Extrémy je třeba vidět, ale důležitější je pozitivně budovat a stavět

Snímek: Vojtěch Hlávka, Člověk a Víra

Ve dnech 16.–18. října se setkali biskupové z České republiky a Slovenska na Vranově u Brna. V pořadí 137. zasedání ČBK mělo bohatý program. Účastnili se i zástupci mužských a ženských řeholí. Položili jsme několik otázek Mons. Janu Graubnerovi, arcibiskupu pražskému a předsedovi ČBK.

Mohl byste zmínit nějaký silný moment ze společného zasedání ČBK s KBS? Pracovní téma, osobní setkání, něco, co „zarezonovalo“?
První den jednala každá konference zvlášť a řešila svůj program. Především však o přestávkách a v jídelně jsme měli možnost se lépe poznat zvláště s těmi, kteří jsou v konferenci noví, a vyměnit si zkušenosti. Přes všechny rozdíly jsme nejčastěji konstatovali, že kořeny problémů jsou většinou všude stejné. Jde o odvahu dávat Boha na první místo i v obyčejném životě a umět začínat stále znovu.

Jaká témata řeší slovenská církev?
Naše společné jednání mělo hlavní témata: Příprava snoubenců a doprovázení manželů a stálá formace kněží. Obě strany především představily své programy, zkušenosti a plány. Obě strany vyhodnocují dosavadní zkušenosti a připravují nové plány. Proto výměna zkušeností byla hodně inspirující.

Někteří se bojí západního progresivismu ničícího rodiny, další se obávají příklonu Slovenska k Rusku.
O extrémech jsme celkem ani nehovořili. Ty je třeba sice vidět, ale důležitější je pozitivně budovat a stavět, aby rodiny i jednotlivci byli pevnější a snadněji obstáli, když přijdou ohrožení z kterékoliv strany. Kdo je opřený o Krista, snadněji odolá strachu. Bůh se přece umí postarat o to, co mu patří. Chceme-li svobodu od strachu, musíme se mu umět odevzdat a hledat to, co chce on. Často jsme duchovně podvyživení a jako slabí se bojíme kde čeho. Je třeba dát více prostoru Bohu především v sobě a pak i ve společnosti. Radost z Hospodina bude naší silou.

Měli jste možnost o těchto tématech třeba neformálně hovořit?
Jistě. Proto byly přestávky poměrně dost dlouhé.

Jak může být církev rodinám prakticky nápomocná? Třeba podpora Celosvětového setkání mládeže ze strany biskupů byla rodiči kvitována jako úžasná pomoc jejich dětem. Rodičům se z Lisabonu vracely děti proměněné, s neopakovatelným prožitkem, který mnohdy přinesl novou dynamiku celé rodině. Rodiny byly jedním z témat vašeho setkání. Můžete prozradit více?

Ano, pomoc mládeži je jeden ze způsobů pomoci rodinám. Jiným je například společenství manželů, kteří si mohou být navzájem oporou a mohou se taky společně formovat, nebo nabídka programů pro rodiče o výchově dětí. Mě například zaujalo představení přednášek pro rodiče puberťáků, které vzbuzují velký zájem. To chápu jako velmi praktickou pomoc v oblasti, která je pro některé velmi aktuální. Některé diecéze mají Centra pro rodinu, či dokonce jejich pobočky v děkanátech, aby nabízená pomoc byla rodinám blíž.

Je naplánována pouť biskupů u příležitosti Jubilejního roku 2025. Můžete přiblížit detaily?
To se do našeho programu už nevešlo. Něco je třeba taky nechat napříště.

(kš)

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!