Zakusit společenství a zahořet

Pro všechny, kdo chtějí zažít společenství, kdo v nějakém žijí nebo hledají, pro ty, co chtějí být zapáleni i ty, kdo už zapalují, je určena Konference společenství, která se uskuteční v sobotu 4. listopadu ve Zlíně.

Sál Kongresového centra Zlín, kde setkání proběhne, pojme až pět set lidí a místa je stále ještě dost. Jednodenní program nabídne modlitbu chval, promluvy, kulatý stůl, ale i praktické workshopy a mši svatou. „Na konferenci chceme nabídnout prostor pro setkání a inspiraci všem, kteří již ve společenství fungují, ale i těm, kteří by si přáli, aby v jejich farnosti společenství vzniklo,“ zve Michaela Straková z pořádajícího nadačního fondu Credo.

Mezi přednášejícími a hosty budou zástupci různých společenství i církve. Mário Tomášik (SK), lídr jednoho z největších společenství v Česku i na Slovensku, Martindom z Bratislavy, bude hovořit o osobní zkušenosti, i o tom, jaké druhy společenství v současné době fungují: „Je nás asi 300 dospělých a asi 200 dětí. Víc než polovinu tvoří rodiny s dětmi, ale máme i dost svobodných. Jsme různí: mladí i staří, vzdělaní i méně vzdělaní, bohatší i chudší, ti, co mohou sloužit víc, i ti, co mohou sloužit méně,“ přibližuje Mário Tomášik pro KN. Vzpomíná, že začátky tohoto společenství sahají ještě do podzemní církve a dob socialismu, kdy se tajně setkávali po bytech. To pokračovalo i po pádu totality a po čase dostali možnost setkávat se nejen v bytech, ale ve farnosti. „Konkrétně na faře, tehdy ještě Dómu sv. Martina. Začali jsme se setkávat a pomalu sloužit. Pomáhali jsme při mši svaté v jedné kapli, vedli jsme tam modlitební společenství a trochu pomáhali s biřmovanci,“ vzpomíná Tomášik s tím, že postupně se jejich služba rozšířila do celé Bratislavy, pak na celé Slovensko a nakonec i za jeho hranice. A hovoří i o ovoci: „Za těch víc než třicet let se našly nejen povolání do rodin, ale i kněžské a řeholní povolání. Někteří se u nás rozhodli pro tzv. zasvěcený život ve světe. Dali slib celibátu, aby mohli být víc k dispozici pro službu Pánovi. Naším cílem je přivádět lidi blíž k Bohu a pomáhat jim růst do duchovní zralosti, poznávat Pána.“

Na konferenci chce hovořit i o tom, jak je důležité mít společenství a jak nám to pomáhá, a bude mluvit i o tom, jak založit anebo rozšířit společenství: „Společenství jsou v církvi velmi důležitá, i když to mnozí ještě nevidí nebo si neuvědomují. Církevní dokumenty o nich mluví už skoro padesát let. Už Jan Pavel II. říkal, že byly a jsou vždy přítomné v církvi. Takováto společenství ve spolupráci s knězem ve farnosti vytvářejí takzvané centrum evangelizace. Mají duchovní funkci: přivádět lidi k bližšímu vztahu s Bohem. Protože když víc věřících jde jedním směrem, tak se mohou podporovat, povzbuzovat, vydávat si navzájem svědectví. To člověk, který žije svou víru sám, anebo anonymně ve farnosti, nemá.“

Obrácení i uzdravení

Mário Tomášik vzpomíná, jak nedávno náhle zemřel jeden dlouholetý člen jejich společenství. Přišel ze zahraničí. Byl to operní zpěvák, velmi vzdělaný, který sám o sobě říkal, že je humanista a není věřící. „Sám pak říkal, že ho někdo přivedl mezi nás a na jedné společné modlitbě poznal Krista a uvěřil. Začal chodit na přípravu k prvnímu svatému přijímání a stal se katolíkem. To, že zemřel, pro nás bylo bolestné, ale zároveň uspokojující, že se stihl stát křesťanem,“ vypráví Tomášik. Během setkání jejich společenství se událo mnoho konverzí, duchovních probuzení víry, návratů k Pánu i do jeho církve. „Protože společná modlitba a život ve společenství mají v sobě duchovní sílu.“ Dodává, že sílu má ale také modlitba lidí ve společenství za ty, kteří to potřebují nebo prosí o pomoc: „Máme mezi sebou mladou ženu, která měla dlouholeté problémy s bederními klouby. Hrozila jí dokonce i invalidita. Malé spolčo, do kterého chodila, se rozhodlo, že se za ni na každém setkání alespoň krátce pomodlí. Po víc než roce šla na kontrolu ke svému lékaři, a ten jí překvapeně oznamoval, že její klouby jsou úplně zdravé. A máme i svědectví o uzdravení manželství, vztahů, či Božích zásahů do komplikovaných situací,“ vypráví Mário Tomášik.

Jak začít?

Praktické rady a kroky, jak vytvořit malé společenství uvnitř farnosti nabídne Zlínský děkan P. Kamil Obr. P. Jozef Mihok (SK) bude mluvit o tom, jak můžeme naše společenství obnovit a rozšířit a Július Slovák (SK) ze společenství SP, které realizuje v těchto dnech evangelizační Godzone tour pro mládež, promluví o svých zkušenostech se síťováním a spoluprací různých společenství.

,,Vnímáme, že zdravé společenství je pro každého z nás nezbytný přístav, kde můžeme čerpat, růst a společně pak vycházet do ohlašování evangelia slovy i skutky podle poslání každého člověka a společenství,“ říká Veronika Lišková ze společenství Gedeon, které se spolupodílí na organizaci akce. „Těšíme se na setkání a společnou modlitbu nejen s vedoucími ale i členy společenství, protože společenství tvoří každý jediný člověk v něm. Věříme, že tento čas bude pro nás všechny novým povzbuzením kráčet společně dál za Kristem,“ dodává Lišková.

V odpoledním programu jsou připraveny dva kulaté stoly s tématem: „Spolupráce společenství a farnosti“ a „Společenství a evangelizace“. Nabídnou různé pohledy a zkušenosti, jak můžeme v rámci církve fungovat a spolupracovat. Připraveno je také několik praktických workshopů: P. Jozef Mihok (SK) bude mluvit o zkušenosti s evangelizací a misiemi, Július Slovák (SK) o tom, jak je důležitý růst a formace společenství. Zlínský děkan P. Kamil Obr a biskupský delegát pro pastoraci Arcibiskupství olomouckého P. Petr Bulvas se budou společně s účastníky workshopu zamýšlet nad tím, jak mohou společenství spolupracovat s farnostmi a s celou církví. V dalších tématech zazní informace o pěti služebnostech v církvi (Marek Novák), nebo workshop pro vedoucí, kteří „jdou stále vpřed“ (Mário Tomášik SK).

Den bude zakončen mší svatou a modlitebním večerem. Během programu mohou rodiče využít hlídání dětí od 4 do 12 let. Na konferenci je třeba se přihlásit předem na internetových stránkách Creda.

Inspirací může být i video z loňského ročníku.

Kateřina Šťastná

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!