Návrat umlčeného pastýře – biskup Mons. Josef Hlouch

Slavnostní prezentace knihy Návrat umlčeného pastýře – biskup Mons. Josef Hlouch 1968 – 1972, se uskuteční v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích 30. listopadu od 18.30 hod. Kniha o 150 stránkách, se skládá z velké části z fotografií, mapujících život „umlčeného pastýře“. Text sestavil novinář a publicista Radek Gális. Součástí besedy a prezentace bude vernisáž fotografické výstavy Bohumila a Daniela Havránkových. Přítomen bude také historik a postulátor procesu blahořečení P. Martin Weis.

„Kniha obsahuje téměř devadesát dosud nezveřejněných fotografií autorů Bohumila a Daniela Havránkových, které pořídili po návratu 9. českobudějovického biskupa do diecéze z takřka dvacetileté internace. Součástí publikace jsou i vzpomínky a rozhovory s lidmi, kteří si na biskupa, s nímž nyní probíhá proces blahořečení, pamatují a kteří se s ním osobně setkali. Na snímcích jsou dále zachyceny další osobnosti pronásledované církve, např. Štěpán kardinál Trochta, František kardinál Tomášek, biskup Kajetán Matoušek, biskup Karel Skoupý, biskup Jaroslav Škarvada, provinciál jezuitů František Šilhan, premonstrátští opati Bohumil Vít Tajovský, Augustin Antonín Machalka a Heřman Josef Tyl, z nichž mnozí strávili mnoho let v komunistických žalářích či v internaci,“ přibližuje autor Radek Gális.


Kniha, která je v černobílém provedení a v omezeném nákladu, zachycuje tyto události: Jarní pouť v Římově (3. 5. 1969), Pontifikální rekviem za zemřelého pražského arcibiskupa kardinála Josefa Berana v Praze (29. 5. 1969), Cyrilometodějská pouť na Velehradě (5. – 6. 7. 1969), Předání Decretum Laudis Kongregaci sester premonstrátek v Radvanově u Mladé Vožice (12. 4. 1970), Obláčka kandidátek Školských sester de Notre Dame na Javorníku ve Slezsku (30. 5. 1970), Poutní mše sv. a biřmování v Železné Rudě (21. 6. 1970), Svěcení kněží v katedrále sv. Víta v Praze (28. 8. 1971), Pohřeb biskupa Karla Skoupého v Brně (28. 2. 1972), Pohřeb biskupa Josefa Hloucha v Českých Budějovicích (16. 6. 1972). Dále obsahuje autorské rozhovory a osobní vzpomínky kněží, např. Miloslava kardinála Vlka, P. Jiřího Neliby, P. Aloise Sasmanna, Mons. Františka Sobíška, Mons. Václava Kulhánka, P. Karla Vrby, P. Martina Weise, pastýřské listy Mons. Vlastimila Kročila a vzpomínky prasynovce Pavla Zbořila i jeho matky Anny Zbořilové, neteře biskupa, dále biřmovanců z Železné Rudy a Školských sester de Notre Dame Ludmily Zdislavy Benešové, Marie Stelly Hrůzové nebo Terezitty Tancerové.

Kniha vyšla v létě tohoto roku ve spolupráci s nakladatelstvím Dauphin. Výstavu bude možné shlédnout v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích až do konce tohoto roku.

(kš)

 

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!