Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné

Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné udělí řád Milosrdných bratří už za necelé dva týdny, 22. října 2023, tentokrát v Sále Milosrdných bratří v Brně, a to v rámci koncertu, který bude také přenášený Televizí Noe.


„Cenu letos dostanou dva laureáti. Původně byli vybráni tři, ale jedna osoba se na převzetí tohoto ocenění necítí, což musíme respektovat. Během koncertu tedy budou oceněni laureáti dva,“ objasňuje Vít Pospíchal, sekretář provinčního delegáta Milosrdných bratří s tím, že jména oceněných se veřejnost dozví až přímo během slavnostního vyhlašování: „Každý rok se laureáty snažíme vybírat z různých oblastí působení, což se, myslím, i letos podařilo. Laureáta tak máme jak z oblasti zdravotnictví, tak z oblasti na pomezí zdravotnictví a sociálních služeb. Oba příběhy jsou nesmírně inspirativní a věříme, že budou povzbuzením a skutečným příkladem všem, kdo cítí touhu pomáhat druhým.“

V tento moment lze tedy už posílat nominace na další roky. Vít Pospíchal objasňuje, že nominovat může kdokoliv, kdo ve svém okolí má někoho zajímavého a inspirativního, kdo by si za svoji službu potřebným zasloužil uznání. Cena není vázána ani jen na oblast zdravotnictví či sociálních služeb. Mezi laureáty tak je kupříkladu diplomat, který působil ve válečných zónách, anebo sama televize Noe, která ze své podstaty přináší dobro a povzbuzení svým divákům. Cena také není nijak vázaná jen na křesťanské prostředí, sociální postavení, dokonce ani na region Česka či střední Evropy. Mezi laureáty je kupříkladu i anglikánský biskup působící v Jižním Súdánu.

Celestýn Opitz (1810 – 1866), který byl členem řádu milosrdných bratří, lékař a chirurg, se stal snad jednou z nejvýznamnějších postav světového lékařství díky operaci, kterou provedl 7. února 1847 v pražském špitálu milosrdných bratří Na Františku. Tato operace, která byla jako jedna z prvních na evropském kontinentu provedena v narkóze, umožnila vznik oboru anesteziologie.

Doposud byla ocenění udělována v Praze, v bývalém kostele sv. Šimona a Judy z Nemocnice Na Františku, kde Celestýn Opitz provedl tuto svoji první operaci v narkóze. Z technických a praktických důvodů ale letos koncert a s ním i udělování cen proběhne v Brně, kde mají Milosrdní bratři vlastní koncertní sál. „Toto místo je také zajímavé, neboť koncertní sál je původní sál nemocniční, kde se o nemocné milosrdní bratři starali až do 20. století. Celestýn Opitz zde sice sám nikdy (nejspíše) nepůsobil, ale vážou se na něj další zajímavé příběhy. Své poslední životní chvíle zde prožil kupříkladu Josef Dobrovský,“ říká Vít Pospíchal.

Dodává, že kdyby měli zájemci chuť přijít na koncert spolu s udělováním cen osobně, ještě jsou volná místa, ale je potřeba se přihlásit na email info@milosrdni.cz. Ti, kdo se nemohou zúčastnit osobně, budou mít možnost sledovat přenos TV Noe (neděle 22. 10. v 19 hodin).

(kš)

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!