„Nalézá ten, kdo ztrácí pro Boha“: pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v Olomouci

Na fresce v olomoucké Sarkandrově kapli malíř Jano Köhler zachytil zlomový okamžik života moravského světce: V době před bitvou na Bílé hoře vtrhla na Moravu polská lehká jízda, aby pomohla císaři v boji proti českým rebelům. Kam jezdci přitáhli, tam drancovali; ale když se přiblížili k Holešovu, Jan Sarkander jim vyšel naproti se Svátostí oltářní, čímž město zachránil (na fresce je průvod vlevo). Tato příhoda však uvrhla Jana do nespravedlivého podezření, že byl s vojáky spolčen.

O první květnové sobotě se v olomoucké katedrále sešli věřící při oslavě svátku sv. Jana Sarkandra – jednoho z patronů diecéze a mučedníka, jehož ostatky jsou v katedrále uloženy.

Mši svatou celebroval arcibiskup Josef Nuzík společně s biskupem Antonínem Baslerem i kněžími z různých míst arcidiecéze. Právě na ně přitom zaměřil pozornost úmyslem celé bohoslužby, obětované za horlivost kněží a jejich vztah ke svěřené farnosti.

Ve své homilii arcibiskup Nuzík zmínil, že z mnoha ztvárnění sv. Jana Sarkandra ho upoutalo také zobrazení v olomouckém kostele sv. Mořice. „Svatý Jan je celý v pohybu, pohledem obrácen k nebi, a jako by chtěl něco vyslovit: Buď veleben, Pane, Králi,“ popsal a doplnil, že ačkoli světci jen stěží můžeme vkládat do úst lidská slova, je možné mu vložit do úst slovo Boží, se kterým také bývá – v podobě breviáře – často zobrazován.

První slovo, které sv. Jan podle arcibiskupa říká nám i Bohu, zní takto: „Žil jsem v neklidné době a také na mém životě se naplnila slova ‚ztratit svůj život‘ a ‚nalézt ho‘.“ Všechny, kdo sní o pokojných a harmonických časech, tak mučedník učí žít s Ježíšem a Pannou Marií i v bouřlivých dobách. „Potvrzuje na svém životě, že pokud budeme věnovat pozornost jen tomu, abychom neztratili nic z toho, co nabízí svět, nic nenalezneme. Nalézá jen ten, kdo ztrácí pro Boha,“ dodal arcibiskup Nuzík.

Druhé Janovo slovo by podle něj mohlo vycházet z textu druhého čtení této mše, úryvku z Pavlova listu Korinťanům. Perikopa nastiňující tíživé okolnosti, které ale apoštolové jako Boží služebníci snášeli s vytrvalostí, i pomluvy, kterým museli čelit, podle arcibiskupa Nuzíka nachází odezvu také u sv. Jana Sarkandra. „Na některých svých zobrazeních se drží za bradu a ukazuje i nám, abychom nebyli komentátory veškerého dění ve světě, v církvi, kolem sebe,“ zmínil a citoval slova kancionálové písně k mučedníkovi, jejíž text napsal biskup Josef Hrdlička: „Nesnížil ses ke lži ani zradě, odoláváš trýzni mučení, duch je silnější než tělo slabé, výmluvné je tvoje mlčení.“

Třetí světcovo slovo pak podle arcibiskupa může odkazovat k nedorozumění, kdy byl Jan po zázračné záchraně města Holešova obviněn ze spolčení s nepřáteli. „Podobně i v naší době snadno vznikají různé pohledy tam, kde se projevuje Boží moc, ale nevíme o tom,“ zmínil arcibiskup Nuzík a svou promluvu uzavřel odkazem na text prvního čtení z knihy Zjevení: „Dejme více prostoru Bohu, aby tvořil už teď nové věci místo těch našich lidských, neúplných a omezených.“

Zdroj: Arcibiskupství olomoucké (www.ado.cz)

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!