Vatikán/zahraničí

Apoštolský stolec přibrzdil reformní vynálezy v Německu

Přední představitelé římské kurie, mezi jinými vatikánský sekretář Pietro Parolin, adresovali Německé biskupské konferenci těsně před jejím plenárním zasedáním dopis, v němž na biskupy apelovali, aby nehlasovali o zřízení tzv. synodální rady. Dopis byl odeslán se schválením papeže a Vatikán v něm poukazuje na chystané setkání svých zástupců s německými biskupy. Ti v reakci […]

Vatikán/zahraničí

Zdechovského rezoluce odsuzující útoky muslimů na křesťany byla přijata

Početná křesťanská komunita v Nigérii je v posledních letech pod velkým tlakem kvůli militantním muslimům, kteří zneužívají drobných konfliktů mezi oběma tábory k brutálním útokům na křesťany. Během Vánoc minulého roku zemřelo při brutálním útoku muslimů přes dvě stě křesťanů. Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), jenž se dlouhodobě zabývá otázkou pronásledování a perzekuování křesťanů […]

Rozhovory

Zranitelní ve světě sekularismu a islámu. John Eibner o pronásledovaných křesťanech

Přinášíme rozhovor s Johnem Eibnerem, Ph.D. – prezidentem organizace Christian Solidarity International, v jejímž rámci přes třicet let řídí terénní výzkumy a kampaně hájící lidská práva s cílem pomoci ohroženým náboženským komunitám v Súdánu, Nigérii, Zakavkazsku a na širším Blízkém východě. S lidskoprávními a humanitárními misemi je spojeno cestování do válečných oblastí, takže se často […]

Komentáře

Deklarace Fiducia supplicans je loďkou s poškozeným trupem v rozbouřených vlnách

„Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými“ (Jan 8,32) „Jen to, co je pravdivé, může být nakonec pastorační.“ (List Kongregace pro nauku víry biskupům Homosexualitatis problema, 1986) Tento komentář si neklade za cíl teologicky zhodnotit samotnou deklaraci Fiducia supplicans (dále FS), to by ostatně bylo zbytečné po precizním rozboru kardinála […]

Komentáře

Problematické spisy strážce církevní nauky

Již velkolepá Píseň písní započala tradici, dále rozvíjenou v judaismu a křesťanství, využívající k vyjádření Boží lásky vůči člověku obrazy lidské lásky, včetně jejího erotického rozměru. Nicméně, kdo by chtěl obhajovat knihu „Mystická vášeň. Spiritualita a smyslnost“, zabředl by pouze do směšnosti. V komentáři pro internetový portál Opoka o tom píše otec Dariusz […]

Vatikán/zahraničí

Děvet nových kněží pro trpící Nikaraguu

Ačkoli věřící v Nikaragui jsou pronásledováni tamním komunistickým režimem Daniela Ortegy a o řadu kněží v posledních týdnech přišli, děvet nových přibylo, když je o slavnosti Zjevení Páně vysvětil managujský arcibiskup kardinál Leopoldo Barnes. Tíživou situaci v zemi dokládá třeba fakt, že ke konci prosince milicionáři zatkli siunského biskupa Moru, jenž šel zrovna […]

Vatikán/zahraničí

Těžký měsíc kardinála Fernándeze

Bezesporu nejžhavějším tématem vatikanistů a katolických komentátorů je tento týden kniha „Mystická vášeň“, kterou v roce 1998 vydal nynější kardinál Víctor Manuel Fernández, který je prefektem Dikasteria pro nauku víry.   Kniha vzbudila pozornost, protože obsahuje grafická znázornění sexu a sexuálních aktů, doprovázená pokusem o spiritualizaci sexuality a sexualizaci spirituality.  V […]

Vatikán/zahraničí

Zásadní prohlášení Svatého otce

Papež František vyzval k úplnému zákazu náhradního mateřství! „Vážení velvyslanci,… cesta k míru vyžaduje úctu k životu, ke každému lidskému životu, počínaje životem nenarozeného dítěte v matčině lůně, který nelze nijak potlačovat ani z něj dělat předmět obchodu. V tomto ohledu považuji za odsouzeníhodnou praxi tzv. náhradního mateřství, která představuje závažné porušení důstojnosti ženy a dítěte, […]

Vatikán/zahraničí

Kardinál Robert Sarah reaguje

Kardinál Robert Sarah reagoval na prohlášení Vatikánu, které v určitých případech umožňuje duchovním žehnat párům stejného pohlaví. Prohlásil, že církev by měla k takovým párům přistupovat s “milosrdenstvím pravdy.” Osmasedmdesátiletý kardinál Sarah, který působil v letech 2014-2021 jako prefekt vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátost, vysvětlil, že nechce nijak jít proti papeži Františkovi, ale […]

Komentáře

O manželství v encyklice Casti Connubii papeže Pia XI.

V našich časech, kdy kulturní bouře ve společnosti nabírají až hrozivých rozměrů a přirozené manželství je pod neustále mohutnějším ideologickým útokem, považuji za vhodné obrátit se do nedávné minulosti, kdy se i přes už tehdy neustále opakované útoky nejen na manželství zdálo, že katolík má ve své církvi skutečně „sloup a […]