Jak děti přicházejí o dětství

Patchworkových, nebo také „sešívaných“ rodin, které vznikají po rozvodu, když rodiče navážou nová partnerství, přibývá. Tato realita už se týká většiny dětí v Česku. A jak ukazují nejnovější výzkumy, výrazně to ovlivňuje parentifikaci, tedy zjednodušeně řečeno stav, kdy dítě je nuceno předčasně přebrat zodpovědnost a roli dospělého.

Výsledky výzkumu Parentifikace u dětí z rekonstituovaných rodin představila na konferenci v senátu 17. října Leona Hozová z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Už skutečnost, že v novém vztahu má jeden z partnerů děti, je velmi zátěžovou situací, nejen z hlediska jiných zvyklostí nebo třeba tvoření nových hranic. Pokud v tom dojde ještě k jevu parentifikace, kdy zjednodušeně řečeno rodič se chová jako dítě a to je nuceno převzít roli rodiče, může to mít destrukční následky.
„Chtěli jsme porozumět fenoménu parentifikace,“ říká Leona Hozová a objasňuje tento pojem: „Je to proces, při kterém dítě nebo dospívající předčasně naplňuje rodičovské role a přebírá odpovědnost za jejich fyzické a emocionální potřeby. Rodiče se tak vzdávají svých rolí a přehazují je na své děti. Negativní důsledky pro zdárný vývoj spočívají v tom, že rodiče plní své emocionální potřeby na úkor dítěte.“ To je extrémně zatěžováno a přijde vlastně o část dětství a o jakousi bezstarostnost.
Na jedné straně může být parentifikace instrumentální – kdy dítě pečuje o sourozence, stará se o domácnost, vaří, řeší třeba i finance nad rámec toho, co by dítě mělo dělat – ale pak existuje parentifikace emocionální, kdy dítě naplňuje emocionální potřeby rodiče, zatímco na ty jeho není brán ohled – a ta má mnohem ničivější dopad.
Leona Hozová konstatuje, že prudce narostl počet parentifikovaných rodin. Pro svůj výzkum oslovili studenty bakalářských a magisterských oborů z oblasti pomáhajících profesí. Z více než osmi set respondentů byla polovina z úplných rodin, 32 respondentů byla z rodin samoživitelů a 387 respondentů bylo z rozvedených rodin (274 z nich bylo ze sešívaných rodin, 63 bylo ze střídavé péče). Co vědce překvapilo a ukázalo se jen jakoby mimochodem, bylo, že hodně špatný dopad na děti měla střídavá péče. A jakmile to šlo, než aby byli studenti na střídačku u jednoho a pak u druhého rodiče, raději zvolili pobyt na koleji.

Úzkosti, deprese, narušený vztahový život

Z odpovědí dotazovaných vyplynulo, že 75% parentifikovaných bylo ze sešívaných rodin a 85% ze střídavé péče. „Proč k parentifikaci v patchworkových rodinách dochází?“ klade řečnickou otázku Leona Hozová. Už samotný rozpad rodiny je bolestivý a dítě jde jakoby stranou. Pak může přijít nový partner a nebo taky nemusí, ale často tu dochází k triangulaci, kdy rodiče staví dítě mezi sebe, do konfliktu vůči druhému. Velmi nebezpečné je, když se matka svěřuje dceři, mluví s ní o svých osobních problémech, ale nenaslouchá. Výzkum také ukázal, že děti, které v rámci instrumentální parentifikace musely pečovat o svého postiženého sourozence, šly velmi často studovat speciální pedagogiku a že mnoho lidí jde pracovat do pomáhajících profesí, protože mají sami nějaký deficit.
Nakolik si děti, na něž rodiče přehodili své role, uvědomovali, že se to děje? Většina, tedy 69% dotazovaných uvedlo, že vnímali, že něco není v pořádku. 26% si to neuvědomovalo a považovalo to za normální a naprosto běžný proces. Některým došlo, co se dělo, až na základě výzkumu, který se jich ptal.
A následky? Větší náchylnost k psychickým problémům, úzkosti, deprese, narušený vztahový život, ale také perfekcionismus a potíže s plynulou socializací, potíže s navazováním partnerství.
Výzkum Parentifikace dětí z rekonstituovaných rodin přináší i své řešení. Odborníci připravili různé strategie, které mohou rodiny používat k prevenci nebo řešení této situace. Doporučují mj. zabývat se tématem hranic a v rodině je stanovovat, kladou důraz na komunikaci mezi jednotlivými členy rodiny a doporučují také konzultace s odborníky.
Kateřina Šťastná

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!