Do Lisabonu poletí celý svět

V tyto dny se chystají mladí lidé ze 196 zemí světa do Lisabonu, aby se zde setkali s papežem.  Mezi 540 tisíci lidí ve věku 16–30 let, je také rekordních 3177 Čechů. S nimi také devět našich biskupů, kteří budou mít pro mladé katecheze a sloužit mše. Motto XXXVII. Světových dní mládeže, které určuje papež, letos zní: „Maria se vydala na cestu a spěchala“ (Lk 1,39), a navazuje na motto předchozího setkání v Panamě.

Po odmlce, způsobené pandemií covid, se sjíždí mladí katolíci z celého světa na Světové dny mládeže. Po Panamě v roce 1999 je to nyní Lisabon.

Z Česka odlétají mladí už v tyto dny – někteří se účastní už Dnů v diecézích (26.–31. 7.), kde se mohou seznámit s hostitelským regionem i s místní církví. Ta portugalská se zrovna pyšní mnoha prvenstvími – podle nejnovějších údajů se ke katolické církvi v Portugalsku hlásí cca 80 % obyvatel a 53 % portugalské mládeže, což je nadprůměrný údaj v Evropě. V Portugalsku je 21 diecézí a 4380 farností. Je tu výrazná úcta k Panně Marii, v souvislosti se zjeveními třem pastýřským dětem Františkovi, Hyacintě a Lucii ve Fatimě.

Čeští poutníci prožijí Dny v diecézích v Portu (která má cca dva miliony obyvatel) a blízkém okolí.

Samotné setkání proběhne v portugalském hlavním městě Lisabon ve dnech 1.–6. srpna a vyvrcholí setkáním s papežem Františkem.

Svatý otec mladým vzkázal, že i přes zdravotní potíže, které stále po nedávné operaci má, je připraven přijet: „Jsem připraven! Už mám všechno nachystané a nemůžu se dočkat!“ Dále mladé povzbudil a promluvil o tzv., třech jazycích: „Jazyk hlavy, srdce a rukou: hlavu potřebujeme k tomu, abychom jasně přemýšleli o tom, co cítíme a děláme, jazyk srdce k tomu, abychom cítili dobře a hluboce to, co si myslíme a děláme. Jazyk rukou k tomu, abychom dělali to, co cítíme a myslíme. Pokračujte s odvahou. Uvidíme se v Lisabonu!“

„V poslední, tak náročné době, v níž je lidstvo, již zkoušené traumatem pandemie, zmítáno válečným dramatem, Maria znovu otevírá všem a zvláště vám, mladým lidem, cestu blízkosti a setkání,“ píše papež v poselství mladým. „Maria se mohla po zvěstování soustředit na sebe, na obavy a úzkosti vyplývající z jejího nového stavu. Ne, namísto toho zcela důvěřuje Bohu. Myslí spíše na Alžbětu. Maria se nestáhla zpět, nebyla lhostejná. Myslela více na ostatní než na sebe. A to dodalo jejímu životu dynamiku a nadšení. Každý z vás si může položit otázku: Jak reaguji na potřeby, které vidím okolo sebe? Napadá mě hned důvod, abych se neangažoval, nebo se začnu zajímat a dám se k dispozici? Samozřejmě že nemůžete vyřešit všechny problémy světa. Ale možná můžete začít od těch nejbližších, od problémů vašeho území. Jednou někdo řekl Matce Tereze: ‚To, co děláte, je jen kapka vody v oceánu.‘ A ona odpověděla: ‚Ale kdybych to neudělala, v oceánu by bylo o kapku méně‘,“ dodává dále papež v poselství.

Také logo Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023, inspirované tématem „Maria se vydala na cestu a spěchala“ (Lk 1,39), je pozváním pro mladé lidi, aby nezůstali stát na místě.

Na Světové dny mládeže je přihlášeno 540 000 mladých lidí ze 196 zemí a 16 300 dobrovolníků, účastnit se má 660 biskupů – tato čísla podle Lindy Ghisoniové, sekretářky vatikánského Dikasteria pro laiky, ukazují, že mezi mladými lidmi je stále velký zájem o reálné, osobní setkávání se ke společné modlitbě. Podotýká, že postupem času se změnily i podmínky – dnes jsou všechny hlavní akce Světových dní mládeže bezbariérové, je kladen důraz na šetrnost k životnímu prostředí, všechna místa jsou po skončení akce uklizena, navíc existují fondy solidarity, které pomohou účastnit se i těm, kteří by si účast finančně nemohli dovolit. Setkání je také tlumočeno ve znakové řeči.

„Ubytování bude zajištěno v rodinách, na školách a vysokoškolských kolejích, v tělocvičnách a halách… Noc mezi vigilií a závěrečnou mší svatou se bude přespávat pod širým nebem… SDM bude krásné, ale i náročné. Během naší pouti se náročným chvílím nevyhneme. A to i přesto, že se snaží organizátoři vše dobře připravit. Především musíme počítat s fyzickou náročností, nepohodlím, davy, frontami,… Tyto obtíže můžeme přijmout jako duchovní vklad do pouti a učit se tak trpělivosti,“ píše v dopisu mladým poutníkům z Česka P. Roman Kubín z přípravného týmu Sekce pro mládež při ČBK.

Více na FB, IG a webech www.svetovednymladeze.cz a www.lisboa2023.org.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!