Pojedenadvacáté do staré Boleslavi

Snímek Tomáš Ježek, Člověk a Víra

Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi se blíží. Tisíce věřících tentokrát čeká vícero novinek. Včetně opraveného náměstí, které było dlouho neprůjezdné. Ovšem mnoho tradic zůstává.

Snímek Lucie Horníková, Člověk a Víra

V letošním roce přivítají poutníci svatováclavskou relikviářovou bustu, a to už ve středu 27. září v 19 hodin před bazilikou sv. Václava ve Staré Boleslavi. Po modlitbě za národ večer pokračuje Svatováclavským koncertem a nešporami v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi. Během koncertu zaznějí ukázky z nové knihy vydané Karmelitánským nakladatelstvím. Texty Petra Kukala přednese Tomáš Töpfer.
Vedle autobusů z různých farností nebo z okolních obcí či měst, na pouť zavítají také pěší poutníci (např. zde). Je možné se také přidat k cyklopouti ke sv. Václavu kolem kapliček tzv. Svaté cesty z Prahy do Staré Boleslavi.
Vedle tradičního duchovního programu, jehož středem bude mše svatá na Mariánském náměstí, které bude předsedat kardinál Dominik Duka, emeritní arcibiskup pražský a homilii pronese Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, čeká návštěvníky letos výjimečně bohatý program.
V prostoru ambitů baziliky Nanebevzetí Panny Marie bude k vidění výstava o našich zemských patronech, s důrazem na osobnost knížete svatého Václava, jeho vztah ke Staré Boleslavi a význam pro naši historii i současnost, a svatého Jana Nepomuckého, od jehož úmrtí uplynulo letos v březnu 630 let.
K dostání zde bude nová publikace „Ve znamení staroboleslavského Palladia. Mariánská bazilika ve Staré Boleslavi,“ z pera prof. Jana Royta.

Díky dotacím od Středočeského kraje se letos podařilo Kapitule sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi rozšířit program o řadu dalších kulturních akcích, cílených i na nevěřící návštěvníky. Třešničkou na dortu má být večerní Průvod sv. Václava, na který si mohou účastníci zapůjčit kostýmy v místním Atelieru 6tej smysl.
Za zmínku stojí koncert vážné hudby „Sub olea pacis et palma virtutis“ od Jana Dismase Zelenky v podání předního souboru Musica Florea. Dílo k poctě sv. Václava připomene 300. výročí korunovace císaře Karla VI. českým králem (1723).
Oba koncerty, Svatováclavský 27. 9. od 19 hodin i Sub olea pacis 28. 9. od 17.30 hodin pořádá Matice staroboleslavská ve spolupráci s městem Brandýs n. L. – Stará Boleslav a je pro návštěvníky zdarma.
V areálu kostelů sv. Václava a Klimenta bude připraven celodenní program – svatováclavské tržiště s ukázkami řemesel.
Více informací najdete na www.staraboleslav.com.

(kš)

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!