Nově zrekonstruovaná Londýnská zve

Komunitní centrum sv. Anežky ožívá, Snímek: archiv Arcidiecézní charity Praha

„Všichni nám vyprávěli o té bájné Londýnské, tak jsme se sem moc těšily,“ usmívají se pracovnice Poradny Magdala, jednoho z pěti charitních subjektů, které nyní sídlí v nově zrekonstruované budově Londýnské 44 na Praze 2. Dřív tady bývaly mj. redakce Katolického týdeníku, Teologických textů, časopisu Nový život či Likvidace Lepry a další. Nyní patří opravený dům celý charitním službám.

Budova je opravená i zvenčí, a už před vchodem k novému Komunitnímu centru svaté Anežky je bezbariérový nájezd. Jak konstatuje správce budovy a ředitel Centra zahraniční spolupráce David Flak, bezbariérová je nyní budova celá, a to nejen kvůli případným hendikepovaným klientům, ale především pro kočárky. Právě pro maminky s dětmi je zde nově vybudované Komunitní centrum sv. Anežky, které letos na podzim požehnal arcibiskup Jan Graubner.

Přestože je před devátou ráno, komunitní centrum už pomalu ožívá. Začínají se zde scházet do přízemního sálu ženy k pravidelnému cvičení. O patro výš je herna, dětský klub i cvičná kuchyň. Probíhá tam nově výuka jazyků, dvakrát týdně malování pro děti a nově také kurzy počítačové gramotnosti. „A o podzimních prázdninách tu byl příměstský tábor pro děti,“ říká David Flak s tím, že aktivity KC se teprve rozjíždí.

Archiv Arcidiecézní charity Praha

Rekonstrukce trvala téměř dva roky a nikdo pořádně nevěděl, kdy bude hotová. Postupně se přicházelo na další závady a věci, které bylo potřeba upravit. Než byly prostory hotové, musely se jednotlivé poradny a subjekty různě stěhovat po Praze. Centrum zahraniční spolupráce bylo provizorně v charitním penzionu U sv. Kryštofa, Poradna pro migranty a uprchlíky byla v Jugoslávské ulici. Poradna Magdala se během těch dvou let musela několikrát stěhovat. „Jak se rekonstrukce pořád protahovala, a nikdo nevěděl, jak dlouho to ještě potrvá, musela se Magdala několikrát stěhovat. Lidé se ptali, jestli se takhle často stěhujeme kvůli utajení (Magdala pracuje mj., s oběťmi domácího násilí, pozn. red.), tak jsme se smáli, že ne, že se prostě jen stěhujeme,“ usmívají se pracovnice Poradny Magdaly. Ta sídlí v druhém patře. resp. jedno z jejích pracovišť.

„Tady v Londýnské poskytujeme služby Asistovaná setkávání a Asistované předávání dětí, Podporovanou komunikaci a rodičovskou dohodu,“ objasňuje Martina Zaťková, zástupkyně vedoucího Poradny Magdala. Terapeutickou a sociální pomoc, včetně například krizového plánu odchodu od partnera, který páchá násilí v blízkých vztazích, klientům nabízí druhé pracoviště. Tereza Heyduková vysvětluje, že sem, do Londýnské, chodí většinou celé rodiny. Často jsou v rozvodovém řízení, nebo je dítě v péči jednoho z nich a ten nedovoluje kontakt dítěte s nepečujícím rodičem. V Poradně Magdala tento kontakt poté probíhá asistovaně, za přítomnosti pracovníků poradny. „Pracujeme v zájmu dětí v rámci celé rodinné dynamiky,“ říká pracovnice poradny. „Ze zkušeností můžeme říci, že rodinné situace jsou různorodé a nepotvrzují společenské stereotypy,“ konstatuje.

Pracovnice Magdaly říkají, že rodiny využívající služby poradny zažívají rodinné konflikty, kvůli kterým je pro ně obtížné komunikovat v zájmu dítěte. „V Poradně Magdala se snažíme s těmito rodinami společně hledat podporu vztahu s nepečujícím rodičem v bezpečném prostředí,“ sděluje Kristýna Königová. O patro výš, nad Magdalou, má kancelář Pečovatelská služba pro seniory, která dochází ke klientům většinou z Prahy 2. Vedle ní je Poradna pro migranty a uprchlíky, která také v poslední době zaznamenává, zvlášť s válkou na Ukrajině, větší zájem o pomoc. Nové prostory si pochvalují. „Víme, jak to tady vypadalo před rekonstrukcí, teď je to tady mnohem hezčí, útulnější,“ říká jedna z pracovnic poradny.

„A tady je Centrum zahraniční spolupráce,“ ukazuje mi David Flak prostory, které už jsou téměř pod střechou, a vedle nichž je také kancelář ředitele charity. „Pomáháme v Ugandě, Kongu, Zambii, Indii, Bělorusku, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu. Vedle programu Adopce na dálku® rozjíždíme spousty dalších rozvojových projektů, stavíme nemocnice, budujeme studny, děláme zemědělské projekty…“ vyjmenovává David Flak, který má toto centrum na starosti a vede mě ke svým kolegům do místnosti, kde kdysi působil Oto Mádr, a odkud vznikaly Teologické texty.

„Je to tady skvělé, máme krásné výhledy,“ usmívají se zaměstnanci. Díky výtahu už to mají celkem snadné, ale ještě donedávna sem bylo možné vystoupat jedině po dlouhých, točitých schodech. Současné dění ve světě poznamenává i činnost charity. David Flak popisuje, že se potýkají především s úbytkem dárců do Běloruska. Podporu nejchudším lidem v této zemi nechce ale Charita zastavit, i přes komplikace, které pomoc provázejí. Obtížnější je např. transfer finanční hotovosti. Díky dlouholetým zkušenostem a vazbám v regionu si s tím Charita dokáže poradit.

„Bájná Londýnská“ je opravená a ti, co zde sídlí, si oddychli, že už jsou zpět. Novinka, komunitní centrum, má před sebou ještě budoucnost. Je i na klientech, maminkách s dětmi z Prahy 2, nakolik ho budou využívat.

Kateřina Šťastná

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!