U Šternberské madony poprosí matky o přímluvu

Modlitba radostného růžence v 9:20 zahájí Hromniční pouť matek, na níž se už tuto sobotu 3. února shromáždí stovky žen z celé republiky. V kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku obětují Bohorodičce velkou svíci s prosbou, aby orodovala za jejich děti, uchránila tak jejich víru a odvrátila od nich nebezpečí.

Událost každoročně připravuje místní farnost s Centrem pro rodinu Šternberk; hromničními poutěmi pořadatelé navázali na tradici založenou už v první polovině 18. století. Tehdy po nástupu Marie Terezie na trůn vtáhlo pruské vojsko krále Fridricha II. do Slezska, jež bylo součástí zemí Koruny české. To se stalo v prosinci 1740 a Fridrich hrozil vpádem na Moravu, kde proto lidé, hledajíce u Boha útočiště, konali pobožnosti. Do šternberského chrámu přinesly dvě ženy 1. února 1741 dar Matce Boží – asi desetikilogramovou voskovici, která se posléze zapalovala při každé mši po jeden rok.

V tomto zbožném činu pokračují i dnešní účastnice zmíněných poutí; některé patří k hnutí Modlitby matek, ve středomoravském městě aktivnímu od roku 2004. Poutnice budou slavit mši svatou, adorovat před svátostí oltářní a vyslechnou přednášku Jany Jochové na téma „Jak předávat dětem hodnoty“.

Pro další informace:
https://www.farnoststernberk.cz/24.%20HROMNI%C4%8CN%C3%8D%20POU%C5%A4%20MATEK

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!