Indická křesťanská komunita vítá výsledek voleb

Budova indického parlamentu v Dillí

Indická vládnoucí hinduistická nacionalistická strana Bharatiya Janata Party (BJP) nezískala v parlamentních volbách v zemi absolutní většinu. Místní křesťanská komunita oslabení pozice strany premiéra Naréndry Módího vítá. Obávala se, že pokud by BJP získala absolutní většinu, pronásledování křesťanů by dále eskalovalo.

Indická křesťanská menšina a obhájci lidských práv reagují na výsledky celostátních voleb oznámených 4. června s úlevou a nadějí.  Hinduistická nacionalistická strana nezískala dostatek křesel, aby mohla sestavit jednobarevnou vládu. Strana se proto při sestavování vlády bude muset opřít o koaliční partnery, a to by mohlo znamenat korekci autoritářského vládnutí.

BJP premiéra Naréndry Módího získala 240 křesel v 543členném parlamentu. K překročení práhu k většinovému vládnutí jí tedy chybí 32 křesel. Spolu se svými spojenci má BJP celkem 293 křesel. Opoziční Indický národní kongres získal 232 křesel.

Vyslyšené modlitby

V průběhu volební kampaně do značné míry postavené na nacionalistické rétorice BJP vyhlašovala, že získá více než 400 křesel. Obavy, že hinduističtí nacionalisté, kteří vládnou Indii pevnou rukou už deset let, budou pokračovat v tvrdém zacházení s náboženskými menšinami byly namístě.

„Bůh vyslyšel modlitby indických křesťanů a mandát Módího strany  je oslabený,“ řekl CSI A. C. Michael z organizace United Christian Forum (UCF) se sídlem v Dillí, která monitoruje útoky na křesťany. „V Lok Sabha (dolní komoře parlamentu) nemá ani prostou většinu.“

Pronásledování křesťanů

UCF uvádí, že pronásledování křesťanů v Indii v posledních pěti letech dramaticky narostlo. V roce 2021 bylo zaznamenáno nejméně 486 případů násilí namířeného proti křesťanům a tento rok se tak stal nejnásilnějším v historii komunity. To ale ještě nebyl vrchol. Alarmující rostoucí trend trval i v roce 2022, kdy bylo zdokumentováno téměř 600 útoků. V roce 2023 se počet násilných incidentů dále zvýšil a výrazně překročil hranici šesti set. Mimo to indické úřady v roce 2023  více než 350 křesťanů zatkly a falešně obvinily z pokusu o konverzi hinduistů ke křesťanství.

Míra pronásledování je v Indii podle Open Doors extrémní. V pořadí zemí s nejhorším pronásledováním zaujímá 11 pozici.

Potlačování lidských práv

Vláda BJP zrušila nebo odmítla obnovit několika křesťanským charitativním službám potřebné licence k přijímání finančních prostředků ze zahraničí. Organizace jako např. World Vision a Compassion International tyto prostředky využívaly především na projekty veřejné služby, jako je podpora sirotků, starých lidí a dětí trpících podvýživou a hladem.

Kromě toho je v současné době mnoho obránců lidských práv vězněno. Například 84letý jezuitský kněz a obhájce lidských práv otec Stan Swamy zemřel v červenci 2021 ve vězení. Devět měsíců byl držen na základě protiteroristických zákonů bez soudu ve vazbě za  činnost  ve prospěch práv původního indického obyvatelstva.

Křesťanští a lidskoprávní aktivisté vytrvale usilují o zlepšení života znevýhodněných. Činí tak navzdory obrovskému tlaku a neustálé hrozbě napadení nebo zatčení.

Nárendra Módí oslaben

Módího strana ztratila většinu v parlamentu a je pravděpodobné, že vláda už nebude moci na ohrožené menšinové skupiny tak účinně a neomezeně cílit. Klíčoví vládní spojenci BJP nejsou totiž horlivými propagátory hinduistického nacionalismu.

V celo indickém kontextu by mohli být propuštěni lidé neprávem zatčení. Křesťanské a lidskoprávní skupiny by se mohly dočkat obnovení licencí spojených s možností přijímat finanční prostředky ze zahraničí.  Obhájci lidských práv, křesťanští pracovníci a členové křesťanské komunity by se mohli cítit bezpečněji.

Útoky na menšiny ale budou pokračovat, protože bezpečnostní aparát je řízen na úrovni jednotlivých indických svazových států a v několika z nich zůstává BJP u moci.

A.C. Michael o výsledku voleb řekl: „Módí už nebude mít tak volné ruce a tím se otevírá větší prostor pro kontrolu a právo“.

 

Julius Kahanec
Autor je dobrovolný spolupracovník Křesťanské mezinárodní solidarity CSI CS, která prostřednictvím svých partnerů pomáhá v Indii obětem násilí, diskriminace a obchodu s lidmi.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!