Dítě má právo nebýt předmětem něčího obchodu

Ministerstvo vnitra v létě upravilo zákon o matrikách, aniž by prošel poslaneckou sněmovnou. I proto, aby usnadnilo stejnopohlavním párům uzavírat registrované partnerství kdekoliv, ne jen na speciálních matrikách. Po novele matriční vyhlášky, která zavedla formulář nových rodných listů uznávajících stejnopohlavní rodičovství, je to další Rakušanův krok vyhovět stejnopohlavním párům.

Všimla si toho skupina poslanců: Romana Bělohlávková (KDU-ČSL), Nina Nováková (nestr. za KDU-ČSL), Pavla Golasowská (KDU-ČSL), Šimon Heller (KDU-ČSL) a Karel Haas (ODS), kteří mají obavu, aby se v narůstajících právech stejnopohlavních párů nezapomnělo na práva dětí a usilují o to, aby z občanského zákoníku zmizela jedna věta o náhradním mateřství, které je zneužíváno k obchodu s dětmi. Konkrétně je to druhá věta paragrafu 804: „Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v případě náhradního mateřství“. Odstraněním této věty zmizí pojem náhradní mateřství z občanského zákoníku úplně a otevře se cesta pro formulaci postihu za obchodování s dětmi. K hlasování by mělo dojít v brzké době.

Jana Jochová z Aliance pro rodinu vysvětluje, že u nás před platností novely vyhlášky o matrikách matrika znala jen pojem matka a otec. Občanský zákoník nic jako bezpohlavní rodičovství stále nezná. Ovšem ministerstvo vnitra nově hodlá do matriky zapisovat jako rodiče i stejnopohlavní páry – v případě zahraničního osvojení či změny pohlaví. Dále se v návrhu zákona o stejnopohlavním manželství automaticky počítá, že tyto páry budou využívat a pořizovat si děti prostřednictvím náhradního mateřství. „Doposud gayové, kteří získali dítě v zahraničí, neměli možnost být u nás zapsaní do matriky jako rodič a rodič, protože český občanský zákoník neměl takovou kolonku,“ objasňuje Jana Jochová.

Souhlasí s tím, že zákon stejnopohlavním párům umožní uzavírat svazky kdekoliv, ne jen na některých matrikách. Když už registrované partnerství existuje, nevidí důvod, proč by měli docházet na speciální matriku, vyhledávat vybraná místa. To je v pořádku. Ovšem nesouhlasí s možností, aby docházelo k obchodování s dětmi, což se u nás bohužel děje, jen policii chybí příslušné paragrafy, aby takové jednání mohla postihovat. Konstatuje, že obchod s nenarozenými dětmi se u nás nachází v jakési šedé zóně, a vedle altruistických náhradních matek, které odnosí a porodí dítě svým blízkým příbuzným, existuje i obchod s nenarozenými dětmi. Ženy dostanou nemalé peníze za to, že žadatelům odnosí a porodí dítě. „Dítě má právo nestát se předmětem něčího obchodu. Je to lidská bytost, ne zboží. Zaslouží si mít původ, rodiče, kteří s ním sdílí geny. Když je žena těhotná, zdůrazňuje se, jak je důležité vytvořit s dítětem vztah už před narozením, že i prenatální navázání vztahu s matkou je velmi důležité pro budoucí život – a tady se najednou říká úplný opak. Zakazuje se náhradní matce, aby si navázala s dítětem vztah. Takže začínáme produkovat děti, kterým je už do vínku dáno, že ta, která je odnosí a porodí, je vlastně nechce,“ konstatuje Jochová.

Nakolik se skupině poslanců podaří prosadit změnu občanského zákoníku, ukáže následující hlasování.

Více k tématu také zde:

(kš)

 

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!