Domov

Děti potřebují maminku i tatínka!

Dnes v Poslanecké sněmovně probíhá třetí čtení zákona o redefinici manželství. Očekává se dlouhá, bouřlivá diskuse a na jejím konci hlasování. Opět budou na adresu zastánců přirozené rodiny, v níž má dítě maminku a tatínka, padat urážky. O středověku, tmářství, diskriminaci. Zase se bude hovořit o ultrakatolících a ultrakonzervativcích. Opět zazní demagogické […]

Domov

Rozhovor se zakladatelem iniciativy Dopis77, jež se zastala přirozeného manželství

Přinášíme rozhovor s Miroslavem Novákem, který inicioval petici Dopis77. Ta se obrací na premiéra s výzvou, aby v legislativě chránil podstatnou vlastnost manželství, a sice že je to svazek muže a ženy.   Jste autorem první petice zastávající se manželství jako svazku muže a ženy. K živnostníkům a podnikatelům se přidaly další profesní skupiny. […]

Komentáře

Okouzlení marxismem

Rizika synodality, která koketuje s tekutostí pravdy Když se ohlédneme za rokem 2023, jednou z mediálně zvýrazněných událostí ve světové církvi byla pokračující Synoda o synodalitě. V únoru se v Praze uskutečnilo evropské kontinentální setkání a synodální témata byla po celý rok přítomná v četných organizovaných setkáních na různých úrovních. Shrnutí synodálního dění můžeme sledovat u […]

Vatikán/zahraničí

Apoštolský stolec přibrzdil reformní vynálezy v Německu

Přední představitelé římské kurie, mezi jinými vatikánský sekretář Pietro Parolin, adresovali Německé biskupské konferenci těsně před jejím plenárním zasedáním dopis, v němž na biskupy apelovali, aby nehlasovali o zřízení tzv. synodální rady. Dopis byl odeslán se schválením papeže a Vatikán v něm poukazuje na chystané setkání svých zástupců s německými biskupy. Ti v reakci […]

Domov

Zachovejte klid!

V roce 1968 složil Petr Ulrych píseň Zachovejte klid! Zachovejte klid, se ozvalo z ticha, přišel k nám někdo, kdo nebyl pozvaný. Zachovejte klid, když těžko se dýchá a každou chvíli někdo vběhne do rány. Zbývá mi jenom píseň, a proto zpívám jděte pryč, jděte pryč, pravdu nezničí tanky, my máme pravdu […]

Domov

Biskup Radkovský podpořil iniciativu na podporu přirozeného manželství

Stovky lékařů, psychologů, živnostníků, učitelů a sociálních pracovníků podpořily iniciativu na ochranu přirozené rodiny založené na vztahu mezi mužem a ženou. Členy těchto profesních iniciativ přijal minulý týden arcibiskup Jan Graubner a vyjádřil jim poděkování: „Můj pohled na manželství jako životní svazek jednoho muže a jedné ženy je jasný. Setkání s iniciativami […]

Komentáře

K problematice žehnání „osobám ve vztahu“

Když před Vánocemi Kongregace pro nauku víry vydala dokument umožňující žehnání lidem žijícím ve stejnopohlavních soužitích a také osobám žijícím v dvojpohlavním vztahu bez možnosti uzavřít katolický církevní sňatek, vyvolalo to bouřlivé reakce. Z internetu víme, že afričtí biskupové, katolíci východních obřadů, polská, maďarská a třeba holandská biskupská konference uvedený dokument jasně […]

Doporučené video

Společný dialog: Dominik Duka a Alexandr Tomský

PROMLUVY A SVĚDECTVÍ

 • Promluvy
  Druhý díl seriálu u příležitosti jubilea anglického spisovatele. Dnes si přečteme Chestertonův nadčasový esej s názvem V Kocourkově. Minule jsem v jalové metafoře přirovnal kymácení stromů a tajnou energii větru k viditelnému světu hýbajícímu se pod tlakem neviditelného. Použil jsem té metafory jen proto, že jsem zrovna psal článek v lese. Avšak teď, kdy se vracím do Fleet Street (tahle ulice mi, přiznávám, připadá mnohem [...]
 • Domov
  „Bože, ty nechceš smrt hříšníka, ty chceš, aby se obrátil a byl živ. … Ačkoli jsme prach a v prach se obrátíme, přece věříme, že nám odpustíš a vzkřísíš nás k novému životu.“ Hlas této modlitby ve středu naplnil klenby českých chrámů, když kněží kropili popel – znamení kajícníků. V katedrále svatého Víta, Vojtěcha a Václava celebroval mši svatou arcibiskup Jan Graubner. Zde [...]
 • Promluvy
  Coby podnět na prahu doby pokání a obrácení „otiskujeme“ prózu z roku 1931. Je to čtení nikoli příjemné, ale platné otevřeností, s níž pojmenovává stav duše v područí hříchu. Jednoduchý děj se skládá vlastně z jedné tragické události kdesi na venkově, pohled do nitra postav však odkrývá, jak spolu souvisejí různá provinění a vytvářejí struktury. Vypravěč nás uvádí do kritického okamžiku v životě hlavní postavy [...]
 • Promluvy
  Fenomén smrti v soudobé kultuře Na skutečnost vnímání smrti v dnešní době se nabízí hned několik zajímavých pohledů. Na jednu stranu zde máme velké množství lidí, kteří musí denně čelit realitě vlastní smrti, na straně druhé soudobá kultura skutečnost smrti jakoby zcela míjí, tabuizuje a zlehčuje. Při bližším pohledu lze rozlišit především tři základní postoje ke smrti, které vyvstaly ve společnosti a [...]
 • Promluvy
  V květnu uběhne půl druhého století od narození Gilberta Keitha Chestertona, anglického novináře a spisovatele. Jeho ostrovtip, humor i úctu k pokladu víry si připomeneme šesti texty, z nichž dnes „otiskujeme“ prvý – esej Dvanáct mužů ze souboru Ohromné maličkosti.   Onehdy, když jsem rozjímal o morálce a o panu H. Pittovi, mě – abych tak řekl – popadli a posadili mezi [...]

Tištěný čtvrtletník Konzervativních n.

Předplacením tištěného výběru z Konzervativních novin pro rok 2023 získáte to nejlepší za minulé období a k tomu vždy něco navíc. Bude ve vaší poštovní schránce každého čtvrt roku!

(Ukázka prvního, druhého, třetího čísla předloňského roku)

Předplatné na rok 2023 stojí 400 Kč (do zahraničí 600 Kč), ale můžete nás podpořit i vyšší částkou.

OBJEDNAT