Čestné ocenění od papeže Františka pro Mons. Josefa Zouhara

Snímek Lenka Fojtíková

P. Josef Zouhar z Hodonína obdržel o první říjnové neděli záslužné ocenění Pro Ecclesia et Pontifice (čestný kříž). Historicky se tak stal prvním držitelem tohoto vyznamenání v brněnské diecézi. Ocenění od Svatého otce mu předal biskup Pavel Konzbul při příležitosti jeho 80. narozenin a 55. výročí kněžského svěcení.

„Byl jsem velmi překvapený,“ vypráví osmdesátiletý kněz, který v Hodoníně působí téměř čtyřiatřicet let. „Od února jsem věděl, že pan biskup Pavel Konzbul k nám přijede, protože jsme se bavili o tom, že by do Hodonína přišel nový kněz a já bych tu zůstal jako pomocný kněz. Že mi poděkuje a bude tu sloužit mši svatou, ale žádné ocenění jsem nečekal,“ říká P. Zouhar, který slaví 8. října osmdesát let a na kněze byl vysvěcen 23. června 1968 v Brně.
„Celý ten kněžský život je nesmírně krásný,“ říká. O své dráze měl od začátku jasno. Neuvažoval o jiném povolání.
Na Wikipedii se o něm píše, že pochází z devíti sourozenců a šest jeho strýců bylo kněžími. V srpnu 1989 se stal farářem v Hodoníně a roku 1990 také děkanem hodonínského děkanátu. Od prosince 2002 byl prezidentem Diecézní charity Brno. Dne 6. prosince 2006 jej papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. Kromě toho Josef Zouhar získal Výroční cenu města Hodonína za rok 2007 a od března 2014 působil jako biskupský delegát pro oblast charitativní činnosti církve v brněnské diecézi.
Říká, že i velká rodina ovlivnila jeho službu. Z devíti dětí byl uprostřed. Jeho nejstarší sestra měla třikrát za sebou dvojčata a bratr, který se narodil před ním, zemřel jako dítě. „I když jsem sám celibátník, rodinný život i jeho problémy jsem vnímal,“ vysvětluje. V současné době má sedmadvacet synovců a neteří a je šestasedmdesátinásobný prastrýc.
„V charitě jsem se mnoho věcí naučil, a když jsem tam začal pracovat, vnímal jsem ji najednou úplně jinak. Povzbuzovalo mě a dojímalo nasazení pracovníků charity, zažil jsem i různé zahraniční cesty – byl jsem několikrát na Ukrajině, v Rumunsku… bylo pro mě silné vidět ten přesah přes hranice, a že ty lidi z různých zemí spojovala milosrdná láska,“ vypráví.

Snímek Lenka Fojtíková

Hodonínští farníci vytvořili koncem září v chrámu sv. Vavřince na Masarykově náměstí v Hodoníně výstavu, mapující působení P. Josefa Zouhara. „Chtěli jsme, aby byla hotová než k nám přijede pan biskup, aby se také mohl podívat, což se povedlo,“ říká farnice Libuše Tesaříková. „Na šest velkých panelů na jedné straně kostela jsme umístili fotky, které jsem posbírala od různých lidí, a na kterých byl pan děkan vyfocený. Pro nás, kteří tu žijeme, je to velmi zajímavé, hledáme se tam, vzpomínáme. Na druhé straně kostela, na čtyřech panelech, je dílo pana děkana od roku 1989. Využili jsme staré kroniky, které on velmi pečlivě vedl,“ objasňuje Libuše Tesaříková. Vedle konkrétního roku je napsáno, co se podařilo opravit, obnovit nebo postavit, a je to doplněné obrazovým materiálem. Dodává, že dílo pana děkana je opravdu velké, a tak se do Hodonína chystají i lidé z jiných farností, kde působil ještě před revolucí, například ze Ždánic a Lovčic.
(kš)

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!