KTF UK na prahu totalitní propasti

Na Katolické teologické fakultě UK proběhl puč. Španělská inkvizice převzala nejstarší teologickou fakultu na sever od Alp. Nebo to tak podle reakcí na sociálních sítích alespoň vypadá. Včerejší volba kandidáta na děkana KTF UK, v níž uspěl doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L., totiž vnesla do řad příznivců vnitrofakultní opozice neklid srovnatelný s duševními stavy starého Brůny.

Leitmotivem statusů hrozících se výsledku volby je „kontinuita se starým vedením fakulty“. Vrcholem všeho zla, které teď dostává průchod, se tedy zdá být plynulý přechod školy z jednoho děkanského volebního období do druhého. Neboť to jediné, co mohlo českou teologii zachránit před pádem do provinčnosti a Katolickou teologickou fakultu UK v poslední vteřině vyrvat ze chřtánu orwellovské totality, byla palácová revoluce. K ní ale nedojde, neboť moc a vliv na fakultě uchvátila temná strana síly.

K tomuto brutálnímu činu došlo mimořádně odpudivými prostředky, totiž tajnou volbou členů Akademického senátu KTF UK. Už z toho je jasné, že nejen mandát, ale sama legitimita budoucího nového děkana stojí na základech tak vratkých, že je člověku stydno, jen když má jet přes Dejvickou metrem. Korunou všeho je, že nově zvolenému kandidátovi na děkana vedle zhruba 126 dalších lidí blahopřál také arcibiskup pražský.

„Ze slov arcibiskupa je zcela zřejmé, že to byl dopředu jeho preferovaný kandidát,“ svěřuje se na svém Facebooku s výsledky pronikavé textové analýzy Benedikt Mohelník. To už je na pováženou a o prohnilosti českých katolických kruhů to prozrazuje minimálně tři věci. Zaprvé: Arcibiskup měl svého preferovaného kandidáta dopředu! Dopředu, chápete! Místo, aby si nějakou osobní preferenci utvořil až po volbě, jak je to v kruzích našich elit zvykem, svévolně mu jeden z kandidátů připadal na funkci vhodnější už v době kandidatury!

Zadruhé je skandální, že Jan Graubner vůbec nějakou preferenci měl, lhostejno jakou. Jak se mohlo stát, že pražský arcibiskup a velký kancléř KTF UK dění na fakultě nejen sledoval, ale měl na něj názor a zaujal k němu nějaké stanovisko? Dobrý Bože, cožpak není úlohou arcibiskupa cákat na sloup a pátého prosince večer nevycházet z paláce, aby si ho děti nepletly s Mikulášem? Copak od něj někdo čeká víc? Copak si pražský arcibiskup, který nemá na liště notebooku Christnet a ani jednou nebyl na Prague Pride, může něco takového dovolit?

Konečně třetí věc, kterou Mohelníkův status naznačuje, je, že určitá část kléru a určitá část akademické obce KTF UK pokládá sympatie arcibiskupa pražského a primase českého za něco, co by mělo kandidáta na děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy diskvalifikovat. Také to o stavu české katolické církve něco říká.

Pan doktor Mohelník samozřejmě nebyl sám, kdo volbu komentoval. „…po 25 letech zkušeností s Jaroslavem Brožem je jasné, že KTF bude nadále reálně vládnout dvojice Jinek – Kříž s Vlnasem v zádech,“ píše na svém FB účtu např. pan profesor Petráček. Není zřejmé, komu dalšímu je to jasné, ale jemu to jasné je, neboť jemu je jasné vše.

Na řadě dalších účtů je konečně komentována informace pana proděkana Jinka, že KTF UK bude optimalizovat personální zajištění výuky a zvažovat obsazení kateder – čili patrně také propouštět. Všechno tedy nasvědčuje tomu, že nově zvolený kandidát na děkana hodlá svůj mandát uplatňovat a svou funkci autonomně vykonávat.

Svévole uchvatitelů moci zjevně dostoupila vrcholu. Co zbývá? Jen se za fakultu modlit – a v tom se se všemi těmito zbožnými účty nakonec shodujeme i my.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!