Rozhovory

Banány a Karel Lwanga. Uganda očima Jaroslava Němce

Ředitel Arcidiecézní charity Praha, Ing. Jaroslav Němec, byl nedávno přítomen u předání deseti nových studen komunitám na ugandském venkově. Pražská charita v zemi uprostřed afrického kontinentu rozvíjí činnost od roku 2001. V rozhovoru jsme se ptali nejen na způsoby pomoci, kterou charita Uganďanům poskytuje, ale také na všední realitu jejich života.   […]

Komentáře

Legislativní blamáž roku

Komentář Jakuba Kříže Diletantská práce Parlamentu zjednodušila cestu pro zavedení stejnopohlavního manželství zásahem Ústavního soudu. Pokud někdo uspořádá anketu o nejhorší zákon roku, těžko hledat vhodnějšího kandidáta než novelu občanského zákoníku o stejnopohlavním partnerství. Proč? Důvodů je hned několik, a to mohu nechat stranou, že s novelou nesouhlasím z věcného hlediska. Politici […]

Domov

Morava má metropolitu. Obrazy z olomoucké inaugurace

Reportáž Shromáždění věřících na jindy poklidném Václavském náměstí před olomouckým dómem sílilo každou minutou; v katedrále ani na dlažbě před ní nebylo k hnutí, a přesto Dómskou ulicí přicházeli další a další poutníci. Bylo pěkné sobotní ráno 13. dubna a všichni věřící dychtivě očekávali průvod, v němž bude kráčet otec Josef Nuzík, právě dnes […]

Komentáře

Rozveďte se a nechte se potetovat – budete lidem blíž

Český rozhlas někdy vysílá děsivé pořady. Třeba na Dvojce šla loni dvojdílná inscenace Pes baskervillský a před pár lety přečetli v rádiu všechny nejstrašidelnější městské legendy ze sbírky Černá sanitka. Jsem s tím úplně v pohodě, estetizovaná hrůza má ve slovesném i audiovizuálním umění své místo. Kramářské písně ji nabízely už od 16. století […]

Vatikán/zahraničí

Gestis verbisque – Nota o platnosti svátostí

Dne 2. února 2024 byla v Římě dána církvi nová Nota Dikasteria pro nauku víry s názvem Gestis verbisque, účelem tohoto dokumentu je znovu a jasně zdůraznit prioritu Božího působení ve svátostech a tím ochránit jednotu Kristova těla v podobě církve. Náhled na tento text se nyní pokusím představit v následujících řádcích. Důvod proč dokument […]

Komentáře

Arcibiskup Jan o Pochodu pro život

O to, jak prožil letošní Pochod pro život, se podělil otec arcibiskup Jan Graubner.   Pochod pro život má řadu skvělých motivů. Já jsem při letošním průvodu nejvíc myslel na nekonečné společenské diskuse o důchodech, kde na ně vzít, o kolik prodloužit odchod do důchodu, či kolik přidat… Zásadní odpověď […]

Vatikán/zahraničí

V den největšího rozdělení Slovenska spojily celé Slovensko

S trojicí dívek, které zemřely po nehodě autobusu ve Spišském Podhradí se přišly rozloučit stovky lidí. Symbolem smutečního shromáždění se stala bílá růže. „Děvčata byla v rozpuku života. Ve své čistotě a kráse je symbol růže daleko hlubší, než nějaké věnce,“ řekl v promluvě prešovský arcibiskup Jonáš Maxim. „V den největšího rozdělení Slovenska […]

Domov

Fotogalerie: Pochod pro život

Před čtyřmi dny prošel Prahou od katedrály svatého Víta na Václavské náměstí pokojný zástup lidí s poselstvím: „Nejlepší je prostě pomoct.“ Přinášíme fotografie z letošního Pochodu pro život – akce, která chce podpořit ve společnosti úctu k nenarozenému životu a informovat nečekaně těhotné ženy, že existuje pomoc v jejich situaci.

