Opakovaně prosit Boha, aby uzdravoval bolest zneužitých

Všichni, kdo se v nějaké podobě setkali se zneužíváním, a to zejména v církvi, byli na pátek 15. září, na svátek Panny Marie Bolestné, pozváni ke společné adoraci, setkání s biskupy Josefem Nuzíkem a Zdenkem Wasserbauerem i ke mši svaté. Duchovně propojeni se potkali současně na dvou významných mariánských poutních místech České republiky: v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.

„Pozváni byli všichni, kteří se setkali se zneužíváním, oběti, jejich blízcí, terapeuti, ti, co se o ně starají, rodinní příslušníci – abychom spolu prosili za uzdravení bolestí a zranění, ke kterým došlo a abych já jako biskup projevil lítost,“ řekl pro Katolické noviny biskup Zdenek Wasserbauer, který má oblast ochrany před zneužíváním na starosti v rámci České biskupské konference. Sám předsedal tiché adoraci, kterou zakončil kajícími litaniemi.

Zabránit, aby se ty věci nestávaly

Okolo dvou desítek lidí se potom zúčastnilo setkání s biskupem v Komunitním centru za bazilikou. Někteří se ptali, jiní sdíleli svoje obavy, zranění, zklamání a bolesti.

Biskup Wasserbauer připomněl pro KN slova papeže Františka, že je potřeba opakovaně prosit Boha o pomoc, protože Bůh je lékař, On uzdravuje. „My musíme dělat všechno pro to, abychom těm věcem zabránili, aby se nestávaly, aby se neopakovaly. A bohužel se tato selhání dějí, u lékařů, ve školách, v rodinách i jinde,…“ řekl biskup. Pro mnohé lidi je pak těžké obnovit důvěru v církev, nebo dokonce v Boha. A právě proto vybízí k modlitbám a i na tento úmysl byla sloužena mše svatá. Aby Bůh pomohl uzdravit rány, které jsou často velmi bolavé a pořád otevřené a aby oběti dokázaly jít dál. Protože když se zraníte, jizva pravděpodobně zůstane napořád. Ale je důležité, aby bylo ošetřeno krvácející místo a aby nehnisalo.

Při mši svaté, které se účastnilo několik desítek lidí, biskup Wasserbauer připomněl, že lidé přicházejí za Pannou Marií, a často právě za Pannou Marií Bolestnou, protože prožívají v různých dobách všelijaké kříže a trápení a právě u ní nacházejí sílu, útěchu, pomoc. „O utrpení Matky i jejího Syna hovoří dnešní evangelium. V 19. kapitole Janova evangelia čteme, jak Matka stojí pod křížem a spoluprožívá utrpení svého syna. Myslím, že by se nás mohla zvláštním způsobem dotknout slova, která řekl Ježíš z kříže: „Ženo, to je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“ Maria pod křížem se zvláštním způsobem stává naší Matkou! Marii na Kalvárii jsme všichni zvláštním způsobem svěřeni. Zvláštním způsobem pak těch, kteří trpí a strádají nebo jsou zranění…“ Biskup Zdenek Wasserbauer dále řekl, že i my jsme se tu sešli z důvodů velmi specifických a bolestných. Skutečnost, že nám je Panna Maria blízko právě v těch nejkrajnějších situacích, připomněl na nedávném příběhu „madony ze skládky“, který během papežské návštěvy v Mongolsku vyprávěl apoštolský prefekt Ulánbátaru, kardinál Giorgio Marengo. Onu vyřezávanou sochu krásné paní našla chudá matka jedenácti dětí na smetišti, kam pravidelně chodila hledat, co by se mohlo hodit. Nevěděla, koho soška zobrazuje, ale měla pocit, jako by ji ta soška volala. Až později skrze sestry Matky Terezy se dozvěděla, kdo je ta krásná paní a sochu věnovala místní farnosti. Teď se nachází v ulánbátárské katedrále. Podle místního kardinála tím určitě nebe chtělo něco říct, protože si nedokáže vysvětlit jak v Mongolsku, kde je velmi málo katolíků, by se mohla takováto socha ocitnout na smetišti.

„Skrze svou matku se Ježíš zpřítomňuje v těch nejkrajnějších situacích, což jsou právě chvíle neskutečné bolesti, utrpení, zklamání, aby nám řekl, že je blízko každému z nás. Panna Maria je vždycky připravena setkat se s námi i v místech bolesti, opuštěnosti, zoufalství zavrženosti, a to je krásné poselství pro dnešní památku i pro to, proč jsme se tady dnes sešli. Panna Maria má zkušenost s Kalvárií a myslím, že se můžeme při dnešní pouti nechat inspirovat, abychom měli obzvlášť otevřené srdce pro všechny trpící, ty kdo byli zneužiti, zraněni na těle nebo na duši a věřím že si na tomto krásném posvátném místě k tomu můžeme vyprosit novou větší sílu,“ řekl biskup Wasserbauer v homilii.

V závěru mše svaté se upřímně a z celého srdce omluvil všem obětem a projevil soucit s obětmi i lítost nad tím, co se stalo. Nakonec představil novou knížečku, která mu ten den ráno přišla do schránky, „Zpovědník a případy sexuálního zneužívání,“ kterou přeložily z polštiny sestry Paulínky, a která pomůže kněžím reagovat na situace, kdy se ve zpovědnici objeví člověk, zraněný sexuálním násilím, nebo ten kdo je svědkem zneužívání, anebo dokonce pachatel sám.

(kš)

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!