Promluvy

150 let s Chestertonem (IV): Maniak

Čtvrtý díl seriálu u příležitosti jubilea anglického spisovatele a novináře Gilberta Keitha Chestertona (1874–1936). Vybíráme útržky z jeho díla, které promlouvá i přes propast času. Dnes si přečteme kapitolu z Chestertonovy knihy Ortodoxie, již pojmenoval Maniak. Text je krácen.   Začněme tedy blázincem: z této zlověstné a fantastické hospody se vydejme na svou […]

Promluvy

Dvanáctiletý Ježíš v chrámě. A jeho matka

Poněvadž je květen, a tedy mariánský měsíc, otiskujeme úvahu nad jednou epizodou z Mariina života, která se nám v Bibli dochovala. Text je vyňat z knihy Ježíš Nazaretský – Prolog, jejímž autorem je Joseph Ratzinger (papež Benedikt XVI.). Kapitolu, již ve zkrácené podobě přinášíme, Ratzinger nadepsal Dvanáctiletý Ježíš v chrámě.   Lukáš nám nad […]

Promluvy

Vít Procházka: Místo litanie

/báseň k Panně Marii inspirovaná sochařským detailem Piety na plzeňském Pražském mostě/   Matko ztraceného lidstva, ať dom trefí (malérista…) skrze Syna – Krista.   Sestřičko raněných, ať neúpějí beze smyslu. Mistryně radivých, ať budí se z nesmyslu.   Královno upadlých, ať po růženci šplhají. Brzdo dštících, ať se se záští utkají. […]

Promluvy

Uložení královských ostatků v Opavě: kázání biskupa Martina

Relikvie posledního českého krále Karla I. spočinula v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Do nové relikviářové busty, která se nachází v boční kapli sv. Jana Nepomuckého, byla schránka s úlomkem kosti umístěna při slavnostní bohoslužbě sloužené v sobotu 4. května ostravsko-opavským biskupem Martinem Davidem. Karel z rodu Habsburků se narodil léta Páně 1887 a rakouským císařem, […]

Promluvy

150 let s Chestertonem (III): Prehistorické nádraží

Třetí díl seriálu u příležitosti jubilea anglického spisovatele a novináře Gilberta Keitha Chestertona (1874–1936). Dnes si přečteme jeho fejeton nadepsaný Prehistorické nádraží.   Nádraží je obdivuhodné místo, třebaže Ruskin byl jiného názoru. Nesdílel tento názor proto, že sám byl dokonce ještě modernější než nádraží. Nesdílel ho proto, že sám byl […]

Promluvy

Vít Procházka: Z pokusu o žalm

V čekárně na soud. I kdybych za sebe ze sebe neproséval než nic, umíněně trval bys na mé ceně.   A nesměnil bys duši svých marnotratců za Mléčnou dráhu s marsovskými prstenci a touženým pracovním týdnem.   A to ani v hříších nejsem, nejsem, ani nejsem než Boží lempl. Natož alespoň […]

Promluvy

Vít Procházka: Máme Velikonoce

Máme Velikonoce. Vstal jsi z mrtvých, vstal za logicky vyloučeného Rána.   Máme Velikonoce. Nechal jsi se poznat ztrápenou kajícnicí vyslovením jejího jména.   Máme Velikonoce. Směrem na Emauzy lámáním chleba napřímil jsi směru směr.   Máme Velikonoce. Do zabarikádovaných cimer bosky vcházíš s klíčenkou ve tvaru srdce probodeného.   Máme Velikonoce. […]

Promluvy

Až jitro nastalo, den třetí…

Coby četbu příhodnou pro čas velikonočního oktávu otiskujeme verše Václava Renče, a sice třicátou kapitolu jeho Popelky nazaretské (poprvé vydána roku 1969, vznikla během autorova věznění v letech 1952–62).   Ve skále narozen, Bůh živý, do skály pochován. A divy, jimž chtěl by svět, se nedějí. Mrtev a pohřben jako jiní, […]

Promluvy

Rok na vsi: Boží hod

Střípek z díla Aloise a Viléma Mrštíkových. Vypravěč líčí, čím byl naplněn den Zmrtvýchvstání na moravské dědině v 90. letech 19. století. (Ponecháváme původní pravopis.)   Krásná a slavná to byla mše svatá ráno. Kostel jeden květ, oltář háj – v prsou jedna radost, jeden zpěv. Alleluja! Alleluja! Nikdo nemlčel, každý div nevýskal. I po […]