Hospic Duha si oslavou připomene 15 let od založení

Hořický domácí hospic se v pátek večer ohlédne za svým příběhem, jak jej píšou jeho zakladatelé a zaměstnanci od roku 2009. Seznamte se s touto společností pečující o lidi blízké smrti a také s programem, který je na pátek naplánován.

Smysl činnosti má Duha stanoven takto: Posláním hořické Duhy je poskytovat domácí hospicovou péči nemocným s pokročilým nejen onkologickým onemocněním a umírajícím v posledních dnech života. Nemocným zařízení garantuje, že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí (fyzickou, psychosociální, duchovní) a že nezůstanou v posledních chvílích osamoceni. Každý pacient si může být jistý tím, že k němu bude přistupováno s nejvyšším respektem k jeho důstojnosti. Nést životní úděl pomohou lidé z Duhy nejen jemu, ale i jeho nejbližším.

Historii hospicu vylíčila jeho zakladatelka Jana Sieberová: „Nebyly to jednoduché roky. Hospic měl spoustu potíží, nebyl ze začátku přijat odbornou ani laickou veřejností, hledal si své místo v církvi. Problémem byla také integrace domácího hospicu do systému zdravotních a sociálních služeb. Duha prožila ohromnou radost z poskytované služby, ale zažívala také své krize a pády. Právě v těch obtížích se ale rodil týmový duch, rozpoznávali jsme dary jednotlivých zaměstnanců, přebírajících stále více kompetencí. Zakladatel musí nastavit strukturu a zajistit chod organizace, ale především se v určitém období musí stáhnout do pozadí. Musí dát zaměstnancům prostor rozvíjet dary přirozené a duchovní.

Duha vyrostla v upřímné touze pomoci umírajícím lidem zemřít doma, v kruhu svých blízkých. Těch 15 let uteklo jako voda. Když jsme začínali, neměli jsme představu, co nás čeká. Formovaly nás zkušenosti u lůžek umírajících lidí. Sami nemocní byli našimi vyučujícími. Snažili jsme se vyrovnávat se se všemi potřebami, které se před nás stavěly. Postupně jsme navázali spolupráci s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb a obstarávali finance na službu. Bylo nutné opravovat budovu sloužící jako zázemí domácího hospicu a věnovat se prvním spolupracovníkům.

Jsem z celého srdce vděčná všem lidem, kteří nám pomohli a pomáhají dál. Jsem vděčná za všechny pracovníky, kteří v hospicu sloužili a slouží. Děkuji Pánu Bohu za důvěru, za stovky nemocných všech věkových kategorií, které jsme mohli během let doprovázet, kterým jsme mohli projevit lásku, ukázat hodnotu lidského života a přinést do mučivé úzkosti smrti křesťanskou naději.

Nikdy nezapomenu na dojemné chvíle u jejich lůžek, kdy před námi v jednom okamžiku otevřeli své nitro. Zvali nás do společenství s nimi. Stali jsme se tajemnými spojenci a přáteli na cestě do věčnosti. Svěřujeme naše nemocné do ochrany Panny Marie, která sama svou přítomností dodává sílu a tolik potřebnou naději. Jsem hluboce přesvědčena, že lidé na konci života jsou darem pro nás, zdravé. Probouzejí vlídnost, lásku a něhu. V jejich přítomnosti nalézáme Boha.

Domácí hospic Duha má především velkou zkušenost s prožíváním lidského utrpení. To z nás nečiní odborníky na hospicovou péči, ale spíše si daleko více uvědomujeme vlastní lidskou křehkost a zranitelnost. Hospicová služba, kde čelíme tolika výzvám života, se může stávat místem pro osobní růst každého z nás.“

 

Naše dotazy nejen o průběhu chystané oslavy zodpověděl zaměstnanec hospicu Miroslav Jan Grác:

Spolupracujete při poskytování duchovní útěchy umírajícím s kněžími?

Ano. Máme ustanoveného hospicového kaplana, kterým je Jeho Milost Mons. Pavel Rousek, biskupský vikář pro diakonii a sídelní kanovník Kolegiátní kapituly při kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli. Jeho zástupcem je R. D. Mgr. Marián Benko, farář v Nechanicích.

Jak velké území pokrýváte svou činností? Kde všude pracujete?

Pokrýváme oblast do 30 km od Hořic. Máme též pobočku ve Vrchlabí, která pokrývá okolí též do 30 km.

Jsou Vaše služby placené? Jak zvládáte financování? Jaký podíl na něm mají podporovatelé?

Ano, služba je placená, ovšem vždy s přihlédnutím k sociální situaci rodiny pacienta. Provozujeme i půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek (polohovací postele, koncentrátory kyslíku, invalidní vozíky, toaletní židle, antidekubitní aktivní matrace, …). Pro naše pacienty jsou tyto pomůcky zdarma. Z veřejného zdravotního pojištění financováni nejsme. Naše existence stojí na darech fyzických i právnických osob, dotacích měst, obcí a kraje.

Jaký program je přichystán na páteční oslavu výročí založení Domácího hospicu Duha? Kdo je na oslavu zván?

Oslava bude probíhat v Biografu Na Špici v Hořicích. Slavnostním večerem nás provede herečka, moderátorka a hořická rodačka paní Miluše Bittnerová. V rámci večera přednesou svoji zdravici vzácní hosté: Jeho Excelence Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký, MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka a vůdčí osobnost českého hospicového hnutí, Ing. arch. Martin Pour, starosta města Hořice, a Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu. Samozřejmě promluví zakladatelé Domácího hospicu Duha, manželé Jana a Pavel Sieberovi. Dále bude vystupovat rodinná folkrocková kapela Šimon Family Band, hořická zpěvačka Marie Olahová a taneční soubor Pop Balet s choreografkou Majkou Piskořovou Veselou. V rámci této oslavy Mons. Vokál požehná základní kámen nové budovy hospicu.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!