Děti z logopedické školy usedly do lavic

Děti z Církevní základní školy logopedické Don Bosco a mateřské školy logopedické tento týden usedly do lavic i školkových tříd. Zatím ještě v pražských Bohnicích, kde je škola roztroušená do čtyř různých budov. Ale pokud to dobře dopadne, mnozí z nich se dočkají nového objektu, který má vzniknout na pozemku Arcibiskupství pražského v Klecanech.

„V tenhle moment máme ve škole sto padesát dětí a kapacitu naplněnou. Máme osmnáct prvňáčků. Letos byl zápis hodně náročný, museli jsme odmítnout asi padesát dětí,“ konstatuje ředitelka školy Daniela Špinková s tím, že poptávka po jejich škole byla letos nadprůměrná.

Druhý školní týden, od 11. září, čeká děti z celého prvního stupně „intenzivní logopedický týden“. To jsou logopedické bloky různých cvičení, na které se pečlivě připravuje celý pedagogický sbor. „Děti si hrají, moc je to baví a ani netuší, že se při tom učí. Žádná jiná škola takový program nemá, vymysleli jsme si ho sami. Je to skvělé i proto, že děti zklidní a připraví na další práci během školního roku,“ objasňuje ředitelka.

 

Takto bude vypadat nová logopedická škola v Klecanech

Jakmile bude stát nová škola v Klecanech, i kapacita bude větší a nebude nutné tolik žadatelů odmítat. „Stále ale platí, že jsme škola logopedická, takže přijímáme děti, které mají logopedickou poruchu typu vývojová dysfázie nebo těžké řečové poruchy. Těm umíme pomoci. Nikoliv dětem, které mají poruchy řeči sekundární, které například provázejí autismus,“ konstatuje ředitelka. V současné době sem chodí převážná většina dětí s vývojovou dysfázií. To je mikroskopické poškození mozku, ke kterému dojde většinou v době okolo porodu, a které způsobuje poruchy vnímání a porozumění řeči. Ta mohou být různě závažná, ale některé děti s touto diagnózou se bez odborné pomoci zvenčí nenaučí přijatelně komunikovat. Protože je škola specializovaná a děti jsou z různých koutů republiky, je zde k dispozici i internát.

Daniela Špinková konstatuje, že celá desetiletí škola sídlila v nevyhovujících podmínkách a hledalo se řešení. Nyní je na dosah situace, kdy se začne stavět nová škola na území Arcibiskupství Pražského v Klecanech. „Arcibiskupství také hodlá stavbu podpořit z prostředků Nadace svaté Ludmily a žádáme i o evropské peníze. Každou korunu drobných přispěvatelů velmi vítáme a vážíme si jí. I to je pro nás důkaz, že na těch dětech někomu záleží,“ říká ředitelka s tím, že sbírkový účet je možné najít na stránkách Arcibiskupství Pražského.

Pohled do třídy dnes

Stavební povolení na dosah

V současné době je projekt hotový a čeká se na stavební povolení. „Byli jsme ve škole a ukazovali jsme dětem obrázky, jak bude nová škola vypadat a nejčastější otázka byla, kdy bude hotová,“ usmívá se architektka Klára Náglová z ateliéru m4 architekti.

„Vybudování školy, jako veřejně prospěšné stavby, zapadá do plánovaného rozvoje města Klecany. Při přípravě projektu jsme spolupracovali a spolupracujeme s městem. Logopedická škola svojí koncepcí příznivě dovytváří tuto lokalitu, tj. především začlenění rozsáhlé zeleně, resp. zahrady, do provozu školy a respektuje charakter přilehlého zastavěného území města,“ dodává Jan Poláček, ředitel Sekce speciálních projektů Arcibiskupství pražského.

Takto bude vypadat třída v nové škole

Když byste teď přijeli do Klecan, kousek od Národního ústavu duševního zdraví, kde jednoho dne bude stát Škola svaté Ludmily, uvidíte volný nezastavený pozemek, který byl dříve využívaný jako kynologické cvičiště, a jak konstatuje architektka, leží na velmi atraktivním místě s výhledem na Levý Hradec. Pozemek má dvě úrovně a ty také bude kopírovat budoucí stavba, která má být přízemní a maximálně bezbariérová. „Základním požadavkem zřizovatele bylo, aby bylo z různých místností co nejlepší přístup na zahradu, a aby i architektura byla co nejvíc propojená se zahradou,“ říká Klára Náglová. Budoucí základní škola bude mít mj. osmnáct kmenových tříd, šest odborných učeben i speciální logopedické pracovny, školka s kapacitou šedesát dětí bude mít i svou hernu. Mimo to je, jak konstatuje architektka, součástí také kaple svaté Ludmily integrovaná do stavby školy (na které se výtvarně podílí architekt David Vávra), tělocvična, internát pro dvacet dětí a také logopedická poradna, která bude nabízet služby i lidem zvenčí, protože logopeda mohou potřebovat i starší lidé nebo klienti po různých úrazech a mozkových příhodách. Vše bude propojeno s logopedickou zahradou. „Logopedickou zahradu, která je při škole Don Bosco na Praze 8, dělal architekt Zdeněk Sendler, a jeho jsme také přizvali ke spolupráci projektu novostavby školy, aby i tady mohl integrovat logopedické pomůcky a prvky do zahradní architektury,“ říká Klára Náglová.

Na kapli, která bude součástí objektu, se podílel architekt David Vávra

Za zmínku stojí, že pražská logopedická škola má tradici, sahající až do roku 1945 a je nejstarší svého druhu v Evropě. „Z hlediska společenské prospěšnosti patří tato naše investice k těm nejvýznamnějším. Škola bude dávat šanci dětem, které potřebují účinnou pomoc již od útlého věku, protože jinak ztrácí naději na důstojný dospělý život,“ uvedl kardinál Dominik Duka při představení záměru.

Bližší informace budou představeny veřejnosti během tiskové konference v Den církevního školství 20. září.

Kateřina Šťastná

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!