Arcibiskup Fisher: Naslouchání druhým nevede vždy k pravdě

Není pravidlem, že hluboké vzájemné naslouchání vždy pomáhá objevit, co je pravdivé a správné. Jeden významný teolog mi řekl, že z mnoha synod, kterých se zúčastnil, byla tato lidsky nejlepší, ale teologicky nejslabší, píše arcibiskup Anthony Fisher OP v pastýřském listu, v němž shrnuje svou účast na synodě o synodalitě. Účastnil se jí jako zástupce církve v Austrálii a zároveň také jako člen synodní rady.

Podle australského arcibiskupa jsou teologicky slabé plody synody způsobeny její metodou, pro kterou se vžilo označení “rozhovory v Duchu”. Chyběl také prostor pro seriózní debatu. Pouze dvě třetiny účastníků dostaly možnost vystoupit. Navrhuje proto, aby se na příští synodě přistoupilo k jiné metodě prací.

 

Arcibiskup Fisher, který je členem řádu dominikánů, připomíná, že s “rozhovory v Duchu” přišli před časem kanadští jezuité. Tato metoda klade důraz na naslouchání a vzájemné porozumění, které má předcházet řešení jakýchkoli problémů. Pomáhá ulomit ostny při jednáních o kontroverzních otázkách, ale nezajišťuje teologickou jasnost. Zdravá teologie si však musí vždycky klást otázku: Tohle možná zní dobře, ale je to pravda? – píše sydneyský metropolita s odkazem na názor P. Anthonyho Lusvardiho SJ z Gregoriánské univerzity. Připomíná také jasné pokyny sv. Ignáce Loyoly, který varoval, že ne všechno může být předmětem rozlišování. Pokud je něco hříšné, nerozlišuješ, zda se toho máš dopustit. Když ses k něčemu zavázal, nerozlišuješ, zda tomu máš zůstat věrný. Rozlišování se vztahuje pouze na dobré věci. Pokud jsou nějaké myšlenky v rozporu s tím, co bylo zjeveno Ježíšem Kristem, není to dílo Ducha svatého.

Arcibiskup Fisher připomíná, že během synody byl neustále zdůrazňován význam Ducha svatého. Objevily se však také otázky, jak si můžeme být jisti, že skutečně nasloucháme Duchu svatému? Proto je důležité mít na paměti, že Duch svatý říká věci, které jsou v souladu s tím, co řekl Kristus v apoštolské tradici, a učení se vždy vyvíjí organicky a nemůže si odporovat.

Australský arcibiskup poznamenává, že jedním ze základních témat synody byl vztah mezi láskou a pravdou. Církev musí být otevřená všem, ale také vyzývat k obrácení: Jdi a už nehřeš! Musíme si uvědomit realitu hříchu a jeho ničivé účinky a být si vědomi potřeby hledat bezmezné Boží milosrdenství a odpuštění, píše metropolita ze Sydney.

Nástupce kardinála Pella upozorňuje, že hlavním kritériem každého synodního návrhu by měla být svatost. “Můžeme očekávat, že z těchto návrhů, díky milosti Boží, vzejde více apoštolů a pastýřů, hlasatelů evangelia a misionářů, řeholníků a učitelů, mučedníků a mystiků, svatých mužů a žen, které naše církev a svět tak zoufale potřebuje?“.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!