Svatým

Vít Procházka

Svatým

Svatý Václave,
vévodo české země,
rozpomeň se na své plémě.

Plémě bez paměti,
ve frontě k výprodeji
věčnému
jak hnití vteřin.

Svatá Ludmilo,
babičko víry
nevěřících,
pros za nás.

Za nás znalé střepů světa,
z nichž nesložíme pohár,
jen pořezání.

Svatý Prokope,
poustevníku, opate,
zkroť ďábla,
abychom ho s ohňostroji
dali odpoutat.

Jinak zítra
koho
emancipovat?

Svatí Cyrile a Metoději,
bratři, věrozvěsti,
stavte se, ať oplátkou
vás poučíme
z virtuálních
sedlin.

Na kolik
znaků by šlo zkrátit
Desatero?

A Ty,
Pane,
Pilátem včera přibitý,
pilátky dnes zploštělý
do plechu.

Dopřeješ
nám slechu?

Dokud,
zjev se v dechu.

 

Autor je profesí právník, ve volném čase básník.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!