Křižovnická pečovatelská služba nabízí své služby!

Křižovnická pečovatelská služba má v Praze volné kapacity a nabízí své služby!

„Jsme terénní pečovatelská služba se sídlem v areálu kláštera Křižovníků s červenou hvězdou na adrese Platnéřská 4, Praha 1. Spolupracujeme s Dívčí katolickou školou, kde studují m.j. také budoucí pečovatelky. Tyto studentky v rámci praxe několik týdnů za rok chodí také k našim klientům, kteří s praxemi v jejich přirozeném prostředí souhlasí,“ vysvětluje sociální pracovnice Monika Skýpalová.

Křižovnické pečovatelské sužby (KPS) poskytují terénní pečovatelské služby občanům hlavního města Prahy starším 40 let, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a to z důvodu pokročilého věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění.

Cílem KPS je poskytnutí pomoci a podpory jejím uživatelům tak, aby mohli, v maximální možné míře, žít běžným způsobem života jako jejich ostatní spoluobčané, ve svém přirozeném domácím prostředí.

Dále také poskytují bezplatně pastorační péči.

Kontaktní údaje pro zájemce o služby Křižovnické pečovatelské služby:

https://www.pecovatelska-sluzba.com/kontakt

Mgr. Monika Skýpalová
sociální pracovnice
Mobil: 722 953 112
Mail: skypalova@divciskola.cz

 

 

Nabídka a úhrady úkonů (ceník) platný od 1. 9. 2023

 

Veškeré úkony pečovatelské služby (dále jen KPS) jsou poskytovány dle individuálních potřeb, možností a schopností Uživatele a v rámci provozních a personálních možností KPS.

 

 1. Základní činnosti:

 

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                                   135,- /hod.
 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek             135,- /hod.
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu                                 135,- /hod.

ve vnitřním prostoru

 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                                       135,- /hod.

 

 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny                                                             135,- /hod.
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                                      135,- /hod.
 • Pomoc při použití WC                                                                                  135,- /hod.

 

 1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 

 • Pomoc při přípravě jídla a pití                                                                      135,- /hod.
 • Příprava a podání jídla a pití                                                                        135,- /hod.
 • Dovoz nebo donáška jídla                                                                            50,-/úkon

 

 1. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 

 • Běžný úklid a údržba domácnosti                                                                135,- /hod.
 • Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

Například sezónního úklidu, úklidu po malování

 • Donáška vody                                                                                                          135,- /hod.
 • Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva                                  135,- /hod.

údržba topných zařízení

 • Běžné nákupy a pochůzky                                                                           135,- /hod.
 • Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného                           160,- /úkon

vybavení domácnosti

 • Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné                                        90,- /kg.

opravy

 • Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy                  90,- /kg.

 

 

 

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

 • Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení,                                 135,- /hod.

zaměstnání, k lékaři, na org. veřejné moci a instituce poskytující

veřejné služby a doprovázení zpět

 

 

 1. Fakultativní činnosti

 

 • Dohled nad příjmem léků                                                                             135,- /hod.
 • Trénování paměti                                                                                          135,- /hod.
 • Doprovod na zdravotní procházku                                                              135,- /hod.

 

 

 

 1. Další doplňující informace

 

Křižovnická pečovatelská služba může nabídnout uživatelům duchovní službu ve formě návštěvy kněze s možností sv. smíření a sv. přijímání nebo návštěvy pracovníka věnující se duchovní péči. Duchovní služba se vykazuje jako pastorační péče a je uživatelům poskytována zdarma.

 

 • Pastorační péče                                                                                             zdarma

 

 1. Zajištění úkonu dvěma pracovníky

 

 • Cena za úkon, kde je nutné zajistit službu dvěma pracovníky je 155 Kč/hod, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně
 • U zajištění úkonu pomoc s běžným úklidem a údržbou domácnosti dvěma pracovníky, hradí uživatel oba pracovníky, cena 135 Kč/hod. za jednoho pracovníka

 

 

Ceny za poskytované služby uvedené v ceníku jsou konečné. Pokud poskytování těchto úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Úhrady jsou v souladu s § 75 Zákona č. 108/2006 Sb.

 

Uživatel nehradí:

 

 • Poskytnutí základního sociálního poradenství
 • Cestu pečovatelky za Uživatelem
 • Administrativní činnost, v rozsahu nezbytném pro poskytování služby Uživateli

 

 

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!