Církevní školy se setkají v pražské katedrále

Zástupci církevních škol z Pražské arcidiecéze se setkají, aby spolu oslavili Den církevního školství spolu se svátkem svaté Ludmily, patronky církevních škol. Sejdou se ve středu 20. září v Pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, ke společné mši svaté. Následovat bude přehlídka těchto škol v prostorách Arcibiskupského paláce.

 

Mši svaté v 10 hodin v pražské katedrále bude předsedat pražský arcibiskup Jan Graubner, ale bude nejen oslavou církevních škol, ale také připomínkou narozenin pana arcibiskupa Jana Graubnera a pana biskupa Karla Herbsta a koncelebrovat budou mj. také školní kaplani. Jak podotýká Ondřej Mrzílek, koordinátor církevního školství v pražské arcidiecézi a ředitel Arcibiskupského gymnázia v Praze, zúčastní se zástupci sedmadvaceti škol a školských zařízení, nejen církevní, ale i od jiných zřizovatelů, jejichž školy stojí na myšlenkách a principech křesťanství.

Vysvětluje, že dříve se církevní školy setkávaly v červnu, ale od sepsání nové Koncepce a strategie církevního školství, byl zvolen nový termín kolem svátku svaté Ludmily, která je patronkou církevního školství.

Ondřej Mrzílek, který minulý rok obdržel Vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice za pedagogickou činnost ve prospěch mládeže a za přínos k rozvoji katolického školství v pražské arcidiecézi, říká, že i letos budou vyznamenané osoby které se nějakým způsobem zasloužily o církevní školství: „Konkrétní jména zatím říci nemohu, ale mohu říct, že celkem to bude pět osobností z řad učitelů, ředitelů a zástupců institucí pečující o církevní školy, kteří obdrží Záslužnou medaili sv. Ludmily.“

Letošní 20. září přinese ještě celou řadu novinek a výjimečností. Po mši svaté totiž budou mít jednotlivé školy v prostorách arcibiskupského paláce svoje stánky a propagační materiály, aby se ukázaly v celé své šíři veřejnosti, ale i představitelům městských částí a případným sponzorům, zváni jsou i poslanci a představitelé veřejné správy, Magistrátu Hlavního města Prahy a další.

Ve 13 hodin odpoledne potom proběhne tisková konference, která představí Nadaci svaté Ludmily. Ta vznikla na podporu církevních škol a v současné době má dvě priority: stavba nové logopedické školy v Klecanech a rekonstrukci Arcibiskupského gymnázia, jehož budovu koupila od Školských sester sv. Františka pro potřeby gymnázia.

„Církevní školy se po třiceti letech staly uznávanou a vyhledávanou alternativou k veřejnému školství, především pro tradiční hodnoty, respekt k důstojnosti všech žáků a učitelů, kvalitnímu vzdělávání a nadstandardním vzájemným vztahům,“ konstatuje Ondřej Mrzílek. A nadále těchto škol přibývá. Jen na území pražské arcidiecéze je na sedmadvacet subjektů, které jsou buď církevními školami a školskými zařízeními, nebo s nimi úzce spolupracují a v současné době vzniká nová MŠ Komínek v areálu Lihovar na Smíchově. Jak stojí v Koncepci a strategii církevního školství, tyto školy mají preevangelizační a evangelizační rozměr. Poskytují základní křesťanské vzdělání, nabízejí informace o křesťanství, jeho kořenech, historii i hodnotách, ale nevnucují. Jsou nekonfesní a přijímají žáky i z nevěřících rodin. Bonusem pro mnohé jsou školní kaplani, kteří nabízí duchovní službu, vedení a mnohdy i pomocnou ruku mladým v jejich otázkách.

(kš)

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!