Kdo věří, není nikdy sám

S tímto českým názvem vyšel v Karmelitánském nakladatelství se spoluautorstvím novináře Saveria Gaety vzpomínkový spis arcibiskupa Mons. Georga Gänsweina, který byl dlouholetým osobním sekretářem papeže Benedikta XVI. Tato kniha skýtá opravdu mnoho zajímavých skutečností a čte se doslova sama, proto přijměte pozvání k jejímu přečtení v podobě následujících řádků.

Mons. Georg Gänswein byl povolán v únoru roku 2003 přímo Josephem Ratzingerem, tehdy už 20 let úřadujícím prefektem Kongregace pro nauku víry, jako jeho osobní tajemník a sekretář. Mělo to být pouhé provizorium, neboť kardinál prefekt tehdy 76 letý již nepočítal s dlouhodobějším působením ve funkci. Od té doby působil víceméně neustále po jeho boku coby kardinálu prefektovi, papeži a emeritnímu papeži až do jeho smrti na konci roku 2022 nejen jako jeho tajemník a sekretář, ale i jako jeho osobní přítel. Za tu dobu se odehrálo množství nejen zásadních událostí v církvi a ve světě, ale i mnoho působivých lidských příběhů.

Text je napsán velmi čtivě, kapitoly zachycující konkrétní popis různých životních událostí, se střídají se statěmi přibližujícími myšlenkové pozadí papežem spolu-sepisovaných dokumentů, encyklik apod. Autor naprosto neskrývaně nechává do svých myšlenek vstoupit především svůj nesmírný obdiv a respekt k osobě Josepha Ratzingera. Z mnoha a mnoha vzpomínek, které arcibiskup Gänswein na bývalého papeže má, doslova sálá synovská a bratrská láska, která po celou dobu v srdci Mons. Gänsweina přetrvávala a přetrvává. Z někdy až neuvěřitelně konkrétních detailů, které i pod nánosem let autor zmiňuje, vyvstává u čtenáře tušení, že pravděpodobně čerpal z vlastního deníku nebo zápisků, neboť v prudkém každodenním shonu ve Vatikánu nemohl takové množství detailních informací vytahovat pouze ze vzpomínek. 

Jako jeden z nejlidštějších příběhů může na čtenáře zapůsobit třeba příběh černého svetru, který provází dějově intenzivní okamžiky konkláve a zvolení papeže Benedikta XVI. Kardinálu Ratzingerovi byla totiž během konkláve zima, vždyť mu také bylo 78 let, tak si pod předepsaný oděv oblékl jistý černý svetr. Po papežově zvolení sice Mons. Gänswein u dveří Sixtinské kaple udělal vše pro to, aby nedošlo k tomu, že tento svetr bude vystaven na odiv celému světu při představení nového papeže na balkonu Svatopetrské baziliky, ovšem horečnatost okamžiku vykonala své. Jak vše dopadlo, si může každý čtenář samozřejmě ověřit v mnoha videích na internetu, která zobrazují představení nového papeže Benedikta XVI.

Ze zásadních událostí v průběhu času autor nevynechává ani ty méně příjemné, na své si tak jistě přijde čtenář, který rád nahlédne za pomyslnou oponu zdí Vatikánu, aby se přiblížil atmosféře a mechanismům tam vládnoucím. V některých případech může vyvstat až pochybnost nad tím, zdali se takové konkrétnosti a chcete-li pikantnosti, vůbec měly zmiňovat v nějaké knize. Nicméně arcibiskup Gänswein skutečně poctivě zpracoval své vzpomínky a vložil je bez bázně do své knihy. 

Tato retrospektivní kniha, která čtenáře doslova vtáhne do proudu svého vyprávění, je především dojemnou a v mnohém velmi konkrétní vzpomínkou na velkou osobnost Josepha Ratzingera –  Benedikta XVI. Zásluhy tohoto „spolupracovníka Pravdy“ budou jistě v průběhu času postupně doceněny. Pokud se čtenář o osobu tohoto velkého papeže zajímá, tato kniha zcela jistě pomůže dosadit mnohé nové informace do celkového rámce a dává možnost znovu promýšlet dosud známé skutečnosti o tomto papeži. Především však také otevírá prostor k novým modlitbám za tohoto teologického a intelektuálního velikána církve. Jedinou výtku snad může některý čtenář k Mons. Gänsweinovi mít, a sice že si snad mohl dát o trochu větší odstup pro vydání textu takového formátu. V některých částech je totiž text až příliš emocionálně zabarven a může působit dojmem, že si autor chtěl dovyřídit některé nesplacené účty z nedávné minulosti, takové věci ovšem často ke vzpomínkovým knihám patří. Jinak knihu nelze než vřele doporučit k přečtení.

https://eshop.cirkev.cz/knihy/kdo-veri-neni-nikdy-sam_12691

 

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!