Irové v referendu odmítli progresivní definici rodiny!

Přes mohutnou kampaň státem financovaných neziskových organizací, Irové v referendu rozhodli, že si nepřejí měnit text ústavy hovořící o rodině a její podpoře.

Progresivisté si přáli větu, že „stát uznává rodinu jako přirozenou primární a základní jednotku společnosti”, upravit takto: „stát uznává rodinu, ať už je založená na manželství nebo na jiných trvalých vztazích…”.

Současný text ústavy definoval rodinu jako svazek založený na manželství bez ohledu na pohlaví partnerů. Nová definice by zahrnovala i vztahy založené na „různých pevných a trvajících svazcích” nad rámec manželství.

Druhá otázka se zabývala péčí rodinu. Současné znění (dva odstavce):

„Stát zejména uznává, že žena svým životem v domácnosti poskytuje státu podporu, bez níž nelze dosáhnout obecného blahobytu.”
„Stát proto usiluje o to, aby matky nebyly z ekonomických důvodů nuceny vykonávat práci, která by vedla k zanedbávání jejich povinností v domácnosti.”

Progresivistický návrh:

„Stát uznává, že vzájemné poskytování péče rodinnými příslušníky na základě vazeb, které mezi nimi existují, dává společnosti podporu, bez které nemůže být dosaženo obecného blahobytu, a usiluje o podporu takové péče.”

Irové oba návrhy jasnou většinou zamítli. U první otázky hlasovalo proti 68 % voličů, druhou otázku zamítlo 74 % voličů.

 

Odmítavý postoj většiny katolické společnosti znamená velkou porážku pro současnou irskou vládu, ale i pro další politické strany, které doporučovaly hlasovat pro změny ústavy. Člen vládní strany zelených Eoin Madden poznamenal, že velké politické strany neudělaly dost pro to, aby v referendu uspěly.

Ještě před hlasováním premiér Varadkar prohlásil, že vítězství „ne“ by bylo „krokem zpět“ a „mnoha lidem by vyslalo vzkaz, že podle ústavy nejsou rodinami“.

 

Zpravodaj České televize ve Velké Británii Lukáš Dolanský v den konání referenda poskytoval divákům veřejnoprávního média tyto informace:

„Politici se neobávají samotného výsledku referenda. Podle průzkumů se zdá, že drtivá většina společnosti je pro, ale mají obavy s účastí,“ řekl Dolanský. Žádná kvóta podle něj pro platnost referenda není potřeba, ale nízká účast by vyslala špatný signál.

Katolická církev v Irsku je jednoznačně proti, protože by přijetí referenda podle jejího mínění „snížilo jedinečné postavení manželství ve společnosti“, dodal novinář.

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/irove-hlasuji-o-dalsi-modernizaci-konzervativni-ustavy-referenda-se-tykaji-postaveni-zen-a-346909

 

 

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!