Nazaret opět ožije LIFTem

Víc než šest desítek mladých lidí z Pražské arcidiecéze zavítá na konci října do Arcidiecézního centra mládeže Nazaret (ADCM). Začne tu dvouletý formační kurz nazvaný LIFT 23. Místa ještě jsou, ale ne mnoho, a kdo do LIFTu nenaskočí teď, bude si muset počkat další dva roky.
Cílem formačního programu LIFT (v doslovném překladu výtah), je pomoci mladým lidem pozdvihnout nebo povznést svůj život. Slovy sv. Terezie z Lisieux: „Chtěla bych nalézt zdviž, která by mě vynesla až k Ježíši, poněvadž jsem příliš malá, abych mohla stoupat po drsném schodišti dokonalosti.“
A přestože je kurz poměrně časově náročný a dlouhý, kapacita je téměř naplněná. I v dnešní době, kdy nikdo nemá moc čas, a kdy není jednoduché mladé lidi zaujmout. „Těžší to asi je, mladé lidi zaujmout. Očekávají, že to bude kvalitně uchopené a připravené, že jim to něco přinese,“ konstatuje P. Vojtěch Smolka, ředitel ADCM. Ale LIFT poběží už počtvrté, a zájem je. Někteří absolventi se podílejí v dalších letech službou koučů, vedou tábory, spolča, učí náboženství…


„Když vstupuješ do výtahu, není to proto, abys vystoupil/a ve stejném patře. Naší touhou je, aby kurz nebyl jen o tom ‚dostatečně’ se vzdělat nebo se ‚něco naučit’. Toužíme po tom, aby LIFT byly dva roky hledání a pokládání otázek, prohlubování důvěry v Hospodina a poznávání nových možností, nových přátelství, ale hlavně vykračování do všeho toho, k čemu nás Bůh sám zve,“ píše se na webu LIFTu.
„Kurz je o růstu. Člověk na sobě může pracovat, růst v duchovní i osobní rovině, poznávat Boha, křesťanství, rozlišovat službu, povolání,“ vyjmenovává Vojtěch Smolka a dodává, že se ukázalo jako dobré, aby kurz začínal sebepoznáním. „Je dobré, aby člověk na začátku poznal sebe, svoje dary, ale také danosti a limity. A potom aby poznával Boha, jak se nám zjevil, jak jednal v dějinách spásy a jak jedná v naše životě… A když člověk ví, v rámci svých omezených možností poznání, kdo je on a kdo je Bůh, pak může snáz vykročit na cestu s Hospodinem a hledání toho, k čemu Bůh zve,“ říká P. Vojtěch.

Po podzimních prázdninách, kdy začíná první prodloužený LIFT, následuje pět víkendů v Nazaretě, potom letní LIFT camp mimo Prahu a další rok opět šest víkendových setkání. Mladí spolu tráví čas, mají možnost přemýšlet nad různými tématy díky pozvaným hostům, modlí se, budují vztahy, dozvídají se a promýšlejí třeba i to, co jim nikdo „na nábožku“ neřekl. Mohou zakusit Boha a jeho jednání jinak a nově. A mimo to všechno se i pobaví. Záleží tak trochu i na nich, v kolikátém patře zrovna ten jejich výtah skončí.
Pokud se chcete ještě přihlásit, můžete to udělat zde. Jakmile LIFT poběží, pokusíme se přinést reportáž.
(kš)

 

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!