Replika Fatimské kaple v Koclířově

Jediným místem z celé střední a východní Evropy, kde v tento moment stojí Capelinha, přesná replika kaple zjevení z portugalské Fatimy, je Českomoravská Fatima v Koclířově. Stala se tak čtvrtým místem na světě, kde tato kaple stojí. 2. září 2023 proběhne její slavnostní inaugurace a požehnání.

Hlavními hosty budou Mons. Jude Thaddeus Okolo, apoštolský nuncius ČR, kardinál Dominik Duka OP, Mons. Jan Vokál, biskup diecéze královéhradecké, P. Carlos Cabecinhas, rektor sanktuária ve Fatimě, Portugalsko, biskupové a delegáti biskupských konferencí 13 zemí střední a východní Evropy i zástupci politického, kulturního a veřejného života ČR a zahraničí. Vše bude probíhat v rámci třídenního sympózia a inaugurace od 31. srpna do 2. září. Více najdete zde.

V roce 1917, když se Panna Maria zjevila pasáčkům ve Fatimě, řekla, že si přeje zbudovat na místě zjevení kapli. Každý, kdo přijde do této kaple, ale i do její repliky (které jsou zatím ve světě čtyři), obdrží z rozhodnutí církevní autority stejné milosti, jako by navštívil poutní místo přímo v samotné Fatimě. Malá kaple, před ní socha Fatimské Panny Marie, okolo liturgický prostor, byl požehnán v říjnu loňského roku na 1. mariánskou sobotu 1. 10. 2022 apoštolským nunciem, Mons. Jude Thaddeusem Okolo a královéhradeckým biskupem Mons. Janem Vokálem.

Nyní vstupuje realizace do třetí, závěrečné fáze: celý objekt je již zastřešen a bude požehnán pro region střední a východní Evropy. Koclířovská Capelinha se tak stane centrem nejen pro Českou republiku, ale i pro Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Rumunsko, Moldávii i pro Ukrajinu a západní části Ruska.

Bude v ní probíhat pravidelný program. Každý 13. den v měsíci v 9 hodin zde bude sloužena mše svatá – každý měsíc vždy za jednu ze zemí střední a východní Evropy, po celý rok také bude probíhat pravidelná kající pobožnost v Capelinhe, o sobotách a nedělích mše svatá a polední modlitba Anděl Páně. Podrobnější program naleznete na webu www.capelinha.cz.

Tak jako u portugalské Capelinhy, i zde se nachází kolem kaple cesta pokání z leštěného vápence, která je určena především k cestě a modlitbě po kolenou, na které se doporučuje modlit modlitba sv. růžence, tak jak vyzývá Panna Maria ve Fatimě.

K příležitosti inagurace Capelinhy vznikl také Almanach Fatima – naše naděje, který bude k dispozici pro poutníky. Tam mj. stojí i krátký popis toho, jak vše začalo:

„Fatima je městečko v Portugalsku. Je to jedno z nejznámějších katolických poutních míst na světě. Stalo se známým poutním místem poté, co se tu v roce 1917 vždy 13. dne v měsíci od května do října třem malým dětem Františkovi, Lucii a Hyacintě zjevovala Panna Maria. Předpověděla konec války a pomoc všem, kteří se k ní obrátí v modlitbách. Při zjevení 13. 8. 1917 dokonce Panna Maria vyslovila přání, že si přeje, aby zde byla postavena kaple. Dnes ve Fatimě kromě baziliky Panny Marie Růžencové a baziliky Nejsvětější Trojice stojí právě tato malá Kaple Zjevení – Capelinha, která je centrálním místem celé Fatimy.“

Na základě rozhodnutí církevních kompetentních autorit byl v národním centru Fatimského apoštolátu v ČR v Koclířově u Svitav 3. 10. 2020 požehnán základní kámen ze skalního sanktuária na hoře Butkov pro stavbu repliky Kaple Zjevení – Capelinhy sídelním biskupem královéhradeckým a místopředsedou ČBK Mons. Janem Vokálem. Po zhotovení projektové dokumentace byly 13. května 2022 zahájeny stavební práce. S přímluvou sv. Josefa, patrona dělníků, a mnoha dárců a pomocníků byla celá centrální stavba kaple dokončena k datu 30. 9. 2022.

Nyní, po necelém roce, proběhne slavnostní inaugurace a požehnání a symbolické předání 13 zemím střední a východní Evropy.

Kateřina Šťastná

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!