Otrávení katolíci na sítích 

Kdo se stane novým olomouckým arcibiskupem? To bylo včera předmětem diskusí v řadě farností a na sociálních sítích. A zatímco se natěšení věřící chystali sledovat přímý přenos na Tv Noe, či se dostavili přímo do olomoucké katedrály sv. Václava, aby popřáli novému arcibiskupovi hojnost Božího požehnání, v některých skupinách se už dopředu nadávalo. Ne, že by šlo o něco nového. Zvláště u progresivistických a liberálně smýšlejících partiček, které jsou na sociálních sítích tolik aktivní, nejde o nic výjimečného. Jde o trvalý jev, který, nutno přiznat, se občas projeví i v „druhém táboře“.

Budiž to varováním, abychom v našich společenstvích pro přílišnou horlivost nakonec nezůstali jen frustrovanými, otrávenými a neradostnými křesťany. Evangelium je radostná zvěst. Kéž zůstanou i jeho nositelé radostní. Bez ohledu na to zda mají potřebu mávat praporem té, či oné strany.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!