Biskupové EU odsuzují návrh Evropské unie týkající se práva na interrupci

Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) vydala v úterý prohlášení, v němž odsoudila návrh na zavedení práva na interrupci do Listiny základních práv Evropské unie a uvedla, že navrhovaná změna je v rozporu s právem Evropské unie a lidskou důstojností.

Zakotvení práva na interrupci v Listině práv EU je předmětem dlouhodobých diskusí. Potratoví aktivisté již léta usilují o úpravu unijního práva, přičemž některé iniciativy požadují široká potratová práva na celém kontinentu.

Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) ve svém úterním prohlášení uvedla, že toto opatření by představovalo etickou neomluvitelnost proti lidským právům a evropskému právu. Biskupové uvedli, že lidská důstojnost je zastřešující hodnotou ve Smlouvách a Chartě EU a respektování důstojnosti každé lidské bytosti v každé fázi jejího života, zejména v situacích naprosté zranitelnosti, je základním principem demokratické společnosti.

Kromě toho, v evropském ani mezinárodním právu neexistuje žádné uznané právo na interrupci. Omezení pravomocí Evropské unie přitom zakazuje řídícímu orgánu takové opatření přijmout. Evropský soud pro lidská práva nikdy neprohlásil interrupci za lidské právo chráněné Evropskou úmluvou o základních právech, soud naopak prohlásil právo na život za základní lidské právo a ve své judikatuře potvrdil, že legitimním cílem smluvních států je nenarozený život chránit.

Potraty jsou v členských státech Evropské unie široce regulovány. Mnoho evropských zemí omezuje potraty po 12. až 14. týdnu těhotenství; některé země také zavádějí čekací lhůty a další regulace.

V lednu loňského roku vyzval francouzský prezident Emmanual Macron Evropskou unii, aby byla interrupce zakotvena v zákoně, což by podle Macrona vdechlo nový život právnímu systému. COMECE tehdy vyjádřila hluboké znepokojení a nesouhlas s touto myšlenkou.

Péče o ženy, které se kvůli svému těhotenství ocitly v obtížné situaci, je ústřední součástí diakonické služby církve,“ napsali biskupové, „a musí být také povinností vykonávanou našimi společnostmi.

Celé prohlášení naleznete zde.

Převzato z cirkev.cz

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!