Komentáře

Okouzlení marxismem

Rizika synodality, která koketuje s tekutostí pravdy Když se ohlédneme za rokem 2023, jednou z mediálně zvýrazněných událostí ve světové církvi byla pokračující Synoda o synodalitě. V únoru se v Praze uskutečnilo evropské kontinentální setkání a synodální témata byla po celý rok přítomná v četných organizovaných setkáních na různých úrovních. Shrnutí synodálního dění můžeme sledovat u […]

Komentáře

K problematice žehnání „osobám ve vztahu“

Když před Vánocemi Kongregace pro nauku víry vydala dokument umožňující žehnání lidem žijícím ve stejnopohlavních soužitích a také osobám žijícím v dvojpohlavním vztahu bez možnosti uzavřít katolický církevní sňatek, vyvolalo to bouřlivé reakce. Z internetu víme, že afričtí biskupové, katolíci východních obřadů, polská, maďarská a třeba holandská biskupská konference uvedený dokument jasně […]

Komentáře

Snadná náhrada

Komentář Tomáše Machuly Když jsem minule psal o své babičce, měl bych v rámci genderové rovnováhy napsat také něco o svém dědečkovi. Byl z první generace elektrikářů, co se svému oboru učili za chodu, jak se rozvíjel v reálném životě. Do svého pokročilého stáří opravoval stará lampová rádia, kterým rozuměl jako nikdo jiný. […]

Komentáře

Výročí svaté Bernadety, děvčete z Lurd

V sobotu 17. února tomu je 180 let, co se narodila svatá Bernadeta Soubirousová, příjemkyně zjevení Panny Marie v Lurdech. Připomeňme si aspoň útržky z jejího životaběhu. Obec Lurdy, kde Bernadeta přišla léta Páně 1844 na svět, se rozkládá v departementu Vysoké Pyreneje a byla tehdy malá a zapadlá. Bernadeta se narodila jako první […]

Komentáře

KTF UK na prahu totalitní propasti

Na Katolické teologické fakultě UK proběhl puč. Španělská inkvizice převzala nejstarší teologickou fakultu na sever od Alp. Nebo to tak podle reakcí na sociálních sítích alespoň vypadá. Včerejší volba kandidáta na děkana KTF UK, v níž uspěl doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L., totiž vnesla do řad příznivců vnitrofakultní opozice neklid srovnatelný […]

Komentáře

Babiččina moudrost

Komentář Tomáše Machuly Moje babička byla kdysi zbožná žena, ale v době mého raného dětství už do kostela nechodila. Slovník jí však zůstal. „Nedělej to, je to hřích!“, říkala. Nevěděl jsem přesně, co to znamená, jen mi bylo jasné, že to nějak není v pořádku. Doma jsme tak v každém případě nemluvili. Měl […]

Komentáře

Etické vyakčňování

Komentář Jakuba Kříže Tak nám Etická komise Univerzity Karlovy odsoudila proděkana Katolické teologické fakulty. Sice své stanovisko ještě na webových stránkách nezveřejnila, ale když je potřeba někoho odstřelit, není problém zajistit únik. Ale o to nejde. Každý orgán, v němž je více než jeden člen, je z povahy věci děravý jak cedník, […]

Komentáře

Za císaře pána (II): Ferdinand I.

Druhý díl historického seriálu o našich Habsburcích.   Jméno Ferdinand I. nezazní našinci v uších zrovna zvučně, určitě ne tak jako třeba Břetislav I., Přemysl Otakar I. nebo Karel IV. Přesto žádný ze zmíněných panovníků netřímal žezlo tak dlouho jako Ferdinand – 38 let. I kdybychom vzali v potaz všechny Přemyslovce a […]

Komentáře

Otrávení katolíci na sítích 

Kdo se stane novým olomouckým arcibiskupem? To bylo včera předmětem diskusí v řadě farností a na sociálních sítích. A zatímco se natěšení věřící chystali sledovat přímý přenos na Tv Noe, či se dostavili přímo do olomoucké katedrály sv. Václava, aby popřáli novému arcibiskupovi hojnost Božího požehnání, v některých skupinách se už dopředu […]

Komentáře

Věci staré a nové

Komentář Tomáše Machuly Přiznám se vám, je to někdy dosti únavné, slýchat, jak nemáme ulpívat na věcech starých a máme se dívat kupředu. Takový apel je dobrý při úklidu půdy, kde mnozí z nás skladují věci, které (jak dobře ví) nikdy nebudou potřebovat, ale je jim líto je vyhodit. Ale pokud […]