Dva roky Jakuba Kvapilíka v čele VKH

Článek Pavla Štěpánka

 

V sobotu 11. května 2024 byl na valné hromadě Vysokoškolského katolického hnutí na Velehradě zvolen nový prezident Vojtěch Godfryd, stávající předseda VKH Olomouc. Od roku 2022 do současnosti tuto funkci zastával vystudovaný ekonom Jakub Kvapilík, toho času doktorand na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Je třeba zmínit, že práce vykonávaná pro Vysokoškolské katolické hnutí je nehonorovaná. Zodpovědné plnění povinností prezidenta vyžaduje enormní množství času a práce. Proto bych tímto způsobem Jakubovi rád poděkoval za všechno, co s maximální svědomitostí a pečlivostí pro VKH udělal, neboť jsem si sám velmi dobře vědom, jak důležité a dobré  je poskytovat lidem náležité uznání.

Jakub Kvapilík, který svůj magisterský titul obdržel ve Vídni, je prototypem skutečného katolického intelektuála. Jeho rozhled je obdivuhodný a cizí jazyky opravdu ovládá v rozsahu, který se nevyčerpá trapnou debatou o počasí. Jakubovo vzdělání je pravým opakem povrchní vzdělanosti prázdných  hesel a ideologií, která bohužel stále více prostupuje některé fakulty českých vysokých škol. Věřím, že jako prezident VKH mohl ostatní vést a inspirovat k tomu, aby se nespokojili s málem.

Jakub je člověk hluboce věřící a skutečně usiluje o to, aby Magisterium Katolické církve bylo katolíky respektováno a stále hlouběji studováno, aby lidé intelektuálně a duchovně rostli a nespokojovali se s povrchností. Tyto předpoklady, a dále také mimořádná schopnost vyhledávat a propojovat schopné lidi, Jakuba přímo předurčily pro výkon prezidentské funkce, která je reprezentativní i exekutivní zároveň.

Ačkoliv já osobně formálně členem VKH nejsem, spíše spolupracovníkem, domnívám se, že za Jakubem je velké množství odvedené práce. Jeho posledním velkým počinem byl právě zakončený Studentský Velehrad 2024, v jehož čele stál spolu s Marií Hanušovou. Tato v nejlepším slova smyslu katolická akce pro vysokoškoláky byla perfektně připravená, programově bohatá, rozmanitá a provedená na nejvyšší možné úrovni.

Jakube, já osobně Ti chci za vše poděkovat a popřát Ti vše dobré do tvého dalšího profesního i osobního života. Stejně tak budu držet palce Tvému nástupci v odpovědné funkci.

MUDr. Pavel Štěpánek

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!