Světový apoštolát Fatimy – Fatimský apoštolát v ČR

Děkujeme Pánu Bohu a Panně Marii za prohlášení České biskupské konference k aktuálnímu dění, k podpoře manželství a rodiny jako základu společnosti a Církve na plenárním zasedání ČBK na Velehradě.

Bez jakýchkoliv úmyslů diskutovat, odsuzovat či kohokoliv napadat, není možné, aby ten, kdo zná jediného, pravého a osobního Boha z Jeho zjevení již od Abraháma, přes proroky až k Ježíši Kristu mohl jakkoliv zpochybnit sebepoznání, i když by to odpovídalo současné poptávce menšinové či většinové společnosti.

Děkujeme za naše Pastýře, které doprovázíme denně v modlitbě sv. růžence, v adoraci a bohoslužbách za naši Církev a vlast. Doprovázíme také našeho pana premiéra, vládu a všechny zákonodárce při řešení tolika celospolečenských otázek i za kvalitu života v naší vlasti.

Za Fatimský apoštolát v ČR, jednotlivé regiony a farní modlitební skupiny

V úctě

Ing. Hana Frančáková,
národní prezidentka WAF

Mons. Mgr. Pavel Dokládal,
děkan a farář v Koclířově u Svitav

V Koclířově, dne 7.7.2023

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!