Kardinál Duka při korunovaci obrazu Panny Marie ve Smolici

Snímek Petr Polanský, Člověk a Víra

O víkendu 9. a 10. září se sjely tisíce polských věřících, mnozí speciálními vlaky, autobusy či pěšky do Smolic v Poznaňské arcidiecézi, aby se zde účastnily slavnosti korunovace obrazu Panny Marie. Zvláštním legátem pro tuto příležitost papež František jmenoval „s důvěrou a zdvořilostí“ kardinála Dominika Duku z důvodu jeho „zvláštní oddanosti Nejsvětější Panně“, jak stojí v listu, který papež napsal.

Kardinála Duku doprovázeli Mons. Bogdan Częsz, poradce Komise pro nauku víry při Polské biskupské konferenci a Mons. Ireneusz Dosz, kancléř poznaňské kurie. Korunky, kterými byl obraz Panny Marie ozdoben, požehnal papež František 17. května 2023.

Pod širým nebem, chráněni deštníky proti slunci, v modlitbě, přihlíželi věřící korunovaci obrazu, ke kterému se pojí mnoho zázračných uzdravení.

„Bez víry nemůžeme putovat k „Matce Boží, Uzdravenie chorych“  ve Smolicích. Chce-li Bůh, v kterého věříme, který přesahuje veškeré naše chápání, přiblížit nám své tajemství, hovoří k nám na stránkách Božího Slova jako otec, anebo jako matka, abychom poznali jeho něhu a lásku. To je důvod, proč nás naučil jediné modlitbě, kterou jej oslovujeme – všemohoucího Stvořitele – jako otce, slovem Otče – Abba – tatíčku. Rozvojem křesťanské kultury, umění vstupuje Panna Maria do našich chrámů. Je často ztotožněním Církve, jako modlící se žena: matka, dcera, sestra,“ řekl kardinál Duka v homilii, kterou pronesl v polštině.

„Jsme přesvědčeni, že korunování obrazu Marie papežskými korunami vyjádří naši vděčnost Bohu za dar a přítomnost Panny Marie v našich životech a ovlivní další rozvoj mariánského kultu a zbožnosti v poznaňské arcidiecézi,“ napsal arcibiskup Stanisław Gądecki v prohlášení před korunovací ve Smolicích. Připomněl že Mariina přímluva byla poprvé jasně viditelná v Káně Galilejské a pokračuje v dějinách církve a světa. Maria se díky své mateřské lásce stará o bratry svého Syna, kteří jsou stále na pouti a vystaveni útrapám a nebezpečím.

„Pro samotnou poznaňskou arcidiecézi je to velmi důležité, protože výsadu papežských korun dostává další mariánská svatyně v naší arcidiecézi. Pro věřící je to mimořádná událost. Prostřednictvím korunek děkujeme Panně Marii za její přímluvu,“ říká Krystian Sammler, ředitel odboru pastorační péče v arcidiecézi Poznaň. Někteří přicházeli svědčit, že bylo uzdraveni i z nevyléčitelných nemocí. Například minulý týden po novéně přišla jedna z dam svědčit, že v její rodině byla žena s diagnostikovanou rakovinou právě poslána domů, protože po modlitbě ve Smolicích rakovina zmizela.

Jak se píše na webu sanktuária, obraz Matky Boží uzdravení nemocných o rozměrech 140 x 91 cm, který se nachází ve velkém oltáři je od nepaměti známý svými milostmi. Původ obrazu není znám. Existují spekulace, že obraz byl jednou z prvních kopií obrazu Panny Marie Częstochowské, vytvořené těsně poté, co byla koncem 14. století přivezena do Jasné Góry. První listinou zmiňující zázračný obraz Panny Marie ve Smolicích je z 18. října 1661, kdy Smolice navštívil poznaňský biskup Wojciech Tolibowski. Během 2. světové války byl kostel uzavřen Němci. Po osvobození se ukázalo, že obraz byl okraden o stříbrné cennosti včetně korunek a šatů. Po úpravě interiéru celého kostela byl v jubilejním roce 1975 obraz přemístěn z bočního oltáře a umístěn do hlavního oltáře. Ve farnosti a regionu je stále živý kult Panny Marie Utěšitelky. Každou středu se slaví novéna k Panně Marii Smolické. Věřící sem chodí vkládat své prosby, mezi nimi: za zdraví; za zázrak fyzického a duchovního uzdravení; za vyléčení z alkoholismu; za úlevu od utrpení; za šťastný porod a zdraví pro matku a dítě; za věrnost manželskému slibu; za kněžská a řeholní povolání; za vytrvalost pro kněze a kleriky a za šťastnou a dobrou smrt.

Kateřina Šťastná

 

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!