Ohlasy ze sjezdu kléru moravské církevní provincie

Na prahu minulého týdne se na Velehradě k třídennímu spolupobývání shromáždili biskupové, kněží a jáhni z Moravy a Slezska. Kromě slavení liturgie, společných modliteb a přátelského sdílení věnovali čas i formačním přednáškám, jež pro ně připravili pozvaní lektoři. Štafetu organizace každý rok převezme jedna z moravských diecézí: pořadatelé z diecéze ostravsko-opavské za námět letošních přednášek zvolili vztah křesťanů k médiím.

„Oslovující bylo také společné slavení mší svatých s modlitbou breviáře i vzájemné rozhovory na chodnách nebo při jídle i společenský večer,“ řekl P. Bohumír Vitásek, kanovník kapituly v Olomouci a prezident tamější charity. Lektoři posluchače pobízeli k účasti na mediální komunikaci a doporučili jim například, aby se při spolupráci s novináři předem informovali o rozsahu výsledného článku a v případě obšírnějšího rozhovoru se vyptali na téma a otázky. Při lekcích byl dán prostor dotazům z pléna a našly se i důvody pro zasmání, připojil otec Vitásek.

Krásenského faráře P. Radomíra Šidleju zaujaly rady, jak identifikovat manipulativní titulky; nejvíce jej upoutalo téma dezinformačních webů, k jejichž rozpoznání dostali účastníci řadu doporučení. Otec Šidleja popisuje ohlas v plénu: „Pozornost mnohých vzbudilo, že kromě těch proruských zpráv není často cílem politická manipulace, ale prachobyčejný byznys z návštěv čtenářů a taktiky ‚vysávání‘ jejich i skrytých zájmů skrze jejich aktivitu na počítači.“ Jako misionářsky podnětné hodnotí setkání s tvůrci webových stránek HledámBoha.cz. Celkově událost otec Šidleja komentoval: „Toto třídenní setkání rozhodně zaujalo, a to i nás starší kněze.“

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!