Víte, co ve škole podepisujete?

Na začátku školního roku dostávají rodiče od škol různé formuláře. Napadlo vás ale, že ne každý formulář musíte automaticky podepsat? Zvlášť pokud jde o souhlas s působením některých preventistů a různých osvětových organizací.

„Naše školství v tomto není jednotné,“ říká Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu. Určitě nechce rodiče stresovat nebo přivádět do úzkosti, ale doporučuje, aby byli obezřetní. Snadno se totiž může stát, že k vašim dětem přijdou nějací „odborníci“ z neziskových organizací, kteří jim vysvětlí, že nemáme dvě pohlaví, ale celé spektrum pohlaví, nebo že vaší dceři brání v životním štěstí jen doposud neuřezaná prsa. Anebo bude muset před celou třídou navlékat kondom na rohlík…

„Některé školy rodiče informují a komunikace je v pořádku. Ale zažili jsme i školu, kde nám dali na začátku školního roku podepsat generální souhlas, že naše dítě se zúčastní preventivních akcí školy. Potom už o jednotlivých programech ani jejich náplni rodiče nejsou informování,“ říká Jana Jochová. Ona jako jediná generální souhlas nepodepsala, a tak byla vždy informovaná třídní učitelkou, jaký konkrétní preventivní program proběhne a jestli souhlasí, aby tam její dítě šlo. „V devadesáti procentech jsem souhlas dala, protože nevidím důvod, aby se moje dítě neúčastnilo například programu o prevenci drogové závislosti. Ale program sexuální výchovy se mi na té škole nelíbil, a tak jsem dítě omluvila,“ říká Jana Jochová. Později se dceři svěřila kamarádka, která tam byla, že jí to bylo hodně nepříjemné, že to byla čistě technická sexuální výchova, kde nepadlo ani slovo o lásce, jen o ochraně. A že se potom cítila zneužitá.

„Nikde není výslovně napsané, že má rodič právo na podobné programy dítě nepustit, ale když vycházíme z Listiny základních práv a svobod, tak výchova je vždy právem rodičů a je nadřazena jakékoliv instituci,“ říká Jana Jochová. Je potom na citlivém zvážení konkrétního rodiče v konkrétní situaci na konkrétní škole, jak se zachová. „Může nechat dítě doma, když usoudí, že to není v souladu s jeho hodnotami, sdělit škole své důvody. Na druhé straně někdy, pokud škola zastává jiný názor, může rodičovská intervence v tomto ohledu spíš dítěti ublížit,“ říká Jana Jochová. Univerzální rada neexistuje.

 

Každopádně to nejlepší, co můžeme jako rodiče udělat, je, informovat děti dřív, než to udělá škola nebo někdo jiný. Dát jim základy vztahové a sexuální výchovy doma. „Zvlášť křesťanští rodiče toto opravdu nemohou nechat jen na škole. Je potřeba ty věci dětem doma vysvětlovat a připravit je i na to, že se možná ve škole setkají s výkladem, který je úplně protichůdný, než co říkají rodiče,“ konstatuje Jana Jochová. A přidává varování: Na některých školách si učitelé zvou externí organizace s preventivním programem a přestože by učitel měl být u toho, bere program jako „volno“ a vzdálí se. „Preventisté“ potom dětem mohou říkat úplně cokoliv.

„Například zapsaný spolek Prague pride před několika měsíci vydal prohlášení, že mají jakousi školskou sekci. Také spolek Transparent, který se zabývá prosazováním takzvaných transgenderových práv a přeměnou pohlaví, chodí do škol,“ konstatuje Jana Jochová, že i toto se „schová“ pod primární prevenci. O spolku Konsent a jeho východiscích podle jimi vydané knihy o sexuální výchově vyšel článek zde. Vedle toho je hodně učitelů, kteří sice mají děti rádi, ale mají prostě jiné hodnoty, nevycházející z křesťanství, které předávají, a i o tom bychom měli s našimi potomky mluvit. A nepropadat přehnaným obavám a panice, ale prověřovat a být obezřetní.

Kateřina Šťastná

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!