Katolické noviny jsou internetovým médiem, které vzniklo z původní čtenářsky oblíbené rubriky Konzervativních novin.

Na konci roku 2023 se Katolické noviny osamostatnily, ale s Konzervativními novinami je nadále pojí hodnotová orientace. KN otevřeně podporují biskupy, kněze, sestry a bratry, kteří vnášejí pokoj a lásku mezi všechny lidi, hlásají učení Písma a katechismu katolické církve v jeho ryzosti, respektují kanonické právo a nesnaží se zalíbit svými výroky a chováním progresivistickým trendům.

Redakce KN sdílí názor, že kdo dnes otevřeně hájí nauku církve v oblasti rodiny, odmítá genderovou ideologii nebo nesouzní s ideou Evropy povinně přijímající neintegrovatelné osoby odlišných kultur a náboženského vyznání, bývá nespravedlivě ostrakizován.

Nárůst antisemitismu, nenávistné projevy vůči křesťanům, ženám, vytváření paralelních pospolitostí s vlastními pravidly, importované konflikty ze zemí třetího světa  –  to vše je smutným důsledkem ztráty identity Evropy.

Nechceme mlčet k zahalování křížů a odstraňování křesťanských tradic z veřejných prostranství, kdy v rámci politické korektnosti vadí slovo Vánoce, vadí betlémy, vadí návštěvy Mikuláše ve školách, vadí všechno, co zavání křesťanstvím. Otec a matka jsou nahrazovány pojmem rodič a číslicí. Potrat se povýšil na ústavou chráněné lidské právo a dítě se stalo zbožím, které se dá koupit podobně jako kterákoliv neživá věc z katalogu.

Vnímáme, že v prostředí katolické církve se o těchto tématech referuje spíše zdrženlivě, případně se k nim vyjadřují rády osobnosti, které progresivistické ideologie vítají a mohou vytvářet dojem, že jejich názor reprezentuje oficiální hlas církve.  

Respektujeme názorovou pluralitu a nepřejeme si umlčovat ničí mínění, byť s ním nemusíme názorově souznít. Chceme šířit lásku a pravdu, hlásat evangelium, obhajovat a vysvětlovat učení katolické církve a poskytovat informace pro věřící i hledající.

Čtenářům, kteří v mediálním prostoru vyhledávají hlasy jasně ukotvené v katolické tradici a vycházející z dědictví našich předků, nabízíme Katolické noviny. Nehlásáme návrat středověku. Chováme úctu ke každému člověku, bez ohledu na jeho náboženské přesvědčení nebo sexuální orientaci. Všichni jsme Boží děti a Pán Bůh nás má rád všechny stejně. Cítíme však potřebu a povinnost pozvednout hlas v čase, kdy se stále častěji mnozí zdráhají nahlas promlouvat. Aby nebyli veřejně zneuctěni. Neztratili přízeň. Zaměstnání. Přátele. Aby nebyli onálepkováni a odsunuti na okraj společnosti.

Nechceme dopustit, aby se neblahé časy někdejší totality znovu vrátily. Proto jsou tu pro vás Katolické noviny.