Komentáře

Proč projevovat úctu

Můj bratr Aleš mi dal k Vánocům knihu Yorama Hazonyho se stručným názvem Konzervatismus a se stejně stručným podtitulem Znovuobjevení. Byla to trefa do černého. Čtu ji pomalu, nejsem ani v polovině. Mezitím jsem přečetl několik jiných knih. Každého z nás potěší, když najdeme někoho, kdo má stejný pohled na svět jako my. […]

Komentáře

970 let od velkého schizmatu

V těchto dnech si můžeme připomenout události, které vyústily v odloučení východní (pravoslavné) církve od církve západní (katolické). Ke kulminaci onoho napětí totiž došlo právě v druhé polovině července roku 1054. Spor kynul pod povrchem celá staletí, aniž vyšel najevo v celé hloubce. Je předně nutno uvést, že jeho podstatou nebyly otázky dogmatické, […]

Komentáře

Chvála Kancionálu a Vladimír Šťastný

„Žádný, kdo zažehne svítilnu, ji nedá na nějaké ukryté místo nebo pod kbelík, ale na stojan, aby ti, kdo vcházejí, viděli svit,“ (Lk 11,33) říkal Pán svým učedníkům. Ta slova platí pro Ježíšovo učení. Lidé ovšem neukrývají jen evangelium, ale také díla, která se na něm zakládají. Podobně máme tendenci, […]

Komentáře

Vzdělání a biflování

Přiznávám se předem, že se pouštím do oblasti, v níž nejsem odborníkem. Chci psát o tom, co se naše děti učí ve školách. To je věc politická, a měla by zajímat každého rodiče. Zdá se mi, že převládající konsensus pedagogů v celé západní civilizaci zní, že děti by se ve škole neměly […]

Komentáře

Hrát na housle, zatímco Řím hoří?

Komentář Davida Floryka Spisovatel C. S. Lewis se v jednom svém eseji zabývá otázkou, zda je legitimní a rozumné věnovat se studiu a bádání na universitě v situaci, kdy vypukla válka a „život našich přátel a osud Evropy je na vážkách“. Jde o přepis kázání, které pronesl v universitní kapli v Oxfordu na podzim […]

Komentáře

Andrew Wilson: Honba za štěstím?

Překlad článku Andrewa Wilsona   Jedním z důvodů, proč se neustále snažíme najít štěstí, je to, že si nejsme jisti, co jím vlastně je. Představte si dva lidi za letního večera. První sedí na zahradě, snaží se vyluštit křížovku, než zapadne slunce, a je hluboce zamyšlen, zatímco si za ním na […]

Komentáře

Marek Orko Vácha: co se skvělými díly špatných lidí?

Dítě to tak potřebuje mít. V pohádkách se střetne čisté dobro s čistým zlem, zcela dobrý princ zápolí se zcela zlým  čarodějem, dokonale krásná princezna s dokonale odpornou ježibabou, princ má všechny dobré vlastnosti, na jeho pandánu čarodějovi zase není ani milimetr dobrého. Stoprocentní dobro proti stoprocentnímu zlu, bílá proti černé. Když se […]

Komentáře

Jsme schopni změnit názor?

Kamil, jeden z mých pozorných čtenářů a „pozitivních kritiků“, mi nedávno v reakci na jeden článek napsal: Pochopil jsem, že názor druhého se většinou nedá změnit jakoukoli argumentací. Mimochodem toto je s evangeliem podobné. Všiml jsem si jednoho úkazu a zajímalo by mě jestli máš podobnou zkušenost. Často se stává, že když se […]

Komentáře

Dignitas infinita – dokument s důrazem na kontinuitu

Dikasterium pro nauku víry vydalo dne 2. dubna 2024 nový dokument zabývající se lidskou důstojností s názvem Dignitas infinita. Byl tak završen pětiletý proces zrání tohoto dokumentu, který si vytýčil za úkol znovu připomenout a zdůraznit základní principy a předpoklady lidské důstojnosti z pohledu křesťanské antropologie. Dokument Dignitas infinita má ambici navazovat nejen […]

Komentáře

Kam až sahá umění?

Komentář Tomáše Machuly Diskuse nad tím, co je a co není umění, je asi věčná. Zvláště to platí v dnešní době, kdy se hranice toho, co je umění, posouvají nebo znejasňují, viz slavný vystavený pisoár, banán přilepený na stěně, nebo nahá aktivistka hrabající hlínu. Tady se hned zastavím, abych jasně prohlásil: […]