Komentáře

Proč projevovat úctu

Můj bratr Aleš mi dal k Vánocům knihu Yorama Hazonyho se stručným názvem Konzervatismus a se stejně stručným podtitulem Znovuobjevení. Byla to trefa do černého. Čtu ji pomalu, nejsem ani v polovině. Mezitím jsem přečetl několik jiných knih. Každého z nás potěší, když najdeme někoho, kdo má stejný pohled na svět jako my. […]

Vatikán/zahraničí

Další ostuda německé firmy Adidas

Vloni německá firma Adidas představila v rámci „Měsíce hrdosti“ jednodílné plavky, které měly být „oslavou sebevyjádření, představivosti a neochvějné víry, že láska spojuje“. Reakce na sociálních sítích byly odmítavé a kritika zdrcující. Že mají dámské plavky předvádět muži, považovali diskutující, včetně řady ženských sportovkyň, za skandální. Adidasu loňská ostuda zjevně nestačila […]

Komentáře

970 let od velkého schizmatu

V těchto dnech si můžeme připomenout události, které vyústily v odloučení východní (pravoslavné) církve od církve západní (katolické). Ke kulminaci onoho napětí totiž došlo právě v druhé polovině července roku 1054. Spor kynul pod povrchem celá staletí, aniž vyšel najevo v celé hloubce. Je předně nutno uvést, že jeho podstatou nebyly otázky dogmatické, […]

Komentáře

Chvála Kancionálu a Vladimír Šťastný

„Žádný, kdo zažehne svítilnu, ji nedá na nějaké ukryté místo nebo pod kbelík, ale na stojan, aby ti, kdo vcházejí, viděli svit,“ (Lk 11,33) říkal Pán svým učedníkům. Ta slova platí pro Ježíšovo učení. Lidé ovšem neukrývají jen evangelium, ale také díla, která se na něm zakládají. Podobně máme tendenci, […]

Komentáře

Vzdělání a biflování

Přiznávám se předem, že se pouštím do oblasti, v níž nejsem odborníkem. Chci psát o tom, co se naše děti učí ve školách. To je věc politická, a měla by zajímat každého rodiče. Zdá se mi, že převládající konsensus pedagogů v celé západní civilizaci zní, že děti by se ve škole neměly […]

Domov

K velehradskému sjezdu našich biskupů

V poutním domě Stojanov čeští a moravští duchovní pastýři navázali na národní pouť jednáním o časových otázkách církve (6. až 8. července). Loňskou kostelní sbírku na pronásledované křesťany (více než 11 milionů korun) rozdělili na dvě půlky, z nichž jednu přiřkli Charitě ČR, která ji použije při působení na Blízkém východě, a druhou […]

Komentáře

Hrát na housle, zatímco Řím hoří?

Komentář Davida Floryka Spisovatel C. S. Lewis se v jednom svém eseji zabývá otázkou, zda je legitimní a rozumné věnovat se studiu a bádání na universitě v situaci, kdy vypukla válka a „život našich přátel a osud Evropy je na vážkách“. Jde o přepis kázání, které pronesl v universitní kapli v Oxfordu na podzim […]

Komentáře

Andrew Wilson: Honba za štěstím?

Překlad článku Andrewa Wilsona   Jedním z důvodů, proč se neustále snažíme najít štěstí, je to, že si nejsme jisti, co jím vlastně je. Představte si dva lidi za letního večera. První sedí na zahradě, snaží se vyluštit křížovku, než zapadne slunce, a je hluboce zamyšlen, zatímco si za ním na […]

Domov

Na Velehrad za slovanskými apoštoly

Reportáž (fotogalerie na konci článku) Pátého července na Velehradě početné církevní shromáždění vzdalo Bohu dík za apoštoly Moravy, svaté Cyrila a Metoděje. Slavnostní mši celebroval olomoucký arcibiskup Josef Nuzík a spolu s ním též apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo, pražský arcibiskup Jan Graubner a další biskupové moravští i čeští. Slovenský biskupský […]

Komentáře

Marek Orko Vácha: co se skvělými díly špatných lidí?

Dítě to tak potřebuje mít. V pohádkách se střetne čisté dobro s čistým zlem, zcela dobrý princ zápolí se zcela zlým  čarodějem, dokonale krásná princezna s dokonale odpornou ježibabou, princ má všechny dobré vlastnosti, na jeho pandánu čarodějovi zase není ani milimetr dobrého. Stoprocentní dobro proti stoprocentnímu zlu, bílá proti černé. Když se […]

Doporučené video

YouTube player

Rozhovor s Dominikem kardinálem Dukou nejen o válce a rodině

PROMLUVY A SVĚDECTVÍ

 • Promluvy
  Čtvrtý díl seriálu u příležitosti jubilea anglického spisovatele a novináře Gilberta Keitha Chestertona (1874–1936). Vybíráme útržky z jeho díla, které promlouvá i přes propast času. Dnes si přečteme kapitolu z Chestertonovy knihy Ortodoxie, již pojmenoval Maniak. Text je krácen.   Začněme tedy [...]
 • Promluvy
  Kde bydlí Tvoje jméno, Paní? Kde nevysní si svatost spát? Kde k smíchu se valej lkaní? Kam se strach strachoval bát?   V šumavských Horách po oharcích zlata Ducha jazyk plamenný se chvěl. Já z města, stíha rozevlátá, jsem líbat, hlupec, zapomněl. [...]
 • Svědectví
  Článek Terezy Klozové Je povzbudivé pozorovat, když různé veřejné osobnosti objevují víru a ta transformuje jejich životy. Ať už to vyjádřím takto moderně nebo hodně tradičně, že i dnes “Bůh volá své ovce jménem a vyvádí je”, výsledek je stejný. [...]
 • Promluvy
  Poněvadž je květen, a tedy mariánský měsíc, otiskujeme úvahu nad jednou epizodou z Mariina života, která se nám v Bibli dochovala. Text je vyňat z knihy Ježíš Nazaretský – Prolog, jejímž autorem je Joseph Ratzinger (papež Benedikt XVI.). Kapitolu, již ve zkrácené podobě [...]
 • Promluvy
  /báseň k Panně Marii inspirovaná sochařským detailem Piety na plzeňském Pražském mostě/   Matko ztraceného lidstva, ať dom trefí (malérista…) skrze Syna – Krista.   Sestřičko raněných, ať neúpějí beze smyslu. Mistryně radivých, ať budí se z nesmyslu.   Královno upadlých, ať [...]

Tištěný čtvrtletník Konzer. novin

Předplacením tištěného výběru z Konzervativních novin pro rok 2024 získáte to nejlepší za minulé období a k tomu vždy něco navíc. Bude ve vaší poštovní schránce každého čtvrt roku!

(Ukázka prvního, druhého, třetího čísla předloňského roku)

Předplatné na rok 2023 stojí 400 Kč (do zahraničí 600 Kč), ale můžete nás podpořit i vyšší částkou.

OBJEDNAT