Mše svatá s pobožností u Mariánského sloupu

Panna Maria opět žehná Praze

Poutní mši svatou na svátek Nanebevzetí Panny Marie v úterý 15. 8. od 10h bude celebrovat pražský arcibiskup Jan Graubner, Dominik kardinál Duka a apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo v chrámu Matky Boží před Týnem.

Po mši svaté vyjdou z chrámu věřící průvodem k obnovenému Mariánskému sloupu, kde bude mariánská pobožnost a modlitba Anděl Páně. „Ano, letos to bude již potřetí od doby, co byl sloup slavnostně požehnán. Nedokážu odhadnout, kolik přijde lidí, ale kostel bývá vždy plný,“ říká Karel Kavička ze Spolku pro obnovu Mariánského sloupu. „V čele průvodu bude nesen vzácný originál původního gotického obrazu Panny Marie Rynecké, který byl umístěn do podstavce sloupu při jeho posvěcení v roce 1652. K němu se Pražané modlili v nejtěžších chvílích obrany Prahy při útocích švédských vojsk v roce 1648. V obnoveném sloupu na Staroměstském náměstí je umístěna jeho kopie, požehnaná papežem Benediktem XVI. při jeho návštěvě u nás v září roku 2009,“ objasňuje Karel Kavička s tím, že originál je uchováván v týnské farnosti a během mše svaté bude vystaven před hlavním oltářem.

Od doby, kdy se roznesla zpráva, „že sloup je obnoven a práce jsou skončeny“, uplynulo šest let. „Přáli jsme si sloup postavit v roce stého výročí jeho stržení. Měli jsme vše připraveno. Museli jsme ale čekat ještě dva roky, než mohl být sloup 15. srpna 2020 na svátek Nanebevzetí Panny Marie postaven a požehnán. Stalo se tak po třiceti letech v místě, kde jsme umístili jeho základní kámen a kde se celá desetiletí věřící shromažďovali a modlili za jeho obnovu,“ říká Karel Kavička. Společnost organizovala každoročně dvě velké akce. Jednak to byla v květnu Mariánská pěší pouť Prahou ze Strahova od sochy Panny Marie z Exilu na Staroměstské náměstí se zakončením chrámu Matky Boží před Týnem. Druhá se konala vždy 3. listopadu, ve výroční den stržení sloupu, kdy probíhala celodenní pietní vzpomínka na stržení sloupu.

„Od 15. srpna 2020, kdy pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka obnovený sloup požehnal, ke sloupu přicházíme o tomto velkém svátku Panny Marie,“ říká Karel Kavička. Dodává, že pokud vše půjde podle plánu, čeká nás letos ještě jedna slavnost na podzim. Při ní budou instalovat na podstavce v dolní části sloupu tři sousoší andělů, tvořících uměleckou výzdobu sloupu: „Ústřední postavou sloupu je socha Panny Marie Immaculaty na jeho vrcholu. V jeho spodní části jsou dnes čtyři prázdné podstavce. Ty jsou připraveny pro sousoší čtyř andělů symbolizujících čtyři ctnosti: moudrost, spravedlnost, mírnost a statečnost,“ říká Karel Kavička. Po dokončení celé architektury sloupu, jeho postavení a umístění sochy Panny Marie na jeho vrchol v roce 2020, se členové spolku rozhodli, že v nejbližší době dokončí také sochařskou výzdobu sloupu. Ta spočívá ve zhotovení památkové rekonstrukce soch andělů, jejichž originální torza se zachovala a jsou umístěna v pražském Lapidáriu Národního Muzea. Společnost vypsala výběrové řízení, ve kterém uspěli čtyři významní akademičtí sochaři: Tvůrce památkové kopie sloupu Petr Váňa, profesor Petr Siegel, Jiří Kačer a Vojtěch Adamec. Jak říká Karel Kavička, jejich úkol vytesat umělecké kopie podle sádrových odlitků originálů z Lapidária nebyl snadný. Sochy byly poškozeny během tří set let, kdy byly vystaveny povětrnostním podmínkám a k jejich stavu přispělo i nešetrné zacházení při zboření sloupu.

Společnost úzce spolupracuje s pracovníky Památkové péče. Pokud vše dobře půjde, bude sochařská výzdoba sloupu kompletně dokončena během příštího roku 2024.

„Obnovený Mariánský sloup zapadl do prostoru Staroměstského náměstí jako by tam odjakživa patřil. Znovu tvoří jeho chybějící dominantu a dává celému náměstí původní ráz. Lidé odpočívají na jeho schodech, jiní se před obrazem Panny Marie modlí. Konají se u něj bohoslužby, společné modlitby, začínají tam poutě. Máme z toho velikou radost. Panna Maria se po 102 letech vrátila na své místo a znovu žehná Praze a celému národu,“ říká Karel Kavička.

Kateřina Šťastná

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!