Synoda jistě přinese nový vítr

Biskup Zdenek Wasserbauer exkluzivně pro Katolické noviny

Příští týden se chystá jako jediný hlasující zástupce z České republiky biskup Zdenek Wasserbauer do Říma, aby se zde účastnil Synody o synodalitě. Na seznamu 375 pozvaných delegátů z celého světa je zde uveden jako pomocný biskup pražský a titulární biskup butrinský.

Synodu o synodalitě inicioval před dvěma lety v říjnu 2021 papež František a po rozsáhlé diecézní, národní i mezinárodní fázi vrcholí dvěma celosvětovými shromážděními. To první proběhne od 4. do 28. října 2023. „Příští týden se už chystám do Itálie, navštívím krátce cestou známé a chtěl bych se nejpozději 30. 9. registrovat, abych se už navečer mohl účastnit vigilie lidí z celého světa, která bude synodě předcházet,“ říká biskup Zdenek Wasserbauer. Synody se účastní poprvé, protože je služebně mladý biskup. „Těším se na ten zážitek, na setkání s lidmi, na zajímavé názory, které tam budou zaznívat. Věřím, že tam bude cítit vanutí Ducha svatého a že zakusím církev úplně novým, jiným způsobem, než jsem doposud zažíval. Hodně důležité je pro mě téma ekleziologie, církve jako Kristova těla a očekávám, že mě to hodně obohatí,“ dodává.

Také kardinál Mario Grech, generální sekretář Synody biskupů zdůrazňuje, že synodální shromáždění je především duchovní záležitostí, modlitbou – a nasloucháním hlavnímu protagonistovi setkání, kterým je Duch svatý.

Zúčastní se 45 laiků a laiček

„Dopředu není nic přesně stanoveno, opravdu chceme naslouchat Duchu svatému, být otevření jeden druhému – a uvidíme, co z toho vzejde,“ říká biskup Wasserbauer s tím, že synoda bude opřena o dokument Instrumentum laboris, v jehož druhé části je seznam tematických okruhů, o kterých se bude diskutovat (více zde).

Přestože synoda je to biskupská, poprvé se jí bude účastnit i poměrně vysoké procento žen, laiků, kněží a jáhnů. Z 375 členů jich bude sto, z nich pětačtyřicet laiků a laiček. „To procento je vyšší protože si to tak přál papež František,“ objasňuje biskup Wasserbauer s tím, že synoda chce naslouchat všem členům církve a hovořit o jejich místu v ní.

A přestože zde budou i ženy aktivně působící v církvi, a mezi navrhovanými tématy je i otázka svěcení žen, kněžského celibátu, práce s LGBT lidmi, že dokument Instrumentum laboris hovoří o větší účasti „Božího lidu“ na rozhodování, a zazní jistě i témata autority církve, nemusíme se bát, že by synoda přinesla zásadní změny pro nauku církve. „Opravdu nemusí mít nikdo obavu, že by se změnilo základní učení církve, její morálka. Nejsme parlamentem, ale synodou. Nebudeme odhlasovávat nějaké zásadní změny v církevním učení, ale budeme naslouchat Duchu svatému,“ zdůrazňuje biskup Zdenek Wasserbauer. Podle něj je třeba hledat, jestli nejsou v církvi obrazně řečeno některá okna zavřená, jestli nejsou zavřená zbytečně a pokud ano, tak je otevírat. Když bychom mluvili v přirovnání k 2. vatikánskému koncilu, biskup konstatuje, že „nový vítr tato synoda jistě přinese – a uvidíme jaký, co z toho vzejde.“

Letošním několikatýdenním setkáním ovšem synoda zdaleka nekončí. Vše vyvrcholí obdobným setkáním po další práci na podzim roku 2024. Výsledek bude předložen papeži. A jak konstatuje biskup, bude to Svatý otec, kdo bude mít konečné slovo.

V tento moment jsou nejdůležitější modlitby. 30. září proběhne ekumenická modlitební vigilie, která by měla být přenášena i prostřednictvím webu Vatican News a první tři říjnové dny se členové synody budou modlit za nadcházející setkání. Také věřící na celém světě jsou vybízeni k modlitbám. „Vy, co zůstáváte doma, modlete se, modlete se. Vybízím kněze, aby také v misálu používali Formulář Za koncil nebo synod. Protože modlitba je naprosto zásadní,“ uzavírá biskup Wasserbauer.

Kateřina Šťastná

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!