Akademický senát KTF: odvolat děkana je nepřípustné!

Prof. Vojtěch Novotný, děkan KTF UK

Za nepřípustný označil akademický senát pražské Katolické teologické fakulty návrh dvou senátorek, které chtěly jednat o odvolání Vojtěcha Novotného z funkce děkana.

„Akademický senát KTF UK na svém včerejším zasedání seznal, že důvody pro odvolání děkana předložené na minulém zasedání studentskými senátorkami Štauberovou a Černou jsou nedostatečné a že jednání vedoucí k odvolání děkana je nepřípustné. Učinil tak přes systematický a koordinovaný tlak ze strany některých zaměstnanců, přispěvatelů na sociálních sítích i některých novinářů z posledních dní,“ uvedl proděkan pro vědu Jakub Jinek.

Během zasedání senátu, jehož se na začátku zúčastnil i pražský arcibiskup a velký kancléř fakulty Mons. Jan Graubner, zazněly různé výtky směrem k vedení fakulty: likviduje prý některé obory, zatímco jiné protěžuje; špatně komunikuje; provádí chaotické organizační změny.

Proděkan Jakub Jinek všechny výtky postupně vyvracel. Ke „kauze Petráček“, v jejímž rámci bylo vedení fakulty mimo jiné vytýkáno, že zakázalo Tomáši Petráčkovi vstup do budovy, Jakub Jinek odpověděl: „Žádný zákaz vstupu neexistuje. Vůbec nechápu, proč se to tu hraje.“ K ostatním výtkám pak dodal: „Většina z nich je nevěcná, založená na špatných informacích a řada z nich senátu vůbec nepřísluší.“ Diskusní příspěvky a kritiky přednesené na místě obsahovaly podle něj řadu nepodložených obvinění i osobních urážek a „nebyly s to se přenést nad úroveň osobních animozit.“

Na závěr zasedání akademického senátu vystoupil právník Jakub Kříž s výzvou k překonání těchto animozit v duchu modlitby a hledání pravdy.

V návaznosti na včerejší zasedání rozeslal proděkan Jakub Jinek zaměstnancům fakulty následující dopis.

(red)

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!