Komentáře

Vzdělání a biflování

Přiznávám se předem, že se pouštím do oblasti, v níž nejsem odborníkem. Chci psát o tom, co se naše děti učí ve školách. To je věc politická, a měla by zajímat každého rodiče. Zdá se mi, že převládající konsensus pedagogů v celé západní civilizaci zní, že děti by se ve škole neměly […]

Domov

K velehradskému sjezdu našich biskupů

V poutním domě Stojanov čeští a moravští duchovní pastýři navázali na národní pouť jednáním o časových otázkách církve (6. až 8. července). Loňskou kostelní sbírku na pronásledované křesťany (více než 11 milionů korun) rozdělili na dvě půlky, z nichž jednu přiřkli Charitě ČR, která ji použije při působení na Blízkém východě, a druhou […]

Komentáře

Hrát na housle, zatímco Řím hoří?

Komentář Davida Floryka Spisovatel C. S. Lewis se v jednom svém eseji zabývá otázkou, zda je legitimní a rozumné věnovat se studiu a bádání na universitě v situaci, kdy vypukla válka a „život našich přátel a osud Evropy je na vážkách“. Jde o přepis kázání, které pronesl v universitní kapli v Oxfordu na podzim […]

Komentáře

Andrew Wilson: Honba za štěstím?

Překlad článku Andrewa Wilsona   Jedním z důvodů, proč se neustále snažíme najít štěstí, je to, že si nejsme jisti, co jím vlastně je. Představte si dva lidi za letního večera. První sedí na zahradě, snaží se vyluštit křížovku, než zapadne slunce, a je hluboce zamyšlen, zatímco si za ním na […]

Domov

Na Velehrad za slovanskými apoštoly

Reportáž (fotogalerie na konci článku) Pátého července na Velehradě početné církevní shromáždění vzdalo Bohu dík za apoštoly Moravy, svaté Cyrila a Metoděje. Slavnostní mši celebroval olomoucký arcibiskup Josef Nuzík a spolu s ním též apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo, pražský arcibiskup Jan Graubner a další biskupové moravští i čeští. Slovenský biskupský […]

Komentáře

Marek Orko Vácha: co se skvělými díly špatných lidí?

Dítě to tak potřebuje mít. V pohádkách se střetne čisté dobro s čistým zlem, zcela dobrý princ zápolí se zcela zlým  čarodějem, dokonale krásná princezna s dokonale odpornou ježibabou, princ má všechny dobré vlastnosti, na jeho pandánu čarodějovi zase není ani milimetr dobrého. Stoprocentní dobro proti stoprocentnímu zlu, bílá proti černé. Když se […]

Komentáře

Jsme schopni změnit názor?

Kamil, jeden z mých pozorných čtenářů a „pozitivních kritiků“, mi nedávno v reakci na jeden článek napsal: Pochopil jsem, že názor druhého se většinou nedá změnit jakoukoli argumentací. Mimochodem toto je s evangeliem podobné. Všiml jsem si jednoho úkazu a zajímalo by mě jestli máš podobnou zkušenost. Často se stává, že když se […]

Komentáře

Dignitas infinita – dokument s důrazem na kontinuitu

Dikasterium pro nauku víry vydalo dne 2. dubna 2024 nový dokument zabývající se lidskou důstojností s názvem Dignitas infinita. Byl tak završen pětiletý proces zrání tohoto dokumentu, který si vytýčil za úkol znovu připomenout a zdůraznit základní principy a předpoklady lidské důstojnosti z pohledu křesťanské antropologie. Dokument Dignitas infinita má ambici navazovat nejen […]

Komentáře

Kam až sahá umění?

Komentář Tomáše Machuly Diskuse nad tím, co je a co není umění, je asi věčná. Zvláště to platí v dnešní době, kdy se hranice toho, co je umění, posouvají nebo znejasňují, viz slavný vystavený pisoár, banán přilepený na stěně, nebo nahá aktivistka hrabající hlínu. Tady se hned zastavím, abych jasně prohlásil: […]

Komentáře

Hrdost norské ministryně kultury

Hrdost se dá dávat najevo různými způsoby. Někteří lidé ji vyjadřují formou, že se na veřejnosti začnou obnažovat. Naposledy třeba norská ministryně kultury a rovnoprávnosti Lubna Jafferyová, která měla potřebu vyjádřit pocit hrdosti tím, že všem ukáže své poprsí. Normálně by šlo o akt, který by byl klasifikován jako přestupek […]

Domov

Proč bychom neměli pomlouvat

Důvod, proč bychom neměli pomlouvat.   Ve starověkém Řecku měl Sokrates pověst velké moudrosti. Jednoho dne někdo přišel za velkým filozofem a řekl mu: „Víš, co jsem právě slyšel o tvém příteli?“   „Moment,“ odpověděl Sokrates. „Než mi to řekneš, rád bych to otestoval třemi síty.“   „Třemi síty?“   […]

Doporučené video

YouTube player

Rozhovor s Dominikem kardinálem Dukou nejen o válce a rodině

PROMLUVY A SVĚDECTVÍ

 • Promluvy
  Čtvrtý díl seriálu u příležitosti jubilea anglického spisovatele a novináře Gilberta Keitha Chestertona (1874–1936). Vybíráme útržky z jeho díla, které promlouvá i přes propast času. Dnes si přečteme kapitolu z Chestertonovy knihy Ortodoxie, již pojmenoval Maniak. Text je krácen.   Začněme tedy [...]
 • Promluvy
  Kde bydlí Tvoje jméno, Paní? Kde nevysní si svatost spát? Kde k smíchu se valej lkaní? Kam se strach strachoval bát?   V šumavských Horách po oharcích zlata Ducha jazyk plamenný se chvěl. Já z města, stíha rozevlátá, jsem líbat, hlupec, zapomněl. [...]
 • Svědectví
  Článek Terezy Klozové Je povzbudivé pozorovat, když různé veřejné osobnosti objevují víru a ta transformuje jejich životy. Ať už to vyjádřím takto moderně nebo hodně tradičně, že i dnes “Bůh volá své ovce jménem a vyvádí je”, výsledek je stejný. [...]
 • Promluvy
  Poněvadž je květen, a tedy mariánský měsíc, otiskujeme úvahu nad jednou epizodou z Mariina života, která se nám v Bibli dochovala. Text je vyňat z knihy Ježíš Nazaretský – Prolog, jejímž autorem je Joseph Ratzinger (papež Benedikt XVI.). Kapitolu, již ve zkrácené podobě [...]
 • Promluvy
  /báseň k Panně Marii inspirovaná sochařským detailem Piety na plzeňském Pražském mostě/   Matko ztraceného lidstva, ať dom trefí (malérista…) skrze Syna – Krista.   Sestřičko raněných, ať neúpějí beze smyslu. Mistryně radivých, ať budí se z nesmyslu.   Královno upadlých, ať [...]

Tištěný čtvrtletník Konzer. novin

Předplacením tištěného výběru z Konzervativních novin pro rok 2024 získáte to nejlepší za minulé období a k tomu vždy něco navíc. Bude ve vaší poštovní schránce každého čtvrt roku!

(Ukázka prvního, druhého, třetího čísla předloňského roku)

Předplatné na rok 2023 stojí 400 Kč (do zahraničí 600 Kč), ale můžete nás podpořit i vyšší částkou.

OBJEDNAT