Vyjádření předsedy ČBK Jana Graubnera k odpovědi papeže Františka na církevní definici manželství

Vyjádření arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, k odpovědi papeže Františka na otázku tzv. dubia pěti kardinálů ohledně církevní definice manželství, převzato z www.cirkev.cz.

V kontextu celospolečenské debaty ohledně definice manželství velmi vítám jasná slova papeže Františka, kterými odpovídá na jednu otázku z tzv. dubia pěti kardinálů.

Svatý otec definuje manželství z pohledu církve jako „výlučný, stabilní a nerozlučitelný svazek mezi mužem a ženou, přirozeně otevřený plození dětí. Pouze tento svazek lze nazývat manželstvím. Ostatní formy svazku jej realizují pouze „částečným a analogickým způsobem“ (Amoris laetitia 292), takže je nelze striktně nazývat manželstvím.“

Je tedy zcela zřejmé, že manželství lze uzavřít pouze mezi mužem a ženou, a svazky mezi osobami stejného pohlaví se tedy manželstvím nemohou nazývat. To ostatně uvádí papež i dále ve své odpovědi: „Z tohoto důvodu se církev vyhýbá jakémukoli obřadu či svátosti, které by mohly být v rozporu s tímto přesvědčením a naznačovat, že za manželství uznáváme něco, co jím není.“

To nás ale nezprošťuje povinnosti projevovat všem lidem bez výjimky pastorační lásku, která musí prostupovat všechna naše rozhodnutí a postoje. Protože jak tvrdil již svatý papež Jan Pavel II., musíme milovat hříšníka a odmítnout hřích ve všech jeho formách.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!