Capelinha: Když jsou ruce sepnuté, nemohou útočit

Snímek Václav Kašík

Jedno z osmi míst na světě, kde má stát replika fatimské Capelinhy, se nachází v nenápadné obci na hranici Čech a Moravy v obci Koclířov. Tato kaple, která je centrem pro střední a východní Evropu, zde byla slavnostně inaugurovaná před pouhými pár týdny, 2. září 2023. Jak to na místě vypadá teď?

„Ještě v nás doznívá ta slavnost a všechno, čeho jsme byli svědky,“ říká P. Pavel Dokládal, děkan a farář z Koclířova, někdejší Národní prezident Fatimského apoštolátu v ČR. Dodává, že nejnáročnější byly dvě etapy – samozřejmě zastřešení a dokončení stavebních prací, ale ještě náročnější, a to stále trvá, je naplnit smysl stavby. „V Koclířově máme čtyři kostely a každý má nějaké svoje poslání. Hlavní záměr Capelinhy je, šířit poselství Fatimy. Jsme ve spojení s Cova d´Iria a s rektorátem ve Fatimě a vážíme si toho, že Česká republika byla vybrána pro střední a východní Evropu,“ objasňuje P. Dokládal, který nedávno předal vedení Fatimského apoštolátu v ČR své dlouholeté spolupracovnici Haně Frančákové. Těší ho, že čeští biskupové přijali toto místo pro repliku fatimské kaple jednoznačně Českomoravskou Fatimu, která v Koclířově žije a působí už osmadvacet let. A také že místu udělili nihil obstat, což znamená, že to, co se zde děje, není v rozporu s katolickým učením a morálkou.

Mons. Pavel Dokládal, Snímek Václav Kašík

P. Dokládal popisuje, že prostřednictvím České biskupské konference dostali pozvánky na inauguraci zástupci všech okolních třinácti zemí, pro které je Capelinha určena, a ti nejen že přijeli, ale také symbolicky převzali klíč od Capelinhy. „Velkým partnerem je pro nás Slovensko, Polsko, Rakousko… a jsme vděční, že pro někoho ještě existují základní principy a hodnoty křesťanství. Že se nám daří být pevným majákem, opěrným místem zdravého učení, v jehož středu stojí Eucharistie a Panna Maria. Protože konzervatismus není něco, co by stagnovalo. V současné době je všechno rozmělňováno liberalismem, který je velice moderní. Klidně ať si liberalismus je, ale bohužel u nás se liberalismus stává totalitním. On vnucuje svoje postoje pod výhrůžkou, že se neuznávají jiné názory, nebo menšiny, ostře kritizuje když někdo hájí základní principy manželství a rodiny. Mohli jste to vidět i na závěr inaugurace, jaký ohlas sklidil proslov pana kardinála Dominika Duky,“ říká P. Dokládal. Konstatuje, že nikoho příliš nezajímalo, co se v Koclířově odehrává, ale obrovský mediální poprask vyvolala slova pana kardinála na konci slavnosti (k vidění zde – čas 2:27).

Pan kardinál ale také připomněl slova Konráda Adenauera, zakladatele Evropské unie, že poutní místa jsou místa, kde se rozhoduje o budoucnosti světa. Kde máme moc ovlivnit to, co se děje. „Že to, co rozhoduje nejsou ani banky, ani mocenské uskupení, ale modlitba. My máme ve znaku sepnuté ruce,“ konstatuje P. Dokládal s tím, že právě modlitba sjednocuje svět. „A mluvil o tom i pan premiér Fiala, že když jsou ruce sepnuté, nemohou házet granáty a útočit, ale opravdu se spojovat a v tom je obrovská symbolika a síla,“ uzavírá kněz.

Do Koclířova kdykoliv

V současné době mohou poutníci přijet do Českomoravské Fatimy prakticky kdykoliv. „Máme otevřeno 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Máme pravidelný program každý den, ráno, v poledne a večer jsou modlitby, večer mše svatá, každou středu probíhá adorace, každý pátek je den milosrdenství, o sobotách jsou poutě, ty první v měsíci mají zvlášť velký význam a v tento den je program celodenní,“ vyjmenovává P. Pavel. Lidé se mohou na místě ubytovat jako jednotlivci i jako skupiny, účastnit se svých duchovních cvičení nebo těch, které jsou v Koclířově, sami se modlit anebo třeba jen na pár dní být v tichu. „Máme tu restauraci, vlastní cukrárnu, kostely jsou vyhřívané. Navíc je tu pět hektarů zahrady a vzduch čistý jako v Karlově studánce,“ zve P. Pavel zájemce. V nejbližší době zde proběhne česká národní konference na začátku října. Na poděkování za Capelinhu potom chystají pouť do Fatimy.

Veškeré modlitby a mše svaté jsou navíc přenášeny online, takže je mohou sledovat lidé odkudkoliv.

Více na https://www.capelinha.cz/ a http://www.cm-fatima.cz/

Kateřina Šťastná

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!