Latinské slovo conservare znamená uchovávat. Dílo KONZERVATIVNÍCH NOVIN se v pokoře před vytyčeným úkolem snaží uchovat pro budoucí generace poklad toho, co jsme zdědili jako těžce odpracované a vybojované dědictví svých předků. Staletími osvědčené hodnoty, které jsme obdrželi jako odkaz, dar nespočetného zástupu mužů a žen, nás zavazuje k ochraně a uchování základních hodnot, fundamentu naší společnosti.

Úcta k rodině, svobodě a tradici, láska k vlasti, a snaha o obecné zachování racionality vede několik mužů, otců, k tomu, aby se i přes vytížení dané běžnými starostmi dne, pokusili vytvořit novou komunikační nezávislou platformu.

Noviny chtějí nabídnout prostor pro kulturní a na argumentech postavenou diskusi všech, kteří jsou racionálně uvažující a sdílejí konzervativní názory. Chtějí přispěvatelům i čtenářům vytvořit alternativu k nejrůznějším plátkům či webům, které důstojnost obou těchto skupin snižují sdílením urážlivých textů, dezinformací, iracionalit a všemožné propagandy.

Noviny chtějí být apolitické a nekonfesní, obou zmíněných intencí se však  při zachování respektu důstojnosti pisatelů i čitatelů nezříkají. Vítají spolupráci všech napříč společností, kterým leží na srdci uchování hodnot naší západní civilizace založené na židovsko-anticko-křesťanských kořenech.

Noviny nechtějí nést žádný z odstínů hnědé barvy, ani laciného národovectví. Každého člověka, nehledě na jeho původ, rasu a náboženství vnímají prizmatem jeho nezcizitelné důstojnosti. Evropský kontinent a přeneseně i celou Zemi vnímají jako náš domov, za jehož správu a rozvoj nese každý jedinec i národ zodpovědnost. To vše při zachování maximální možné subsidiarity nevylučující solidaritu.

Noviny nejsou zřízeny ani podporován nikým z velkých hráčů byznysu či lobbistických skupin, nepracují pro zisk. Zakladatelé proto jsou a budou vděčni za každý i sebemenší projev sympatie či příspěvku na činnost, který jim umožní pokračovat v započatém díle, dále ho rozvíjet a umožnit tak tiché a normálně pracující, v podstatě ve skrytu žijící, části našeho národa mít svůj hlas.