Na mši svaté ve znakovém jazyce

Je poslední sobota v listopadu a v kostele Panny Marie, Královny míru v Praze na Lhotce, se scházejí neslyšící katolíci ke mši svaté. Když vidím, jak si povídají, trošku dostanu strach, aby nebyla mše svatá celá ve znakovém jazyce. Mé obavy rozptýlí hned na začátku P. Stanisław Góra, který je duchovním správcem farnosti neslyšících. Mluví svou polskou češtinou a vše simultánně překládá jedna ze dvou přítomných tlumočnic.

Mikrofon je zapnutý jen pro několik málo z nás. Ostatní prožívají mši svatou v tichu, tak jak jsou zvyklí. Několik desítek neslyšících z Prahy a okolí se tu schází jednou měsíčně. Mše svaté, spojené s možností přistoupit ke svátosti smíření a pobýt spolu, účastnit se přednášky nebo duchovního programu, mají jednou za měsíc také věřící v České Třebové a v Ostravě. Vše ale začalo v Praze-Vršovicích, poté ve Stodůlkách, a nyní se scházejí neslyšící katolíci na Lhotce. Eliška Hartmanová, tlumočnice a pastorační asistentka přitakává, že tam, kam se stěhuje P. Stanisław, tam jdou spolu s ním i neslyšící katolíci.

Práce na plný úvazek

Na mši svaté jsou přítomné dvě tlumočnice (Romana Petráňová a Eliška Hartmanová) a pastorační asistentky (Alena Voráčová a Jana Čížková). Mešní texty jsou přeloženy už dávno a dnes je tlumočí Eliška. Ty biblické texty, které jsou čtené, byly přeloženy již dříve a neslyšící, co je dnes „čtou“, se je podle překladů naučili zpaměti. Právě tyto překlady dopředu mají v popisu práce pastorační asistentky.
Překvapuje mě, jak je překlad dlouhý, přestože se zde tlumočí simultánně, tedy zároveň s tím, kdo čte. Tlumočnice vysvětluje, že jazyk neslyšících je jiný, nekopíruje česká slova a jejich slovosled, proto je některý překlad věty v češtině kratší, jiný delší, v případě překladu biblických úryvků tomu není jinak. Ve třech lidech připravují překlad jediného čtení přibližně týden, natáčí ho na video, konzultují, vzájemně si posílají a doplňují až do finální podoby. Posléze ho dávají na web, aby měli neslyšící aktuální překlady i na ostatní neděle, kdy jdou do běžného kostela nebo kdy se nemohou mše svaté zúčastnit.

I když už mají neslyšící přeložená čtení z dřívějších let, mnohdy je potřeba překlad aktualizovat a natočit znovu. Tlumočnice vysvětluje, že se třeba mezitím rozšířila slovní zásoba nebo některé pojmy přestaly existovat. Tato videa jsou pro mnohé neslyšící katolíky jediný způsob, jak se dostat k Bibli. Je to z toho důvodu, že znalost a porozumění psané češtině je u neslyšících na různé úrovni, pro pochopení biblických textů ne vždy dostačující.

Panuje představa, že se neslyšící nemohou dorozumět s neslyšícím jiné národnosti. Opak je pravdou. Neslyšící používají tzv. Mezinárodní znakový systém (MZS), je to něco podobného jako pro slyšící anglický jazyk. Kdo MZS neovládá, i tak se částečně s cizincem dorozumí. Eliška Hartmanová vzpomíná, že byla na Světových dnech mládeže v Lisabonu a sledovala, jak tam místní tlumočníci tlumočí do znakového jazyka. „Ale byl to portugalský znakový jazyk, takže pro mě úplně jiný jazyk. Když jsem se ale soustředila, dalo se to trochu pochopit a zjistila jsem například, že znaky jako Ježíš, Bůh, jsou mezinárodní,“ usmívá se Eliška.
Na P. Stanisławovi je vidět, že za ty roky se s komunitou neslyšících sžil a mnoho věcí s nimi komunikuje znakovým jazykem. Oficiálně byl ustanoven koordinátorem pastorace neslyšících pro celou Českou republiku v roce 2017, ale s pastorací neslyšících má zkušenosti už sedmadvacet let.
Mše svatá skončila. Desítky lidí různého věku se znají, je vidět, že tvoří stmelenou komunitu. Jakmile přijde někdo nový, kněz ho hned všem představí. Dnes tu například byl i malý Eduard, kterému jsou sotva čtyři roky. Kněz mu mává a raduje se, jak to krásně zvládnul.
Po mši svaté je čeká společný oběd a přednáška. Příště už se potkají v novém církevním roce – o třetí neděli adventní.
Situaci by neslyšícím katolíkům zjednodušil oficiální překlad Bible do znakového jazyka. Ale jak konstatují tlumočnice, přestože tento překlad u nás vzniká, není nikdo, kdo by jazyku rozuměl natolik, aby tomu dal církevní schválení. „Momentálně sháníme peníze na veškerou práci – překlady, tlumočení, grafické práce, skladování videí,“ konstatují tlumočnice a vítají jakýkoliv dar.

více najdete zde

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!