V Česku je vysoká tolerance vůči násilí

Kulatý stůl na téma Děti – Neviditelné oběti násilí v rodině se konal pod záštitou poslankyně Pavly Golasowské ve spolupráci s Centrem Locika v úterý 19. září v prostorách Poslanecké sněmovny. Kapacita byla beznadějně naplněna už měsíce dopředu, takže ti, na které se nedostalo místo, sledovali přenos ze sněmovny online. Čtvrté setkání v řadě tentokrát neslo podtitul „Trestní řízení očima dítěte – dobré příklady v kontextu zahraniční praxe“.

Sešli se tu vedle odborníků ze zahraničí, kteří mj. představili své zkušenosti s citlivým vyslýcháním dětských obětí domácího násilí, poslanci, zástupci MPSV, policie ČR, Magistrátu Hlavního města Prahy, právníci i pracovníci OSPOD a další. Poslankyně Pavla Golasowská, která dříve pracovala s oběťmi domácího násilí konstatovala smutný fakt, že za posledních sedm let zemřelo v ČR 39 dětí v důsledku násilí, 700 dětí má trvalé zdravotní potíže a 12 500 dětí potřebovalo trvalou pomoc psychologa… Proto chce usilovat o to, aby se pomoc k dětem dostala co nejrychleji, aby nemusely trpět v důsledku toho, že se jim nedostalo včasné pomoci.

„Ve svém profesním životě jsem pracovala v poradně pro oběti domácího násilí, ale pro dospělé a tato oblast je mi blízká. Taky se mě dotýká, že děti bývají upozaďovány, že jsou často opravdu neviditelnými svědky domácího násilí. A to na jejich psychice zanechá šrámy,“ řekla pro KN Pavla Golasowská. V začátku kulatého stolu zmínila činnost advokačního centra v Praze v Centru Locika, které vzniklo před rokem a jeho péčí prošlo už okolo padesáti rodin. Jejími prioritami teď bude legislativně ukotvit činnost takových center a umožnit, aby vznikaly i v dalších krajích.

V této chvíli je u nás praxe taková, že při vyšetřování závažného domácího násilí jsou děti vyslýchány na 15 různých místech, jsou podrobeny dvěma typům soudně-znaleckého zkoumání a několika typům výslechů (na OSPOD, na policii a u soudu).  Přitom násilí v rodinách se týká 14% českých dětí a kdybychom mluvili o procentu dětí, které jsou svědky násilí, je to skoro čtvrtina. Pokud traumatizované děti nedostanou pomoc včas, jednak se s traumaty budou déle a hůře vyrovnávat, anebo si je i ponesou nezpracované do dospělosti. Jenomže proces, jaký je nastavený dnes, rychlou cestu neumožňuje. Nehledě na to, že nešetrné dotazování často může znovu otevřít a oživit trauma dítěte. Během kulatého stolu zaznělo několikrát z úst různých lidí, že česká společnost má vysokou toleranci vůči násilí. „Naším cílem je, aby se dítěti dostalo pomoci na jednom místě a aby byla rychlá,“ konstatovala Pavlína Golasowská.

V posledním bloku hovořila o činnosti advokačního centra ředitelka Centra Locika Petra Wünschová. Zmínila, že jedním z cílů tohoto setkání je, aby už děti dále nebyly neviditelnými oběťmi násilí v rodinách. Běžně totiž trvá roky, než se od okamžiku, kdy je pojmenované a označené násilí v rodině, dítě dostane do bezpečí. „V Čechách je bohužel násilí tolerované a situace je krizová. Případy nejsou řešeny ve správný čas správným způsobem,“ konstatovala Wünschová. Výhodou advokačního centra je, že dítě sdělí svůj příběh jednomu pracovníkovi ve speciálně upravené místnosti, vše je monitorováno a nahráváno a celý tým odborníků ve vedlejší místnosti hovor sleduje a vyhodnocuje a hledá další řešení tak, aby dítě nemuselo vše říkat každému znova.

Už zaznívaly hlasy z jiných krajů s prosbou o radu, jak takové centrum zřídit. To ovšem není možné bez legislativního ukotvení i přesně daného systému financování. V současné době se pracuje na změně Zákona o sociálních službách a také se připravuje nový zákon pracovně nazvaný Zákon o ochraně dětí a podpoře rodin. „Dnes zazněl plán, že by se návrh zákona podal na konci tohoto roku, v příštím roce by mohl projít všemi třemi čteními a od ledna 2025 už by mohl vejít v účinnost,“ řekla pro KN Pavla Golasowská. Potom by, pokud vše dobře dopadne, mohly začít vznikat advokační centra i v dalších krajích Česka. Obdobných center je v Evropě již 36, a to ve 22 zemích včetně Slovenska, Polska, Rakouska, Chorvatska či Slovinska.

Kateřina Šťastná

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!