Co je manželství? Otázka tentokrát pro poslance

Poslanecká sněmovna schválila novelu občanského zákoníku měnící postavení stejnopohlavních dvojic v legislativě ČR. Odsouhlasený text teď poputuje do Senátu. Tato forma soužití sice nebude v zákoně označena termínem manželství, jak plánovali autoři novely (Josef Bernard, Markéta Pekarová Adamová, Olga Richterová, Martin Baxa a Jana Pastuchová), zato jí má být přiřknuta většina manželských práv.

Lidé žijící ve stejnopohlavních párech podle novely mají být nazýváni jako „partneři“, a dokonce dostat možnost osvojit si dítě, pokud je potomkem jednoho z nich. K nové úpravě zákona byla předložena řada pozměňovacích návrhů, z nichž přijat byl návrh Jiřího Navrátila (KDU-ČSL) a Heleny Válkové (ANO), kvůli němuž v novele zůstala pravidla otevírající homosexuálům cestu k osvojení dětí vyjma těch z ústavů. Odsouhlasené novum občanského zákoníku přiznává takzvaným partnerům rovněž společné jmění a vdovský důchod.

Ačkoli Navrátil a Válková označili svůj pozměňovací návrh za kompromisní, byly ve skutečnosti oslyšeny i elementární požadavky poslanců připomínajících práva dítěte a jeho potřebu otce i matky: projde-li totiž zákonná úprava i Senátem, homosexuální páry si budou moci opatřovat děti skrze surogátní mateřství a před takto osvojenými dětmi bude v rodném listu zamlčen jeden z rodičů. Pozměňovací návrh Karla Haase (ODS), Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) a Zuzany Ožanové (ANO), jenž osobám v „partnerství“ přisuzoval manželská práva, ale výchovu dětí svěřoval do rukou výlučně manželům, mezi zákonodárci podporu nenašel.

V rozpravě předcházející hlasování upozornila Romana Bělohlávková (KDU-ČSL), že problematika stejnopohlavních svazků je úzce svázána se surogátním (náhradním) mateřstvím a že role matky a otce jsou ve výchově nezastupitelné: homosexuální model soužití vyvolává u dítěte zmatek, a ono proto pochybuje o své sexuální orientaci; jde o krizi identity masově patrnou například ve Spojených státech. Připomněla práva dítěte, na něž se při hájení nároků nejrůznějších skupin zapomíná, a zmínila selhání svobodného dialogu na univerzitách – akademici se bojí zastat se přirozeného manželství, protože by tímto vykročením mimo hlavní názorový proud ohrozili svou kariéru. Pak jmenovala příklady akademiků, kteří byli vystaveni ústrkům z těchto příčin.

Bělohlávková také vyjádřila předtuchu, že požadavky aktivistů budou růst a že by bylo pošetilé domnívat se, že nyní už jsou jejich nároky uspokojeny. To ostatně potvrdila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková: „Věřím, že v budoucnu ČR manželství pro všechny uzákoní. Je škoda, že se to nepovedlo už nyní. Myslím si, že je potřeba to zkoušet zas a znovu a dívat se i do zemí, které už manželství pro všechny uzákonily.“ Že současné výdobytky pro stejnopohlavní dvojice neznamenají konec snahám, aby z legislativy zmizel rozdíl mezi soužitím homosexuálů a svazkem manželským, naznačila i místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti).

Přirozeného manželství, které dodává stabilitu rodině i společnosti a které jedině je schopno plodit potomstvo a zdravě jej vychovávat, se zastal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Institut manželství se osvědčil staletími a zaslouží si ochranu; nic na tom nezmění současné poměry vytvářející podmínky pro erozi tradičních institutů, dodal Jurečka.

Česká Poslanecká sněmovna tedy napsala další kapitolu v krátkých dějinách sporu o zodpovězení otázky, jež byla zodpovězena dříve, než se lidské pokolení naučilo psát. Ta otázka nezní, pro koho je manželství, ale co manželství je. Pořádek v otázkách vůbec by celou diskuzi zpřehlednil: Lidé by se neptali, zda se manželství hodí do dnešních zvyklostí a mravů, ale zda se dnešní zvyklosti a mravy hodí k manželství.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!