Hostivařská mládež viděla papeže

Čtrnáct mladých lidí spolu s knězem a jáhnem z farnosti Hostivař navštívili Světové setkání mládeže v Lisabonu. A nejenom to. Cestou to vzali mj. přes Santiago de Compostela, Fatimu, Lurdy a Taizé. Domů se vrátí za pár dní.

„Asi nejsilnější pro mě bylo vidět mládež z celého světa, která do Portugalska přijela, ta její všudypřítomná radost. Vědomí, že církev je katolická, všeobecná. Že nás tam bylo obrovské množství kněží a řeholníků. To bylo hodně dojemné,“ říká P. Karol Janusz Matlok z pražské farnosti u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Hostivař. Oceňuje také, že vždy dopoledne se mohli mladí účastnit české mše svaté a programu v mateřštině.

Co považuje za obrovsky silný zážitek je, že on i mladí z jeho farnosti měli možnost vidět papeže zblízka. To v tak velkém množství lidí není vůbec samozřejmé.

Když směřovali na sobotní vigilii, už se nevešli do svého sektoru. Rozhodli se přenocovat na dálnici, která vede do Lisabonu, a která byla v době SDM uzavřená. „Tam byl klid až do té doby, kdy začaly procházet davy Španělů a Francouzů a skoro celou noc tam tančily. To bylo hodně náročné, protože nešlo spát. Někteří šli k moři, já to vyřešil sluchátky do uší, abych alespoň pár hodin spal,“ usmívá se kněz.

Také spaní ve společných tělocvičnách předchozí noci, kde bylo čtyři sta lidí, na jedné polovině dívky, na druhé chlapci, bylo na usnutí náročnější. Zvlášť pro jedince se slabším spánkem. „Řešil jsem to opět sluchátky na uších, kam jsem si pouštěl modlitby a hudbu,“ říká kněz. Mobily bylo vždy kde si dobít a mnozí poutníci měli své powebanky. Pro jistotu.

Na nedělní mši svatou s papežem už Hostivařští do svého sektoru nedošli. Našli si místo tak, aby viděli. Aby rozuměli, hledali buď anglický překlad, případně vysílání z TV Noe nebo TV LUX prostřednictvím mobilů. Ti, kteří neměli pro velkou vytíženost signál, si homilii později našli ve svém jazyce a přečetli si ji.

„Nevím o tom, že by se na někoho nedostalo svaté přijímání, měli to dobře zorganizované,“ říká kněz. Přestože parkovali od sektorů asi sedm kilometrů, dostali se k autu po mši svaté celkem bez problémů. „Nevnímal jsem chaos ani tlačenici. Byla to taková řeka lidí,“ usmívá se P. Karol.

Z Lisabonu se rozhodli nejet rovnou domů, ale navštívit ještě Santiago de Compostela, Fatimu, Lurdy a nakonec Taizé. „Za tu dobu, co jsem v Hostivaři, to byla první taková velká pouť mladých lidí. Vidím v tom naději, věřím, že to v mladých zanechá stopy, že to bude mít dopad i na naši farnost, proto jsem tam jel,“ uzavírá kněz.

Kateřina Šťastná

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!