Čeští jezuité oslaví 400 let

23. září uplyne přesně 400 let od okamžiku, kdy vznikla česká jezuitská provincie. Čeští jezuité toto výročí oslaví ve třetím zářijovém týdnu, mimo jiné mezinárodní historickou konferencí.

K čemu vlastně došlo 23. září 1623? Jezuita Petr Havlíček vysvětluje, že jezuité přišli do Čech (do Prahy) už v roce 1556, ale organizačně se osamostatnili právě vznikem provincie 23. 9. 1623. „Českou provincii svým výnosem ustanovil generální představený Mutius Vitelleschi – zahrnovala Čechy, Moravu a Slezsko. Osamostatnila se od rakouské provincie, jejíž byla do té doby součástí. Tato česká provincie trvala až do zrušení jezuitského řádu roku 1773. Obnovena byla teprve v lednu 1939, do té doby existovala provincie československá,“ říká Petr Havlíček, jeden ze současných šestatřiceti českých jezuitů.
Oslavy se budou konat od 19. do 23. září. Hlavní událostí bude mezinárodní historická konference. Přes čtyřicet historiků z celé Evropy se v druhé polovině září sjede do Čech na konferenci, kterou ve dnech 21.–23. září pořádá Historický ústav Akademie věd ČR a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s ARSI (Archivum Romanum Societatis Jesu) a Katolickou univerzitou v Lovani. Konference je určená odborné veřejnosti.


Veřejnost je zvána na dvě besedy s britským historikem prof. Gerardem Kilroyem, zaměřené na osobu svatého Edmunda Kampiána, anglického jezuity, který působil i u nás. Besedy se budou konat v Praze v úterý 19. září od 18.30 hodin a druhá v Brně ve středu 20. září od 19 hodin.
Jubileum vyvrcholí v sobotu 23. září v kostele Největějšího Salvátora v Praze, který byl v minulosti hlavním kostelem staré české provincie. Slavnostní mši svatou od 17h bude sloužit arcibiskup Jan Graubner.

Za zmínku stojí, že řád byl založen v roce 1534 sv. Ignácem z Loyoly, který sepsal i jeho řeholi. Když přišli členové Tovaryšstva Ježíšova v roce 1556 do Čech, bylo jich dvanáct. Usadili se na místě zpustlého dominikánského kláštera v Praze na Starém Městě u kostela sv. Klimenta. Od roku 1623 existovala samostatná česká provincie, která zahrnovala Čechy, Moravu a Slezsko, a to až do zrušení řádu v roce 1773. V té době čítala česká provincie 1 125 členů.
V současnosti je českých jezuitů třicet šest a působí na pěti místech (Praha, Brno, Olomouc, Hostýn, Velehrad). Vedle farní pastorace se zaměřují na pastoraci vysokoškolských studentů (Praha, Brno, Olomouc) a dávání exercicií. Intelektuálnímu apoštolátu se věnuje Cetrum Aletti v Olomouci, knihy vydává nakladatelství Refugium. Jsou také zřizovateli Křesťanské základní školy Nativity v Děčíně.
(kš)

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!