Domov

Trochtova dědina uctila milovaného rodáka

Reportáž Na Valašsku, u paty Vizovických vrchů se podél říčky Senice rozprostírá dědina, kde na počátku 20. století většinu zástavby tvořily tzv. dřevěnice. Ve Francově Lhotě si první zděný dům postavili manželé Trochtovi a tam se jim 26. března 1905 narodil syn Štěpán, načež byl pokřtěn v místním kostele sv. Štěpána Uherského. Právě […]

Komentáře

Zločin tiché modlitby

Někteří poslanci stíhání tiché modlitby výslovně podporují a lobují, aby ministerstvo vnitra přehodnotilo názor bývalé ministryně, podle níž „tichá modlitba, sama o sobě, není nezákonná“. Byly doby, kdy jsme si mysleli, že některé svobody jsou v našem civilizačním okruhu vybojovány jednou pro vždy, třeba svoboda projevu nebo vyznání, ale to jsme […]

Domov

Běží přípravy Studentského Velehradu, setkání věřících vysokoškoláků

V květnu touto dobou začne tradiční sraz mladých křesťanů z celé ČR na moravském poutním místě. Akce se koná pod záštitou Vysokoškolského katolického hnutí ČR. Mluvili jsme s vedoucí přípravného týmu Marií Hanušovou, která nám událost představila a pověděla také něco o letošním ročníku.   Velehrad je poutní místo zasvěcené moravským věrozvěstům […]

Doporučené video

YouTube player

Rozhovor s Dominikem kardinálem Dukou nejen o válce a rodině

PROMLUVY A SVĚDECTVÍ

 • Promluvy
  Máme Velikonoce. Vstal jsi z mrtvých, vstal za logicky vyloučeného Rána.   Máme Velikonoce. Nechal jsi se poznat ztrápenou kajícnicí vyslovením jejího jména.   Máme Velikonoce. Směrem na Emauzy lámáním chleba napřímil jsi směru směr.   Máme Velikonoce. Do zabarikádovaných cimer [...]
 • Promluvy
  Coby četbu příhodnou pro čas velikonočního oktávu otiskujeme verše Václava Renče, a sice třicátou kapitolu jeho Popelky nazaretské (poprvé vydána roku 1969, vznikla během autorova věznění v letech 1952–62).   Ve skále narozen, Bůh živý, do skály pochován. A divy, jimž [...]
 • Promluvy
  Střípek z díla Aloise a Viléma Mrštíkových. Vypravěč líčí, čím byl naplněn den Zmrtvýchvstání na moravské dědině v 90. letech 19. století. (Ponecháváme původní pravopis.)   Krásná a slavná to byla mše svatá ráno. Kostel jeden květ, oltář háj – v prsou jedna radost, jeden [...]
 • Promluvy
  Otiskujeme úplné znění homilie, kterou proslovil olomoucký pomocný biskup Antonín Basler v poutní bazilice na Svatém Kopečku. Milí bratři a sestry, vyslechli jsme od sv. Marka zprávu o Kristově vzkříšení. Událo se beze svědků. Oba stěžejní body Ježíšova pozemského bytí, událost [...]
 • Promluvy
  Kapitola z díla Aloise a Viléma Mrštíkových barvitě vypráví, jak se na moravské dědině v závěru 19. století světila památka Umučení Páně. Rok na vsi, skládající se z řady svazků, poprvé vycházel v letech 1903 až 1904; ponecháváme v textu pravopisné i tvaroslovné zvláštnosti dané dobou [...]

Tištěný čtvrtletník Konzer. novin

Předplacením tištěného výběru z Konzervativních novin pro rok 2024 získáte to nejlepší za minulé období a k tomu vždy něco navíc. Bude ve vaší poštovní schránce každého čtvrt roku!

(Ukázka prvního, druhého, třetího čísla předloňského roku)

Předplatné na rok 2023 stojí 400 Kč (do zahraničí 600 Kč), ale můžete nás podpořit i vyšší částkou.

OBJEDNAT