Promluvy

Rok na vsi: Boží hod

Střípek z díla Aloise a Viléma Mrštíkových. Vypravěč líčí, čím byl naplněn den Zmrtvýchvstání na moravské dědině v 90. letech 19. století. (Ponecháváme původní pravopis.)   Krásná a slavná to byla mše svatá ráno. Kostel jeden květ, oltář háj – v prsou jedna radost, jeden zpěv. Alleluja! Alleluja! Nikdo nemlčel, každý div nevýskal. I po […]

Promluvy

Kázání na vigilii slavnosti Zmrtvýchvstání

Otiskujeme úplné znění homilie, kterou proslovil olomoucký pomocný biskup Antonín Basler v poutní bazilice na Svatém Kopečku. Milí bratři a sestry, vyslechli jsme od sv. Marka zprávu o Kristově vzkříšení. Událo se beze svědků. Oba stěžejní body Ježíšova pozemského bytí, událost vtělení a stejně tak i okamžik jeho zmrtvýchvstání, jsou lidské […]

Promluvy

Rok na vsi: Velký pátek

Kapitola z díla Aloise a Viléma Mrštíkových barvitě vypráví, jak se na moravské dědině v závěru 19. století světila památka Umučení Páně. Rok na vsi, skládající se z řady svazků, poprvé vycházel v letech 1903 až 1904; ponecháváme v textu pravopisné i tvaroslovné zvláštnosti dané dobou jeho vzniku i autorovým zvykem.   Tajuplné, divné jsou obřady […]

Domov

Připravil nás ke stolu. Zelený čtvrtek v katedrále svatého Václava

Ze mše na památku poslední večeře Páně, jak byla za účasti arcibiskupa Josefa slavena v katedrále sv. Václava v Olomouci, přinášíme několik obrázků a vybrané podněty z kázání, proneseného biskupem Antonínem Baslerem. Na začátku připomněl, že večeří s učedníky nastává Ježíšovi hodina, k níž od počátku směřoval. Tento klíčový okamžik lze vyjádřit pojmy přechod a […]

Komentáře

Vynadat, nebo povzbudit?

Máme různé kazatele. Někteří mluví k věci (biblickým lekcím, liturgickému svátku, aktuálním naukovým či morálním výzvám apod.), jiní řeší věci bohoslužbě vzdálené, a někteří prostě plácají. Někde jsem četl, že jihočeský spisovatel Věroslav Mertl kdysi požádal biskupa o dispens, aby mohl odcházet z kostela při děsném kázání, které on jako mistr slova […]

Komentáře

Obrana manželství

Možná si říkáte, proč psát další článek na toto téma – vždyť už se o tom psalo tolikrát a těžko lze vymyslet něco nového. Jenže právě tak už bylo napsáno (a odvysíláno) mnohokrát, že manželství je přežitek, že už ztratilo smysl, a tak si říkám, co bych tyto odpůrce manželství […]

Promluvy

Poslední Velikonoce

Povídka z pera Jana Čepa patří do sbírky Děravý plášť, poprvé vydané roku 1934. Vojtěchovi, jehož očima sledujeme tvářnost jedněch Velikonoc kdesi na dědině, nastává jakási „těžká hodina“, kdy se uzavírá kapitola života zvaná chlapectví. Právě cyklicky se navracející střed církevního roku tuto skutečnost obnaží a zároveň překryje obvazem, jenž byl […]

Poezie

L. P. 2024: Usebrání postní   Šineme se k vrcholu postního vobdobí. Únikem. Bychom v poho zapomněli, jak to začalo. Ta štrapáce k Vzkříšenýmu. Na první krok. Kde byl? Na poušti. Tam Krista pokoušel, překvápko fakt, Pokušitel. Navostro. Na férovku. Třikrát. A s každym pokusem ho Pán pošle svatosvatě do řitě, kam, mezi náma, […]

Rozhovory

Rozhovor s olomouckým pomocným biskupem Antonínem

Rokovali jsme s Mons. Antonínem Baslerem, pomocným biskupem v Olomouci, a řeč přišla krom jiného na modlitbu, jeho osobní vzory biskupské služby nebo jmenování nového arcibiskupa. Rozhovor byl pořízen 14. března.   V lednu uběhl rok od smrti teologa a emeritního papeže Benedikta XVI.: Nosíte v paměti nějakou jeho myšlenku, kterou si často vybavujete? […]