Promluvy

150 let s Chestertonem (II): V Kocourkově

Druhý díl seriálu u příležitosti jubilea anglického spisovatele. Dnes si přečteme Chestertonův nadčasový esej s názvem V Kocourkově. Minule jsem v jalové metafoře přirovnal kymácení stromů a tajnou energii větru k viditelnému světu hýbajícímu se pod tlakem neviditelného. Použil jsem té metafory jen proto, že jsem zrovna psal článek v lese. Avšak teď, kdy se […]

Promluvy

Zamyšlení na Popeleční středu: povídka Jana Čepa

Coby podnět na prahu doby pokání a obrácení „otiskujeme“ prózu z roku 1931. Je to čtení nikoli příjemné, ale platné otevřeností, s níž pojmenovává stav duše v područí hříchu. Jednoduchý děj se skládá vlastně z jedné tragické události kdesi na venkově, pohled do nitra postav však odkrývá, jak spolu souvisejí různá provinění a vytvářejí […]

Promluvy

Joseph Ratzinger: fenomén smrti v současnosti a křesťanský étos smrti

Fenomén smrti v soudobé kultuře Na skutečnost vnímání smrti v dnešní době se nabízí hned několik zajímavých pohledů. Na jednu stranu zde máme velké množství lidí, kteří musí denně čelit realitě vlastní smrti, na straně druhé soudobá kultura skutečnost smrti jakoby zcela míjí, tabuizuje a zlehčuje. Při bližším pohledu lze rozlišit především […]

Promluvy

150 let s Chestertonem (I): Dvanáct mužů

V květnu uběhne půl druhého století od narození Gilberta Keitha Chestertona, anglického novináře a spisovatele. Jeho ostrovtip, humor i úctu k pokladu víry si připomeneme šesti texty, z nichž dnes „otiskujeme“ prvý – esej Dvanáct mužů ze souboru Ohromné maličkosti.   Onehdy, když jsem rozjímal o morálce a o panu H. Pittovi, […]

Promluvy

Promluva Jana Balíka na Tříkrálové snídani v Senátu

Scházíme se u příležitosti Tříkrálové sbírky pořádané Katolickou charitou. Obdivujeme štědrost našich občanů: Čechů, Moravanů i Slezanů.   Už dávno jsme se stali štědrými podporovateli nejrůznějších projektů po světě. V zahraničí jsme bráni jako významní partneři.   Uvedu-li namátkou jen několik příkladů, nelze nezmínit charitní pomoc v řadě zemí světa, organizaci léčící […]

Promluvy

Sv. Bernard z Clairvaux: V předvečer narození Páně

Jak vyplynulo již z prvního pozastavení se nad adventními kázáními sv. Bernarda z Clairvaux, můžeme pozorovat v textech tohoto učitele církve rétorické polohy navazující na církevní otce starověku, které sv. Bernard doplnil řečnickými figurami a myšlenkami vycházejícími z monastické tradice raného středověku. Oba proudy vynikaly především věrnou a intenzivní kontemplací Písma a mezi další […]

Promluvy

Jan Skácel: Harfa ve sněhu

Jste v adventním čase uhonění? Nic nestíháte a z blížících se Vánoc pociťujete spíše stres, protože nemáte dárky, cukroví a úkolů v práci pořád neubývá? Najděte si krátkou chvilku na Jana Skácela a jeho Harfu ve sněhu. Možná vám dá nahlédnout do něčeho, co vám v tom shonu zůstalo skryté.    Před několika dny […]

Promluvy

Nad adventními kázáními sv. Bernarda z Clairvaux

Sv. Bernard z Clairvaux, učitel církve a jedna z jejích nejvýraznějších osobností dvanáctého století se proslavil také díky mnoha svým horlivým kázáním, fascinujícím způsobem napojeným na věčně živá slova evangelia, kterými byla doslova prostoupena. Tato kázání jsou dnes připomínkou té nejlepší monastické tradice, která se především odkazovala k církevním otcům prvních staletí a […]