Rozhovory

Stigmatička koná zázraky. Rozhovor o Anně Bohuslavě Tomanové

V české krajině je několik oblastí, které jsou duchovní mimořádným způsobem. Podivuhodnou posvátnou krajinou je Klášterec nad Orlicí v Orlických horách a jeho okolí. V nedalekém Kunvaldu vznikla v 15. století církev Jednota Bratrská. V sousedních Pastvinách, dnes již částečně zatopených stejnojmennou vodní nádrží, se v domě čp. 128 narodila manželům Tomanovým dcera Anna. Tato Anna […]

Domov

Anketa před evropskými volbami: Jan Balík

Ve dnech 7. a 8. června čeští občané vyšlou do Evropského parlamentu své zástupce. Je tedy namístě se v tomto čase zamýšlet nad pozicí naší země v Evropě a nad tím, co od společenství evropských národů očekáváme. Otázky na toto téma jsme položili několika osobnostem. Dnes otiskujeme slova generálního vikáře arcidiecéze pražské Mons. Jana […]

Domov

Anketa před evropskými volbami: Zdeněk Hraba

Ve dnech 7. a 8. června čeští občané vyšlou do Evropského parlamentu své zástupce. Je tedy namístě se v tomto čase zamýšlet nad pozicí naší země v Evropě a nad tím, co od společenství evropských národů očekáváme. Otázky na toto téma jsme položili několika osobnostem. Dnes otiskujeme slova senátora Zdeňka Hraby. Čím je Česko […]

Domov

Anketa před evropskými volbami: Aleš Dufek

Ve dnech 7. a 8. června čeští občané vyšlou do Evropského parlamentu své zástupce. Je tedy namístě se v tomto čase zamýšlet nad pozicí naší země v Evropě a nad tím, co od společenství evropských národů očekáváme. Otázky na toto téma jsme položili několika osobnostem a v průběhu týdne seznámíme čtenáře s odpověďmi. Dnes otiskujeme slova […]

Rozhovory

Banány a Karel Lwanga. Uganda očima Jaroslava Němce

Ředitel Arcidiecézní charity Praha, Ing. Jaroslav Němec, byl nedávno přítomen u předání deseti nových studen komunitám na ugandském venkově. Pražská charita v zemi uprostřed afrického kontinentu rozvíjí činnost od roku 2001. V rozhovoru jsme se ptali nejen na způsoby pomoci, kterou charita Uganďanům poskytuje, ale také na všední realitu jejich života.   […]

Domov

Běží přípravy Studentského Velehradu, setkání věřících vysokoškoláků

V květnu touto dobou začne tradiční sraz mladých křesťanů z celé ČR na moravském poutním místě. Akce se koná pod záštitou Vysokoškolského katolického hnutí ČR. Mluvili jsme s vedoucí přípravného týmu Marií Hanušovou, která nám událost představila a pověděla také něco o letošním ročníku.   Velehrad je poutní místo zasvěcené moravským věrozvěstům […]

Rozhovory

Rozhovor s olomouckým pomocným biskupem Antonínem

Rokovali jsme s Mons. Antonínem Baslerem, pomocným biskupem v Olomouci, a řeč přišla krom jiného na modlitbu, jeho osobní vzory biskupské služby nebo jmenování nového arcibiskupa. Rozhovor byl pořízen 14. března.   V lednu uběhl rok od smrti teologa a emeritního papeže Benedikta XVI.: Nosíte v paměti nějakou jeho myšlenku, kterou si často vybavujete? […]

Rozhovory

O barokní církvi s historikem Janem Zdichyncem

Přinášíme rozhovor s Janem Zdichyncem, překladatelem z latiny a historikem se zaměřením na dějiny českých zemí v 16.–18. století; pozornost věnuje mimo jiné klášterním knihovnám a ženským větvím řeholních řádů. Působí v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a na Pedagogické fakultě téže univerzity.   Někdy si křesťané stýskají, že církev dnes nezasahuje do […]