Boromejky se setkaly s papežem

O druhé listopadové středeční generální audienci se setkaly sestry boromejky s papežem Františkem. Jejich cesta do Říma byla vyvrcholením oslav 30. výročí novodobé historie sester, které čítá mj. navrácení nemocnice, obnovu kostela sv. Karla, vznik sboru a vznik Nadace sester Boromejek.

„Byly jsme přítomné na středeční audienci, měly jsme vyhrazené místo před Bazilikou sv. Petra v úrovni, kde sedí papež,“ říká generální představená Milosrdných sester Karla Boromejského, sestra Ancilla Doležalová.

Spolu s patnáctičlennou delegací z Čech, kde byly vedle sester také laici a zástupci Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a Nadace, byli ubytovaní v Papežské koleji Nepomucenum, kde také slouží sestry boromejky. „Audienci nám zprostředkoval velvyslanec České republiky u Svatého stolce Václav Kolaja. Když audience skončila, papež zdravil jednotlivé skupiny a fotil se s nimi. Stoupli jsme si na schody před bazilikou a čekali jsme, až na nás přijde řada. Byly jsme povzbuzované, ať si připravíme nějakou větu pro papeže, ale nikdo přesně nevěděl, jak setkání proběhne a kolik času potrvá. Díky tomu, že s námi byl pan vicerektor Nepomucena Vojtěch Novotný, povzbudil nás v ten správný čas, abychom se nebály jít k papeži. Když přijížděl František k naší skupině, byl na vozíku, otec Vojtěch tlumočil. Říkala jsem, že slavíme třicet let od převzetí nemocnice po totalitním režimu. Po těch slovech zvážněl a bylo vidět, že ví, co je to totalita. Také se ptal, kdo je generální představená. Řekla jsem, že já. Ukázal palcem nahoru a pohladil si dlaní levé rameno, jako by tím chtěl naznačit generálskou hodnost. Ještě se pak s námi vyfotil a musel jet dál. Přestože šlo jen o okamžiky, někteří říkali, že s námi papež byl neobvykle dlouho,“ vypráví sestra Ancilla.
„Jsem vděčná všem, kteří nám tu cestu umožnili, Nepomucenu v Římě, i personálu nemocnice, který s námi jel,“ říká generální představená s tím, že zažívala řadu dalších silných momentů během uplynulých dní.

Volných chvil v Římě využili pro prohlídku památek. „Výklad nám poskytoval jeden z členů naší skupiny. Nepraktikující člověk, který o navštívených památkách a svatých, kterým jsou zasvěcené chrámy mluvil z čistě historického pohledu. Uvědomovala jsem si, že mi to doplňuje mou víru v té oblasti, že to byli konkrétní lidé, kteří žili na tomto světě a prožívali problémy své doby. Následně moji zkušenost potvrdil papež František ve své promluvě při generální audienci, když říkal, že ti, kteří evangelizují jsou sami evangelizováni,“ uzavírá sestra Ancilla.

(kš)

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!